V aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2 jsou zahrnuté aktualizace nástrojů podpory systému Windows Server 2003

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 926027 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizace nástrojů podpory systému Microsoft Windows Server 2003 zahrnuté v aktualizaci Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Pracovníci technické podpory nebo správci sítě mohou pomocí těchto nástrojů podpory spravovat sítě a odstraňovat případné potíže se sítí.

Další informace

Aktualizace Windows Server 2003 SP2 obsahuje aktualizace následujících nástrojů podpory:
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
Tyto nástroje podpory nejsou při instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2 nainstalovány automaticky. Chcete-li nainstalovat nástroje podpory v počítači se systémem Windows Server 2003, spusťte program Suptools.msi ze složky Support\Tools na disku CD aktualizace Windows Server 2003 SP2.

Soubor nápovědy k nástrojům podpory (Suptools.chm) je umístěný v souboru Sup_srv.cab. Soubor nápovědy obsahuje popis jednotlivých nástrojů a jejich syntaxi. Tato nápověda obsahuje také ukázkové výstupy a poznámky. V tomto souboru nápovědy naleznete informace o konkrétním použití těchto nástrojů.

Chcete-li získat další nápovědu, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
název nástroje/help
Poznámka: V tomto příkazu název nástroje představuje název nástroje, pro který chcete získat nápovědu.
Poznámka: Tyto nástroje nejsou dostupné u systémů založených na procesoru x64:
 • Iadstools.dll
 • Ntfrsutl.exe
 • Replmon.exe
 • Adprop.exe
 • Addiag.exe
 • Bindiff.exe
 • Clone.vbs
 • Dskprobe.exe
 • Iasparse.exe
 • Lowiosrv.dll
 • Pviewer.exe.


Další informace o možnosti získat aktualizaci Windows Server 2003 SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/cs-cz/windowsserver/bb229701(en-us).aspx
Aktualizované nástroje podpory systému Windows si můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=96A35011-FD83-419D-939B-9A772EA2DF90&displaylang=en
Poznámka: Pokud máte v počítači nainstalovánu dřívější verzi nástrojů podpory systému Windows, je třeba ji před instalací aktualizovaných nástrojů podpory systému Windows Server 2003 SP2 odebrat.

Vlastnosti

ID článku: 926027 - Poslední aktualizace: 24. ledna 2008 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na těchto platformách
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbinfo kbexpertiseinter KB926027

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com