Ενημερωμένες εκδόσεις στα εργαλεία υποστήριξης (Support Tools) του Windows Server 2003 περιλαμβάνονται στο Windows Server 2003 Service Pack 2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 926027 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ενημερωμένες εκδόσεις για τα εργαλεία υποστήριξης (Support Tools) του Microsoft Windows Server 2003, τα οποία περιλαμβάνονται στο Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Εάν ανήκετε στην υπηρεσία υποστήριξης ή είστε διαχειριστής δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία υποστήριξης για να διαχειριστείτε δίκτυα και να αντιμετωπίσετε ζητήματα δικτύου τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Windows Server 2003 SP2 περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις για τα παρακάτω εργαλεία υποστήριξης:
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
Αυτά τα εργαλεία υποστήριξης δεν εγκαθίστανται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του Windows Server 2003 SP2. Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003, εκτελέστε το πρόγραμμα Suptools.msi που βρίσκεται στο φάκελο Support\Tools του CD του Windows Server 2003 SP2.

Το αρχείο Βοήθειας (Help) (Suptools.chm) για τα εργαλεία υποστήριξης βρίσκεται στο αρχείο Sup_srv.cab. Αυτό το αρχείο της Βοήθειας (Help) περιλαμβάνει μια περιγραφή κάθε εργαλείου και την σχετική του σύνταξη. Αυτό το αρχείο της Βοήθειας (Help) περιλαμβάνει επίσης δείγμα εξόδου και σημειώσεις. Ανατρέξτε σε αυτό το αρχείο της Βοήθειας (Help) για συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης για αυτά τα εργαλεία.

Για πρόσθετη βοήθεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
όνομα_εργαλείου /help
Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, το στοιχείο όνομα_εργαλείου αντιπροσωπεύει το όνομα του εργαλείου για το οποίο θέλετε να λάβετε βοήθεια.
Σημείωση Τα ακόλουθα εργαλεία δεν είναι διαθέσιμα σε συστήματα που βασίζονται σε x64:
 • Iadstools.dll
 • Ntfrsutl.exe
 • Replmon.exe
 • Adprop.exe
 • Addiag.exe
 • Bindiff.exe
 • Clone.vbs
 • Dskprobe.exe
 • Iasparse.exe
 • Lowiosrv.dll
 • Pviewer.exe.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows Server 2003 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb229701.aspx
Για να κάνετε λήψη των ενημερωμένων εργαλείων υποστήριξης για το Windows Server 2003 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=96A35011-FD83-419D-939B-9A772EA2DF90&displaylang=en
Σημείωση Εάν έχετε μια παλιότερη έκδοση αυτών των εργαλείων υποστήριξης εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, πρέπει να καταργήσετε αυτήν την έκδοση, πριν να εγκαταστήσετε τα ενημερωμένα εργαλεία υποστήριξης για το Windows Server 2003 SP2.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 926027 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008 - Αναθεώρηση: 2.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB926027

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com