Ban khng th xem, thm hoc xoa muc trong th vin trong Windows Media Player 11

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 925718 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng s dung Windows Media Player 11 cua Microsoft, ban co th gp phai bt ky hin tng nao sau y:
 • Ban khng th xem, thm hoc xoa muc trong th vin.
 • Khi ban c gng s dung tuy chon p dung cac thay i thng tin phng tin, khng co thay i nao c ap dung va chi bao tin khng xut hin.
 • Ban nhn c thng bao li cho bit c s d liu th vin bi hong.
 • Danh sach Th muc c Giam sat cua trinh phat trng.
 • Cac th muc c thm vao danh sach Th muc c Giam sat khng c lu.

NGUYN NHN

S c nay xay ra do c s d liu th vin Windows Media Player bi hong.

GI?I PHP

giai quyt s c nay, hay xoa c s d liu Windows Media Player. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Thoat khoi Windows Media Player.
 2. i vi Windows XP:

  Bm Bt u, bm Chay, nhp %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media Player ri bm OK.

  i vi Windows Vista:

  Bm Bt u, Tt ca Chng trinh->Cac tin ich->Chay, nhp %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media Player, ri bm OK.
 3. Chon tt ca cac tp trong th muc ri bm Xoa trn menu Tp.

  Chu y Ban khng phai xoa cac th muc co trong th muc nay.
 4. Khi ng lai Windows Media Player.

  Chu y Windows Media Player t ng xy dng lai c s d liu.
Nu giai phap nay khng giai quyt c s c, hay xoa cac tp trong b m n cua c s d liu Windows Media Player. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Thoat khoi Windows Media Player.
 2. Nu ban ang chay Windows XP, bm Bt u, bm Chay, nhp %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft ri bm OK.

  Nu ban ang chay Windows Vista, bm Bt u, Tt ca Chng trinh->Cac tin ich->Chay, nhp %LOCALAPPDATA%\Microsoft ri bm OK.
 3. Chon th muc B phat Phng tin ri bm Xoa trn menu Tp.
 4. Khi ng lai Windows Media Player.

  Chu y Windows Media Player t ng xy dng lai c s d liu.

THNG TIN THM

Th vin Windows Media Player s dung c s d liu mi va manh me hn lu tr thng tin v phng tin. Cac thng tin nay bao gm tn, vi tri, hinh anh lin quan, the ID3 va the WMA cua tng tp. C s d liu nay c lu tr trong cac th muc sau y.

i vi Windows XP:
%userprofile%\Application Data\Microsoft\Media Player

i vi Windows Vista:
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media Player
Tng t nh bt ky c s d liu nao, thng tin c lu tr trong c s d liu hoc ban thn c s d liu co th bi hong. Thng thng, c s d liu th vin Windows Media Player co th t ng phuc hi khi c s d liu bi hong. Tuy nhin, c s d liu co th bi hong theo cach nao o ma Windows Media Player khng th phuc hi c s d liu.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 925718 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Media Player 11
T? kha:
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB925718

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com