Article ID: 925582 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

המאמר שלהלן דן באופן הפעולה של מצב פונקציונליות מופחתת ב-Windows Vista. מאמר זה דן בשני הסוגים של מצב פונקציונליות מופחתת, הגורמים למצב זה, ואילו פעילויות זמינות לך כאשר המחשב נמצא במצב זה.

חשוב מאמר זה אינו מספר צעדים לפתרון בעיות עבור בעיה שמתעוררת כאשר המחשב נמצא במצב פונקציונליות מופחתת. לקבלת פרטים נוספים על אופן היציאה ממצב פונקציונליות מופחתת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
925616 עם הפעלת Windows Vista מופיעה הודעת השגיאה: "תקופת ההפעלה שלך פגה"


התוכן נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.

סוגים של מצב פונקציונליות מופחתת

ב-Windows Vista קיימים הסוגים הבאים של מצב פונקציונליות מופחתת:
 • מצב פונקציונליות מופחתת בשל חריגה מתקופת החסד
 • מצב פונקציונליות מופחתת בשל אי-מקוריות

מה גורם למצב פונקציונליות מופחתת

סעיף זה דן בגורמים לשני הסוגים של מצב פונקציונליות מופחתת.

מצב פונקציונליות מופחתת כתוצאה מחריגה מתקופת חסד

מערכת Windows Vista עוברת למצב פונקציונליות מופחתת בשל חריגה מתקופת החסד בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  בעותק מסחרי של Windows Vista
  • אי-הפעלה של Windows Vista בתוך 30 יום לאחר התקנת Windows Vista.
  • אי-הפעלת Windows Vista בתוך שלושה ימים לאחר החלפת רכיב חומרה חשוב במחשב.

  בעותק יצרן ציוד מקורי (OEM) של Windows Vista
  • אי-הפעלת Windows Vista בתוך שלושה ימים לאחר החלפת לוח האם שהיה (OEM), או לוח האם המיוצר המקורי, ללוח אם שאינו מיצרן ציוד מקורי (OEM).

 • בגרסת corporate או enterprise של Windows Vista העושה שימוש בשירות Key Management Service? (KMS)

  שים לב KMS מאפשר לך להפעיל את המחשב כנגד השירות שאתה מארח בסביבה שלך כדי שלא תצטרך להתחבר לשרתים של Microsoft.
  • אי-הפעלת Windows Vista בתוך 30 יום לאחר התקנת Windows Vista.
  • אי-חידוש ההפעלה של Windows Vista בתוך 210 ימים מהפעלה קודמת של Windows Vista.
  • אי-הפעלת Windows Vista בתוך 30 יום לאחר החלפת כונן הדיסק הקשיח של המחשב.
 • בגרסת corporate או enterprise של Windows Vista העושה שימוש בשירות Multiple Activation Key? (MAK)

  שים לב MAK מאפשר לך להפעיל מספר מחשב על-ידי התחברות לשרתים של Microsoft דרך האינטרנט או בטלפון.
  • אי-הפעלת Windows Vista בתוך 30 יום לאחר התקנת Windows Vista.
  • אי-הפעלת Windows Vista בתוך 30 יום לאחר החלפת רכיב חומרה חשוב במחשב.

מצב פונקציונליות מופחתת בשל אי-מקוריות

מערכת Windows Vista עוברת למצב פונקציונליות מופחתת בשל אי-מקוריות בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • התוכנית Windows Genuine Advantage? (WGA) מגלה מפתח מוצר חסום או מפתח מוצר מזויף.

  הערה תוכנית WGA היא שירות של Microsoft המזהה האם יש ברשותך עותק אותנטי של Vista. מפתח מוצר הוא מפתח ייחודי מבוסס-תוכנה המשמש לזיהוי מקוריות מוצר.

 • התוכנית WGA מגלה קבצי הפעלה בינאריים לא נכונים או קבצי הפעלה בינאריים שהשתנו.

  הערה קובץ בינארי הוא קובץ מחשב המכיל נתונים מקודדים למטרות אחסון ועיבוד.

 • Windows Vista נמצאת במצב פונקציונליות מופחתת בשל חריגה מתקופת החסד.

פעילויות שאינן זמינות במצב פונקציונליות מופחתת

סעיף זה דן בפעילויות שאינן זמינות עבור שני הסוגים של מצב פונקציונליות מופחתת.

