Identifikator ?lanka: 925616 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokrenete operativni sistem Windows Vista, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Odmah aktivirajte Windows
Period za aktivaciju je istekao i Windows vi?e ne funkcioni?e.
Da biste koristili Windows, morate da aktivirate ovu kopiju operativnog sistema Windows.
Pored toga, traka zadataka nije prikazana. Imate ograni?en pristup programima i funkcijama operativnog sistema Windows Vista.

Napomena Kada se pojave ovi simptomi, Windows Vista radi u re?imu smanjene funkcionalnosti.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i iz nekog od slede?ih razloga:
 • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u okviru perioda za aktivaciju u trajanju od 30 dana.
 • Operativni sistem Windows Vista je otkrio da se hardver na ra?unaru znatno promenio i da niste ponovo aktivirali operativni sistem Windows Vista u okviru grejs perioda za ponovnu aktivaciju od tri dana.
 • Radite pod verzijom operativnog sistema Windows Vista za koju je otkriveno da nije originalna. Vi?e informacija potra?ite u odeljku ?Re?enje?.

RE?ENJE

Ako verujete da posedujete Windows Genuine Advantage kopiju operativnog sistema Windows Vista, upotrebite ove metode da biste re?ili problem.

Napomena Program Windows Genuine Advantage (WGA) predstavlja deo napora korporacije Microsoft da za?titi svoje kupce i partnere od falsifikovanog softvera i pove?a svest kupaca o vrednosti originalnog Microsoft softvera. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=sr

1. metod: unos ?ifre proizvoda

 1. U iska?u?oj poruci Aktivirajte Windows odmah izaberite stavku Ponovo otkucajte ?ifru proizvoda.
 2. Prihvatite odziv za prihvatanje korisnika.
 3. Otkucajte ?ifru proizvoda, a zatim kliknite na dugme Dalje.
?ifru proizvoda mo?ete prona?i na kesici ili kutiji Windows CD-a.

Napomena Ukoliko je proizvo?a? originalne opreme (OEM) unapred instalirao operativni sistem Windows, ?ifra proizvoda nalazi se na nalepnici na ku?i?tu ra?unara.

2. metod: aktivacija operativnog sistema Windows Vista pomo?u automatizovanog telefonskog sistema

Da biste operativni sistem Windows Vista aktivirali telefonom, morate da koristite automatizovani telefonski sistem. Da biste operativni sistem Windows Vista aktivirali pomo?u automatizovanog telefonskog sistema, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Ra?unar.
 2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Svojstva sistema i u odeljku za aktivaciju operativnog sistema Windows izaberite stavku Kliknite ovde da biste odmah aktivirali Windows.

  Ako od vas bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Izaberite stavku Poka?i mi druge na?ine aktivacije.
 4. Izaberite stavku Koristite automatizovani telefonski sistem, a zatim sledite uputstva.

3. metod: obra?anje korporaciji Microsoft

Ako Windows otkrije da je hardver na ra?unaru znatno promenjen, a prethodni metod ne re?ava problem, mo?da ?ete za pomo? morati da se obratite korporaciji Microsoft. Da biste prikazali listu brojeva telefona Microsoft centara za aktivaciju ?irom sveta, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71142
Za vi?e informacije o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
921471 Aktivacija je neuspe?na kada poku?ate da aktivirate operativni sistem Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2 putem Interneta
Za vi?e informacija o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:
Re?avanje problema sa aktiviranjem
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sr-latn-cs/Help/57cc0e65-f70c-49fd-bdaa-6da83d6a35af1033.mspx
Naj?e??a pitanja
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sr-latn-cs/Help/62088be6-3538-46a6-99fb-05e74aeb48b51033.mspx
Za vi?e informacija o razumevanju slu?ajeva neuspeha validacije posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/FailureScenarios.aspx?displaylang=sr

Svojstva

Identifikator ?lanka: 925616 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbactivation kbprb KB925616

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com