เมื่อคุณพยายามใช้ Windows Media Player 11 เล่นดิจิทัลมีสิทธิ์จัดการ (DRM) - ได้รับการป้องกันแฟ้มสื่อ สื่ออาจไม่สามารถเล่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925705 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ Microsoft Windows Media Player 11 เล่นดิจิทัลมีสิทธิ์จัดการ (DRM) -สื่อที่ได้รับการป้องกันแฟ้มเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานใหม่สำหรับเนื้อหาของสื่อ สื่ออาจไม่สามารถเล่น หรือคุณไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานใหม่ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
สิทธิ์การใช้งานสำหรับแฟ้มสื่อของคุณเสียหาย (รหัสข้อผิดพลาด 0xC00D2754)
เกิดข้อผิดพลาด 2
windows Media Player 11 ไม่สามารถเล่นแฟ้มได้เนื่องจากสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องเสียหาย หรือไม่ถูกต้อง (รหัสข้อผิดพลาด 0xC00D11D6)
เกิดข้อผิดพลาด 3
ใบอนุญาตให้ใช้งานในการเล่นสื่อที่เป็นแพคเกจไม่ถูกต้อง
เกิดข้อผิดพลาด 4
C00D277F - ข้อผิดพลาดของการรักษาความปลอดภัยที่เก็บ คืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานของคุณจากสำเนาสำรองก่อนหน้า แล้วลองใหม่อีกครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเก็บ DRM บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • ตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
 • มีการเปลี่ยนแปลงแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์
 • มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS) ที่มีผลกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น hyperthreading ถูกปิดใช้งาน
 • ฮาร์ดดิสก์ที่เนื้อหาของสื่อถูกดาวน์โหลดมาตั้งแต่เริ่มแรกมีการย้ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • โปรแกรมประยุกต์ เช่นโปรแกรมอรรถประโยชน์ RegClean การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DRM ในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหาย
 • Microsoft Windows ได้รับการติดตั้งใหม่บนคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:ระบบการ drm เช่นการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Windows รักษารหัสการเพิ่มฮาร์ดแวร์ภายใน หมายเลขนี้จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่มีการติดตั้ง Windows หรือติดตั้ง Windows Media Player 11 ถ้าคุณเปลี่ยนตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ หมายเลขของฮาร์ดแวร์ในระบบ DRM ไม่ตรงกับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น DRM เป็นตัวกำหนดว่า ผู้ใช้ได้พยายามที่จะย้ายเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้ามีการเก็บข้อมูลที่ถูกป้องกัน DRM ใน Windows รีจิสทรีได้ถูกเปลี่ยนแปลง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าใหม่เก็บ DRM บนคอมพิวเตอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ถ้ามีการเรียกใช้ Windows Media Player 11 ออกจาก Windows Media Player 11
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ DRM บนฮาร์ดดิสก์ แล้ว เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ DRM เพื่อ DRMbackup

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ใน Windows XP:
  %SystemDrive%\Documents และ Users\DRM Settings\All
  โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ใน Windows Vista:
  %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
 3. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://drmlicense.one.microsoft.com/Indivsite/en/indivit.asp
 4. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์การปรับปรุงคอมโพเนนต์ความปลอดภัยของ Windows Media Player 11 ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณสามารถขอรับสิทธิ์การใช้งานใหม่สำหรับเนื้อหาของสื่อ นอกจากนี้คุณสามารถรีเซ็ตสิทธิ์การใช้งานสำหรับเนื้อหาที่มีการสั่งซื้อเพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหานั้นบนคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณต้องรัน Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแลก่อนที่คุณทำการปรับปรุงคอมโพเนนต์ความปลอดภัยของ Windows Media Player 11 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกโปรแกรมทั้งหมด.
  2. คลิกขวาInternet Explorerแล้ว คลิกเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ.

   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
หมายเหตุ:You must contact any third-party stores from which you purchased music to reset the licenses for that music. If you have copied CDs to protected Windows Media Audio files, those CDs must be copied again.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
891664You may be unable to play protected content after your computer hardware changes

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925705 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 11
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB925705 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925705

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com