มีการพิสูจน์การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ SQL Server ตัวล็อกอินเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ: 18456 "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925744 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50000300 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
หมายเหตุ
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

ใน SQL Server 2005 คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ: ความ 18456 " แจ้งความผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 และมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณพยายามที่จะใช้ SQL Server authenticated ล็อกเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์
 • มีการกำหนดค่าบริการ SQL Server ให้ใช้บัญชีโดเมนสำหรับบัญชีเริ่มต้นบริการ
 • SQL รับรองความถูกต้องเข้าสู่ระบบที่ได้รับข้อความ "ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ: 18456 " เกิดข้อผิดพลาดมีการกำหนดค่าการใช้ Windows บังคับนโยบายรหัสผ่านโดเมน

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น Windows โดเมนรหัสผ่านนโยบายบังคับสำหรับการล็อกอินของ SQL ที่มีการรับรองความถูกต้องถูกเปิดใช้งานเว้นแต่ว่าคุณได้กำหนด CHECK_POLICY อนุประโยคของคำสั่งสร้าง LOGIN เพื่อ OFF เมื่อคุณสร้างการเข้าสู่ระบบกำหนดไว้
 • บัญชีบริการสำหรับการบริการเริ่มต้นของ SQL Server ถูกล็อค หรือปิดใช้งานบนตัวควบคุมโดเมน
ถ้าการตรวจสอบการล็อกถูกกำหนดค่าให้เขียนเหตุการณ์ของล็อกอินล้มเหลวในการล็อกข้อผิดพลาดสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server ข้อความต่อไปนี้จะเขียนไปยัง SQL Server Errorlog แฟ้ม:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
วันที่เวลาข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ: ระดับความรุนแรง 18456 : สถานะ 14 : 10
เกิดข้อผิดพลาด 2
วันที่เวลาล็อกอินเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ '<username>' ล้มเหลว [ไคลเอนต์: <ip address="">] </ip> </username>
หมายเหตุ:สถานะของข้อผิดพลาดนี้ 18456 คือ 10 อย่างไรก็ตาม คุณได้ตลอดเวลารับนี้ "ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ: 18456 " ข้อผิดพลาดความที่มีสถานะที่กำหนดเป็น 1 ในแอพลิเคชันไคลเอ็นต์ เมื่อต้องการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ถูกส่งกลับไปยังไคลเอนต์โดยเจตนาซ่อนลักษณะของข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้อง โดยการตั้งค่าสถานะข้อผิดพลาด 18456 เป็น 1 เสมอ โดยค่าเริ่มต้น การตรวจสอบของล็อกอินล้มเหลวงาน ในกรณีนี้ สถานะจริงของข้อผิดพลาด 18456 จะรายงานใน SQL Server Errorlog แฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 18456 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms366351.aspx

