Negalite pa?alinti Windows Vista naudodami valdymo skydo ?rankio Programos ir funkcijos parinkt? ?alinti program?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 925809 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Naujinate Microsoft Windows XP ? Windows Vista. Atnaujin? negalite pa?alinti Windows Vista naudodami valdymo skydo ?rankio Programos ir funkcijos parinkt? ?alinti program?.

PRIE?ASTIS

Problema kyla d?l to, kad Windows Vista valdymo skydo ?rankio Programos ir funkcijos parinktis ?alinti program? nesuteikia galimyb?s pasirinkti ?alinti Windows Vista.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, padarykite savo fail? atsargin? kopij? ir tada atlikite ?var? Windows XP diegim?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, spustel?kite Prie?i?ra, tada spustel?kite Atsargini? kopij? k?rimo ir atk?rimo centras.
 2. Spustel?kite Nustatyti atsargini? kopij? k?rim?, pasirinkite savo atsargini? kopij? fail? viet?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. T?skite darb? su vedliu, kad pasirinktum?te:
  • Diskus ir fail? tipus, kuri? atsargin?s kopijos bus kuriamos
  • Kaip da?nai kurti disk? ir fail? tip? atsargines kopijas
  • Kokiu paros laiku atlikti atsargini? kopij? k?rim?
 4. U?baikite darb? su vedliu, tada spustel?kite ?ra?yti parametrus ir prad?ti atsargini? kopij? k?rim?.
 5. Suk?r? atsargines kopijas, atlikite ?var? Windows XP diegim?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atlikti ?var? Windows XP diegim?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
  316941 Kaip ?diegti ar pl?toti iki Windows XP
PASTABA: negalite atlikti ?varaus Windows XP diegimo naudodami naujinimo ? Windows XP versij?. Privalote tur?ti vis? Windows XP versij?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie atsargini? kopij? k?rimo ir atk?rimo centr? ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsvista/community/backuprecovery.mspx#1

Savyb?s

Straipsnio ID: 925809 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbbug kbexpertisebeginner kbprb KB925809

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com