מצב פונקציונליות מופחתת כתוצאה מחריגה מתקופת חסד

אם מערכת Windows Vista פועלת במצב פונקציונליות מופחתת בשל חריגה מתקופת החסד, לא תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
 • הפעלת המשחקים המובנים

  המשחקים הכלולים במערכת Windows Vista אינם זמינים במצב פונקציונליות מופחתת.
 • שימוש בתכונות premium

  תכונות premium של Windows Vista, כגון Aero Glass,? ReadyBoost וכן BitLocker אינן זמינות במצב פונקציונליות מופחתת.
 • התחברות למערכת למשך יותר משעה

  במצב פונקציונליות מופחתת באפשרותך להישאר מחובר למערכת Windows Vista למשך שעה אחת.

מצב פונקציונליות מופחתת בשל אי-מקוריות

אם מערכת Windows Vista פועלת במצב פונקציונליות מופחתת בשל אי-מקוריות, לא תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
 • שימוש בתכונות מסוימות של Windows Vista

  התכונות Aero Glass וכן Windows ReadyBoost, הנכללות ב-Windows Vista, אינן זמינות במצב פונקציונליות מופחתת.
 • קבלת תכנים מסוימים מ-Microsoft

  תוכן Premium ממרכז ההורדות של Microsoft אינו זמין במצב פונקציונליות מופחתת.

פעילויות זמינות במצב פונקציונליות מופחתת

סעיף זה דן בפעילויות זמינות עבור שני הסוגים של מצב פונקציונליות מופחתת.

מצב פונקציונליות מופחתת כתוצאה מחריגה מתקופת חסד

אם מערכת Windows Vista פועלת במצב פונקציונליות מופחתת בשל חריגה מתקופת החסד, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
 • הפעלת Windows Vista

  באפשרותך להפעיל את מפתח המוצר של Windows Vista.
 • הפעלה מרחוק של script ב-Windows Vista

  באפשרותך להשתמש ב-Windows Management Instrumentation? (WMI) כדי להפעיל במחשב קבצי script ממיקום מרוחק.

  הערה WMI היא התשתית לניהול נתונים ופעולות במערכות הפעלה מבוססות Windows.

 • שינוי מפתח המוצר

  באפשרותך להחליף את מפתח המוצר של Windows Vista.
 • התחברות למערכת למשך שעה
  • באפשרותך להתחבר ל-Windows Vista למשך שעה כדי לקבל מפתח מוצר חדש או כדי לקבל גישה לנתונים במחשב המקומי.
  • באפשרותך להשתמש במרבית התכונות הזמינות ב-Windows Vista.
  • באפשרותך להפעיל את מפתח המוצר של Windows Vista.
  • באפשרותך לקבל גישה מרחוק למיקום משותף ברשת.

 • המשך החיבור למערכת

  אם אתה כבר מחובר ל-Windows Vista, באפשרותך להישאר מחובר. Windows Vista לא תנתק אותך מהמחשב.
 • הפעלת Windows Vista במצב בטוח

  באפשרותך להפעיל את המחשב במצב בטוח ב-Windows Vista כדי לקבל גישה לנתונים מקומיים. Windows Vista לא תנתק אותך מהמחשב.

מצב פונקציונליות מופחתת בשל אי-מקוריות

אם מערכת Windows Vista פועלת במצב פונקציונליות מופחתת בשל אי-מקוריות, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
 • שימוש בתכונות של Windows Vista

  באפשרותך להשתמש במרבית התכונות הזמינות ב-Windows Vista.
 • הפעלת Windows Vista

  באפשרותך להפעיל את מפתח המוצר של Windows Vista.
 • החלפת מפתח המוצר

  באפשרותך להחליף את מפתח המוצר של Windows Vista.
 • התחברות למערכת ללא הגבלת זמן כדי לבצע פעילויות מסוימות

  באפשרותך להתחבר ל-Windows Vista ללא המגבלה של שעה כדי לקבל מפתח מוצר חדש או כדי לקבל גישה לנתונים מקומיים.

בעיות ופתרונות דומים

לקבלת מידע נוסף על הפעלת Windows Vista במצב פונקציונליות מופחתת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
947874 כיצד להתקין את Windows Vista Service Pack 1 כאשר פג תוקפה של תקופת ההפעלה של Windows Vista

מאפיינים

Article ID: 925582 - Last Review: יום שלישי 04 מאי 2010 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
מילות מפתח 
kbresolve kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB925582

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com