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 1 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 32 บิตรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.2194.0398,11229-Sep-200600:33x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2194.0543,52029-Sep-200600:33x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2194.0138,01629-Sep-200600:33x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2194.01,215,26429-Sep-200600:33x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2194.075,55229-Sep-200600:33x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2194.0908,06429-Sep-200600:33x86
Msasxpress.dll9.0.2194.022,30429-Sep-200600:33x86
Msgprox.dll2005.90.2194.0197,92029-Sep-200600:33x86
Msmdlocal.dll9.0.2194.015,609,63229-Sep-200600:33x86
Msmdredir.dll9.0.2194.03,990,30429-Sep-200600:33x86
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28828 Sep 200621:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,108,03228 Sep 200621:26ไม่สามารถใช้งานได้
Replprov.dll2005.90.2194.0547,61629-Sep-200600:33x86
Replrec.dll2005.90.2194.0782,11229-Sep-200600:33x86
Sqlaccess.dll2005.90.2194.0347,93629-Sep-200600:33x86
Sqlagent90.exe2005.90.2194.0319,26429-Sep-200600:33x86
Sqlservr.exe2005.90.2194.028,964,18429-Sep-200600:33x86
Sysdbupg.sqlไม่สามารถใช้งานได้192,34621 2006 Aug15:01ไม่สามารถใช้งานได้
Xpstar90.dll2005.90.2194.0292,64029-Sep-200600:34x86
Xpstar90.rll2005.90.2194.0152,86429-Sep-200600:33x86
sql Server 2005 x 64 ตามรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.2194.0522,52829-Sep-200607:58x64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2194.0543,52029-Sep-200600:33x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2194.0543,52029-Sep-200607:58x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2194.0138,01629-Sep-200600:33x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2194.01,215,26429-Sep-200600:33x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2194.075,55229-Sep-200600:33x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2194.091,42429-Sep-200607:58x64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2194.0875,29629-Sep-200607:58x86
Msasxpress.dll9.0.2194.022,30429-Sep-200600:33x86
Msasxpress.dll9.0.2194.027,42429-Sep-200607:58x64
Msgprox.dll2005.90.2194.0259,36029-Sep-200607:58x64
Msmdlocal.dll9.0.2194.015,609,63229-Sep-200600:33x86
Msmdredir.dll9.0.2194.03,990,30429-Sep-200600:33x86
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้524,28828 Sep 200621:26ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้40,108,03228 Sep 200621:26ไม่สามารถใช้งานได้
Replprov.dll2005.90.2194.0745,24829-Sep-200607:58x64
Replrec.dll2005.90.2194.01,008,41629-Sep-200607:58x64
Sqlaccess.dll2005.90.2194.0355,10429-Sep-200607:58x86
Sqlagent90.exe2005.90.2194.0390,94429-Sep-200607:58x64
Sqlservr.exe2005.90.2194.039,340,32029-Sep-200607:58x64
Sysdbupg.sqlไม่สามารถใช้งานได้192,34621 2006 Aug15:01ไม่สามารถใช้งานได้
Xpstar90.dll2005.90.2194.0540,96029-Sep-200607:58x64
Xpstar90.rll2005.90.2194.0153,37629-Sep-200607:58x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ปลดล็อคบัญชีบริการบนตัวควบคุมโดเมน
 • อย่าใช้บังคับการนโยบายรหัสผ่านของโดเมน Windows สำหรับการล็อกอินของ SQL Server ที่รับรองความถูกต้อง เมื่อต้องการปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  • สำหรับการเข้าสู่ระบบ SQL Server ใหม่
   CREATE LOGIN <SQLAuthenticatedLogin> with PASSWORD = <StrongPassword>, CHECK_POLICY = OFF
  • สำหรับการล็อก SQL Server ที่มีอยู่
   ALTER LOGIN <SQLAuthenticatedLogin> with CHECK_POLICY = OFF

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มค่าสถานะใหม่ของการสืบค้นกลับ 4614 SQL Server 2005 เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะของการสืบค้นกลับ 4614 คุณสามารถใช้ล็อกอินของ SQL Server ที่รับรองความถูกต้องที่ใช้ Windows โดเมนรหัสผ่านนโยบายบังคับเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์แม้ว่าบัญชีบริการ SQL Server ถูกปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานบน Windows ตัวควบคุมโดเมนได้

คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ โดยใช้คำสั่ง TRACEON DBCC และ TRACEOFF DBCC ต่อไปนี้: interactively
 • การเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะของการสืบค้นกลับ 4614
  dbcc traceon (4614, -1)
 • ปิดการใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 4614
  dbcc traceoff (4614, -1)
คุณยังสามารถระบุค่าสถานะการสืบค้นกลับเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อคุณระบุการตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้นระบบ สถานะการสืบค้นกลับเป็นโดยอัตโนมัติเปิดใช้เมื่อเริ่มต้นบริการ SQL Server ถ้าคุณตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้น คุณสามารถใช้คำสั่ง TRACEOFF DBCC เพื่อปิดการใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ interactively ยังคง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตั้งชื่อสำหรับ Microsoft SQL Server การปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925744 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbtshoot kbsql2005connect kbsql2005cluster kbHotfixServer kbqfe kbmt KB925744 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925744

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com