חיבור לשולחן עבודה מרוחק (לקוח שירותי מסוף גירסה 6.0)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 925876 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה דן בעדכון לקוח ל'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' גירסה 6.0 אשר מסייע לך להשתמש בתכונות החדשות של 'שירותי מסוף'. תכונות אלה מוצגות במערכות ההפעלה Windows Vista ו- Microsoft Windows Server 2008 מתוך מחשב שבו פועלות מערכות ההפעל ההבאות:
 • Microsft Windows Server 2003 עם Service Pack 1? (SP1)
 • Microsft Windows Server 2003 עם Service Pack 2? (SP2)
 • Microsoft Windows XP עם Service Pack 2 ?(SP2)
ניתן להשתמש בלקוח Remote Desktop Connection 6.0 כדי להתחבר לשרתי מסוף ישנים או לשולחנות עבודה מרוחקים כמו בעבר. עם זאת, התכונות החדשות המוזכרות במאמר זה זמינות רק כאשר במחשב המרוחק פועלת מערכת Windows Vista או Windows Server 2008.

פרטי עדכון

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכון לקוח 'שירותי מסוף' גירסה 6.0 עבור Windows Server 2003? (KB925876).

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכון לקוח ל'שירותי מסוף' גירסה 6.0 עבור Windows Server 2003?, גירסאות מבוססות x64 ?(KB925876).

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכון לקוח 'שירותי מסוף' גירסה 6.0 עבור Windows XP? (KB925876).

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון לקוח 'שירותי מסוף' גירסה 6.0 עבור Windows XP?, גירסאות מבוססות x64 ?(KB925876).

תאריך פרסום: 28 בנובמבר 2006

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע נוסף

עדכון לקוח ל'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' גירסה 6.0 מכיל את התכונות החדשות הבאות.

אימות שרת

ב'חיבור לשולחן עבודה מרוחק', אימות השרת מוודא כי אתה מתחבר למחשב או לשרת המרוחק הנכון. אמצעי אבטחה זה מסייע למנוע ממך התחתברות למחשב או שרת שונה מזה שאליו התכוונת להתחבר. הדבר גם מונע ממך חשיפה בלתי מכוונת של מידע מסווג.

כברירת מחדל, אימות שרת מופעל עבור ההתחברות. אולם אם ברצונך לשנות את הגדרות אימות שרת, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על תקשורת ולאחר מכן לחץ על חיבור לשולחן עבודה מרוחק.
 2. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
שלוש אפשרויות האימות הזמינות הן כלהלן:
 • התחבר תמיד, גם אם האימות נכשל
  אם תפעיל אפשרות זו, באפשרותך להתחבר אפילו אם 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' אינו יכול לאמת את זהות המחשב המרוחק.
 • הזהר אותי אם האימות נכשל
  אם תפעיל אפשרות זו, אין באפשרות 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' לאמת את זהות המחשב המרוחק. אפשרות זו מזהירה אותך על מנת שיהיה באפשרותך להחליט האם להמשיך בהתחברות.
 • אל תתחבר אם האימות נכשל
  אם תפעיל אפשרות זו, אין באפשרותך להתחבר, אם אין באפשרות 'חיבור שולחן עבודה מרחוק' לאמת את זהות המחשב המרוחק.

ניתוב מחדש של משאבים

עדכון לקוח ל'חיבור לשולחן עבודה מרחוק' גירסה 6.0 מסייע לך לנתב מחדש התקני הכנס-הפעל התומכים בניתוב מחדש.

לניתוב מחדש של התקן הכנס-הפעל, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על תקשורת ולאחר מכן לחץ על חיבור לשולחן עבודה מרוחק.
 2. לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסייה משאבים מקומיים, לחץ על עוד ולאחר מכן לחץ ובחר את תיבת הסימון התקני הכנס-הפעל נתמכים.

שרתי TS Gateway

שרת TS Gateway הוא סוג שרת אשר מאפשר למשתמשים מורשים להתחבר למחשבים מרוחקים ברשת החברה. באפשרות משתמשים מורשים אלו להתחבר מכל מחשב באמצעות חיבור אינטרנט. TS Gateway משתמש בפרוטוקול שולחן עבודה מרוחק ?(RDP) יחד עם פרוטוקול HTTPS על מנת לסייע ביצירת חיבור מוצפן מאובטח יותר.

אולם אין באפשרות גירסאות קודמות של 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' להתחבר למחשבים מרוחקים מבעד לחומות אש ומנגנוני תרגום כתובות רשת (NAT). תופעה זו מתרחשת מאחר שיציאה 3389 בדרך כלל חסומה לשם שיפור אבטחה הרשת. יציאה 3389 היא היציאה המשמשת עבור חיבורי 'שולחן עבודה מרוחק'. אולם שרת TS Gateway משתמש ביציאה 443. יציאה 443 משדרת נתונים באמצעות מנהרת Secure Sockets Layer? (SSL).

