הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו באוקטובר 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 926017 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כחלק מהמחויבות המתמשכת של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני אבטחה, Microsoft מציעה הנחיות איתור ופריסה אלה עבור כל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center?MSRC) ?). הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. הדרכה זו כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection,? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ו-Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 10 באוקטובר 2006.

שים לב עלון אבטחה מס' MS06-055 פורסם מחוץ למחזור פרסומי האבטחה הרגיל ב-25 בספטמבר 2006. עם זאת, ההנחיות לגבי איתור ופריסה של MS06-055 נכללות במאמר הנחיות זה לגבי איתור ופריסה מאוקטובר 2006.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

כל עדכוני האבטחה שפורסמו ב-?10 באוקטובר 2006 זמינים באמצעות אתרי האינטרנט הבאים. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he
  • Microsoft Windows 2000?, Microsoft Window XP?, Microsoft Windows Server 2003
   • עדכון אבטחה 924163 (MS06-058)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 924164 (MS06-059)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 924554 (MS06-060)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 922581 (MS06-062)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000,? Window XP,? Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP ו-Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 ו-Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security ו-Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • עדכון אבטחה 924163 (MS06-058)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 924164 (MS06-059)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 924554 (MS06-060)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft Word 2000 של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 922581 (MS06-062)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/officeupdate/default.aspx
  • Microsoft Office 2000,? Office XP ו-Office 2003
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac/
  • Microsoft Office 2001 עבור Mac
  • Microsoft Office X עבור Mac
  • Microsoft Office 2004 עבור Mac
שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט הנמצא ברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA

אם אתה משתמש בגירסה 1.2.1 של Microsoft Baseline Security Analyzer? (MBSA) הכוללת גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT) או בגירסה 2.0 של MBSA כדי לזהות עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 10 באוקטובר 2006. הפרטים ברשימה שלהלן.
 • עדכון אבטחה 925486 (MS06-055)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מ-26 בספטמבר 2006 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 922770 (MS06-056)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מ-10 באוקטובר 2006 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 924163 (MS06-058)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 924164 (MS06-059)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 924554 (MS06-060)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Word 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 922581 (MS06-062)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף על אופן השגת כלי הסריקה הארגוני EST, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו
שים לב חלק ה-Office Detection Tool של MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לב הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שירותי ?SUS ?(Software Update Services?) או שירותי WSUS ?(Windows Server Update Services)

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות שירותי SUS או שירותי WSUS, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 10 באוקטובר 2006. הפרטים הנם כדלקמן.

שים לב השירות SUS 1.0 SP1 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 924163 (MS06-058)
  הכלי SUS 1.0 אינו תומך באף חלק מעדכון זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 924164 (MS06-059)
  הכלי SUS 1.0 אינו תומך באף חלק מעדכון זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 924554 (MS06-060)
  הכלי SUS 1.0 אינו תומך באף חלק מעדכון זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Word 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 924191 (MS06-061)
  הכלי SUS 1.0 תומך רק ב- MSXML גירסה 3.0.
 • עדכון אבטחה 922581 (MS06-062)
  הכלי SUS 1.0 אינו תומך באף חלק מעדכון זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שרת SMS 2.0 עם הכלי SUIT ?(Security Update Inventory Tool) או שרת SMS 2003 עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות שרת SMS 2.0 עם הכלי SUIT ?או שרת SMS 2003 עם הכלי ITMU, תוכל לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 10 באוקטובר 2006.

שים לב השרת SMS 2.0 אינו תומך באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows מבוססות Itanium.
 • עדכון אבטחה 925486 (MS06-055)
  הכלי SMS 2.0 SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Extended Security Update Inventory Tool יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 922770 (MS06-056)
  הכלי SMS 2.0 SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Extended Security Update Inventory Tool יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 924163 (MS06-058)
  SMS 2003 ITMU אינו תומך בחלק של PowerPoint 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 924164 (MS06-059)
  SMS 2003 ITMU אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 924554 (MS06-060)
  SMS 2003 ITMU אינו תומך בחלק של Word 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 922581 (MS06-062)
  SMS 2003 ITMU אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
כדי להשיג את הכלי ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
925486 MS06-055 VML לא ישים כן כן לא כן כן כן כן Yes, ESUIT כן
922770 MS06-056 ASP.NET לא ישים כן כן לא כן כן כן כןYes, ESUIT כן
923191 MS06-057 מעטפת לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
924163 MS06-058 PowerPoint כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, ראה סעיף MBSA לא ישים חלקית, ראה סעיף WSUS לא ישים כן חלקית, ראה סעיף SMS
924164 MS06-059 Excel כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, ראה סעיף MBSA לא ישים חלקית, ראה סעיף WSUS לא ישים כן חלקית, ראה סעיף SMS
924554 MS06-060 Word כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, ראה סעיף MBSA לא ישים חלקית, ראה סעיף WSUS לא ישים כן חלקית, ראה סעיף SMS
924191 MS06-061 XML לא ישים כן כן כן כן חלקית, ראה סעיף SUS כן לא ישים כן כן
922581 MS06-062 Office כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, ראה סעיף MBSA לא ישים חלקית, ראה סעיף WSUS לא ישים כן חלקית, ראה סעיף SMS
923414 MS06-063 Server Service לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
922819 MS06-064 TCP/IP לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
924496 MS06-065 Object Packager לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

אין פרסומים-מחדש חדשים בחודש זה.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי להרחיב את ידיעותיהם בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 11 באוקטובר 2006 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032308775&EventCategory=5&culture=he-il&CountryCode=il
ש2: האם גם הכלי EST פועל באופן מצטבר, כמו הכלי ESUIT עבור שרתי SMS?

ת2: לא, הכלי EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם כל כוונה להפוך אותו לכלי הפועל באופן מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש בכלי MBSA?? כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 2.0 או 1.2.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 10 באוקטובר 2006, פרט לאלה שלצדם הערה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר מאמר KB קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
925486 MS06-055 VML ראה סעיף MBSA
922770 MS06-056 ASP.NET ראה סעיף MBSA
924163 MS06-058 PowerPoint ראה סעיף MBSA
924164 MS06-059 Excel ראה סעיף MBSA
924554 MS06-060 Word ראה סעיף MBSA
922581 MS06-062 Office ראה סעיף MBSA
לקבלת מידע נוסף על התוכניות שהכלי MBSA אינו מאתר בשלב זה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 הנו זמין

אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על הכלי MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש בכלי הסריקה EST יחד עם הכלי MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר מאמר KBקוד עלון אבטחהרכיב
925486MS06-055VML
922770MS06-056ASP.NET
ש5: האם באפשרותי להשתמש בשרת SMS??? כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. שרתי SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי SUIT משתמשים בטכנולוגיית MBSA 1.2.1 לביצוע האיתור. לכן, שרתי SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי SUIT הנם בעלי מגבלות דומות לאלה של הכלי MBSA 1.2.1. לקבלת מידע נוסף על שרתי ה-SMS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הכלים SUIT ו-ESUIT דרושים יחדיו כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת מידע נוסף על מגבלות כלי הסריקה SUIT, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי Software Updates Inventory Tool משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש בכלי Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU) כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 926017 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbsecurity KB926017

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com