Straipsnio ID: 925616 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai paleid?iate ?Windows Vista?, galite pamatyti tok? klaidos prane?im?:
Dabar suaktyvinkite Windows
Baig?si aktyvinimui skirtas laikas ir Windows daugiau neveikia.
Nor?dami naudoti Windows, turite suaktyvinti ?i? Windows kopij?.
Be to, nerodoma u?duo?i? juosta. Ribojama prieiga prie Windows Vista program? ir funkcij?.

Pastaba Kai atsiranda ?ie po?ymiai, ?Windows Vista? veikia suma?into funkcionalumo re?imu.

PRIE?ASTIS

Problema gal?jo kilti d?l vienos ar keleto ?i? prie?as?i?:
 • J?s nesuaktyvinote Windows Vista per 30 dien? aktyvinimo laikotarp?.
 • ?Windows Vista? aptinka, kad labai pasikeit? j?s? kompiuterio aparat?ra, o j?s i? naujo nesuaktyvinote Windows Vista per tokiam aktyvinimui skirt? 3 dien? atid?jimo laikotarp?.
 • J?s naudojate Windows Vista versij?, kuri buvo nustatyta kaip neautenti?ka. Jei norite gauti daugiau informacijos, per?i?r?kite skyri? ?Sprendimas?.

SPRENDIMAS

Jeigu esate ?sitikin?, kad naudojate ?Windows Genuine Advantage? ?Windows Vista? kopij?, spr?sdami problem? naudokite ?iuos b?dus.

Pastaba. ?Windows Genuine Advantage? (WGA) programa yra ?Microsoft? bandym? apsaugoti savo klientus ir partnerius nuo suklastotos programin?s ?rangos ir pad?ti klientams geriau suprasti autenti?kos ?Microsoft? programin?s ?rangos svarb? dalis. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/genuine/?displaylang=lt

1 b?das: ?veskite produkto kod?

 1. Spustel?kite I? naujo ?veskite savo produkto kod? laikinajame prane?ime Aktyvinti ?Windows? dabar.
 2. Sutikite su vartotojo sutikimo raginimu.
 3. ?veskite produkto kod?, tada spustel?kite Pirmyn.
Produkto kod? galite rasti ant ?Windows? CD disko d?klo arba ?Windows? CD disko d??ut?s.

Pastaba. Jei operacin? sistem? ?Windows? i? anksto ?diegia autenti?kos ?rangos gamintojas (OEM), produkto kodas b?na nurodytas ant lipduko, u?klijuoto ant kompiuterio korpuso.

2 b?das: aktyvinkite ?Windows Vista? naudodami automatin? telefono sistem?

Nor?dami aktyvinti ?Windows Vista? telefonu, turite naudoti automatin? telefono sistem?. Nor?dami aktyvinti ?Windows Vista? naudodami automatin? telefono sistem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Kompiuteris.
 2. ?ranki? juostoje spustel?kite Sistemos ypatyb?s, tada ?Windows? aktyvinimo srityje paspauskite Spustel?kite ?ia, jei norite aktyvinti ?Windows?.

  Jei j?s? papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. Spustel?kite Parodykite kitus aktyvinimo b?dus.
 4. Spustel?kite Naudoti automatin? telefono sistem? ir vykdykite instrukcijas.

3 b?das: kreipkit?s ? ?Microsoft?

Jeigu ?Windows? aptinka, kad j?s? kompiuterio aparatin?je ?rangoje buvo atlikta reik?ming? pakeitim?, ir ankstesnis b?das nepadeda i?spr?sti problem?, jums gali tekti kreiptis ? ?Microsoft? pagalbos. Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? tarptautini? aktyvinimo centr? telefon? numeri? s?ra??, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71142
Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip aktyvinti ?Windows Vista?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
921471 Nepavyksta suaktyvinti, jei ?Windows Vista?, ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? ar ?Windows Server 2008? R2 bandote aktyvinti internetu
Daugiau informacijos apie ?Windows Vista? aktyvinim? rasite apsilank? ?iose ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?se:
Aktyvinimo problem? sprendimas
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/Troubleshoot-activation-problems
Da?nai u?duodami klausimai
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/Activating-Windows-frequently-asked-questions
Daugiau informacijos apie tai, kaip suprasti bendr?j? tikrinimo klaid? scenarijus, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/FailureScenarios.aspx?displaylang=lt

Savyb?s

Straipsnio ID: 925616 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbactivation kbprb KB925616

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com