คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Windows Vista โดยใช้ตัวเลือก "ถอนการติดตั้งโปรแกรม" ของเครื่องมือใน "แผงควบคุมโปรแกรมและคุณลักษณะ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925809 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณปรับรุ่น Microsoft Windows XP เป็น Windows Vista หลังจากปรับรุ่นแล้ว คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Windows Vista โดยใช้ตัวเลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม ของเครื่องมือใน "แผงควบคุมโปรแกรมและคุณลักษณะ"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Vista ไม่มีตัวเลือก ถอนการติดตั้ง Windows Vista ในตัวเลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม ของเครื่องมือใน "แผงควบคุมโปรแกรมและคุณลักษณะ"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้สำรองข้อมูลแฟ้มของคุณไว้ และทำการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก การบำรุงรักษา แล้วจึงคลิก ศูนย์การสำรองและคืนค่า
 2. คลิก ตั้งค่าการสำรองข้อมูล เลือกตำแหน่งสำหรับแฟ้มสำรอง แล้วจึงคลิก ถัดไป
 3. ทำต่อไปด้วยตัวช่วยสร้างเพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:
  • ไดรฟ์และชนิดแฟ้มที่จะสำรองข้อมูล
  • ความถี่ในการสำรองไดรฟ์และชนิดแฟ้ม
  • เวลาในการทำการสำรองข้อมูล
 4. เมื่อใช้งานตัวช่วยสร้างเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึกการตั้งค่าและเริ่มการสำรองข้อมูล
 5. เมื่อทำการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น ให้ติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
  316941 วิธีการติดตั้งหรืออัปเกรด Windows XP
หมายเหตุ คุณไม่สามารถทำการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมดโดยใช้ Windows XP รุ่นที่ปรับรุ่นได้ คุณต้องมี Windows XP รุ่นสมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์การสำรองและคืนค่า โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ Microsoft ดังต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/windowsvista/community/backuprecovery.mspx#1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกลับไปยัง Windows XP หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ให้เป็น Windows Vista ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933170 วิธีการกลับไปยัง Windows XP หลังจากที่คุณได้ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ให้เป็น Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925809 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2550 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbtshoot kbbug kbprb kbexpertisebeginner KB925809

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com