การปรับปรุงสำหรับเครื่องมือสนับสนุนของ Microsoft Windows Server 2003 มีรวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926027 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงสำหรับเครื่องมือสนับสนุนของ Microsoft Windows Server 2003 ที่มีรวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนหรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย คุณสามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนเหล่านี้จัดการเครือข่าย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครือข่ายที่คุณอาจพบได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2003 SP2 มีการปรับปรุงสำหรับเครื่องมือสนับสนุนดังต่อไปนี้
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
เครื่องมือสนับสนุนเหล่านี้ไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 ให้เรียกใช้โปรแกรม Suptools.msi ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools จากซีดี Windows Server 2003 SP2

แฟ้มวิธีใช้ (Suptools.chm) สำหรับเครื่องมือสนับสนุนจะอยู่ในแฟ้ม Sup_srv.cab แฟ้มวิธีใช้นี้จะมีคำอธิบายสำหรับเครื่องมือแต่ละอย่างและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มวิธีใช้นี้ยังมีผลลัพธ์ตัวอย่างและหมายเหตุต่างๆ รวมไว้ด้วย ดูแฟ้มวิธีใช้นี้สำหรับข้อมูลการใช้งานเฉพาะของเครื่องมือเหล่านี้

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง และกด ENTER:
tool_name /help
หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ tool_name แสดงแทนชื่อของเครื่องมือที่คุณต้องการดูวิธีใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 SP2 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/windowsserver/sp2.mspx
เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือสนับสนุนล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 SP2 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=96A35011-FD83-419D-939B-9A772EA2DF90&displaylang=en
หมายเหตุ หากคุณติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนรุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอาเครื่องมือรุ่นดังกล่าวออกก่อนที่จะติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 SP2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926027 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2550 - Revision: 1.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbexpertiseinter KB926027

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com