היתרונות של שרת TS Gateway הם כלהלן:
 • הוא מאפשר חיבורי שולחן עבודה מרוחק לרשת החברה מהאינטרנט ללא הקמת חיבור רשת וירטואלית פרטית (VPN).
 • הוא מאפשר חיבורים למחשבים מרוחקים מבעד לחומות אש.
 • הוא מסייע לך לשתף חיבור רשת עם תוכניות אחרות אשר פועלות במחשב. הדבר מאפשר לך להשתמש בחיבור של ספק שירות אינטרנט (ISP) במקום ברשת החברה לשם משלוח וקבלה של נתונים באמצעות החיבור המרוחק.
לשם הגדרת שרת TS Gateway, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על תקשורת ולאחר מכן לחץ על חיבור לשולחן עבודה מרוחק.
 2. לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על הגדרות.
 3. לחץ על השתמש בהגדרות שרת TS Gateway אלו, הזן את שם השרת בתיבה שם השרת, ואז בחר באחת משיטות הכניסה הבאות מתוך הרשימה שיטות כניסה:
  • אפשר לי לבחור מאוחר יותר
   אפשרות זו מאפשרת לך לבחור שיטת כניסה בעת ההתחברות.
  • בקש סיסמה
   אפשרות זו מבקשת ממך סיסמה בעת ההתחברות.
  • כרטיס חכם
   אפשרות זו מבקשת ממך להכניס כרטיס חכם בעת שתתחבר.
 4. לחץ כדי לבחור או לנקות את תיבת הסימון עקוף את שרת TS Gateway עבור כתובות מקומיות. באמצעות בחירת תיבת סימון זו, תמנע מהתעבורה אל כתובות ברשת המקומית ומהן להיות מנותבת באמצעות שרת TS Gateway. הדבר יהפוך את החיבור למהיר יותר.

תוכניות מרוחקות של Terminal Services Remote Programs

'תוכניות מרוחקות' היא תכונה של Windows Server Terminal Services אשר מאפשרת למחשבי לקוח להתחבר למחשב מרוחק ולהשתמש בתוכניות המותקנות בו. למשל, במקום עבודה עשוי להיות מחשב מרוחק שאליו באפשרות העובדים להתחבר ולהפעיל את Microsoft Word. על מנהל מערכת לפרסם תחילה את התוכניות על מנת שמשתמשי הקצה ייגשו אליהן. החוויה זהה לזו שבהפעלת תוכנית המותקנת על המחשב.

'תוכניות מרוחקות' מקלה על ניהול המערכת, מאחר שיש רק עותק אחד של תוכנית לשדרג או לתחזק במקום עותקים רבים המותקנים על מחשבים שונים.

התפרסות צגים

'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' תומך בתצוגות ברזולוציה גבוהה אשר ניתן לפרוס על פני מספר צגים. אולם הרזולוציה הכוללת על פני כל הצגים תהיה ? 4096 x 2048פיקסלים לכל היותר. על הצגים להיות בעלי אותה רזולוציה. כמו כן על הצגים להיות מסודרים זה לצד זה.

כדי ששולחן העבודה של המחשב המרוחק יתפרס על פני מספר צגים, הקלד Mstsc /span בשורת הפקודה.

שיפורים חזותיים

'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' תומך כעת בצבעי 32 סיביות ובהחלקת גופנים.

להפעלת צבעי 32 סיביות, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על תקשורת ולאחר מכן לחץ על חיבור לשולחן עבודה מרוחק.
 2. לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסייה תצוגהולאחר מכן לחץ על האיכות הגבוהה ביותר (32 סיביות) ברשימה צבעים.
להפעלת החלקת גופנים, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על תקשורת ולאחר מכן לחץ על חיבור לשולחן עבודה מרוחק.
 2. לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסייה חוויה ולאחר מכן לחץ לבחירת תיבת הסימון החלקת גופנים.

בעיות מוכרות

אם התקנת גירסה של Remote Desktop Client 6.0 שפורסמה לפני 24 באפריל, 2007, במחשב שבו פועלת מערכת Windows Server 2003 עם Service Pack 1, ולאחר מכן בצעת שדרוג ל- Windows Server 2003 עם Service Pack 2, ייתכן שתיתקל בבעיות הבאות:
 1. Remote Desktop Client 6.0 (KB925876)? אינו מופיע בפריט "הוספה או הסרה של תוכניות" בלוח הבקרה במחשב מבוסס Windows Server 2003 Service Pack 2. לכן, לא ניתן להסיר את ההתקנה של Remote Desktop Client 6.0 (KB925876)?.
 2. קבצים המשוייכים ל- Remote Desktop Client 6.0 אינם חתומים עוד.
כדי לעקוף בעיה זו אם לא התקנת את Windows Server 2003 Service Pack 2, הסר את ההתקנה של הגירסה של Remote Desktop Client 6.0 שפורסמה לפני ה- 24 באפריל, 2007, התקן את הגירסה של Remote Desktop Client 6.0 שפורסמה ב- 24 באפריל, 2007 ולאחר מכן התקן את Windows Server 2003 Service Pack 2.

אם התקנת את Windows Server 2003 Service Pack 2, התקן מחדש את Remote Desktop Client 6.0.

מאפיינים

Article ID: 925876 - Last Review: יום שלישי 20 נובמבר 2007 - Revision: 8.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo KB925876

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com