ความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926029 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 อยู่แล้ว

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับการติดตั้ง Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เนื้อที่ว่างเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 จากซีดี Windows Server 2003 SP2
Service pack600 MB1,750 MB
เนื้อที่ใช้งาน256 MB256 MB
เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้1,200 MB2,900 MB
ในตารางนี้ คำว่า "เนื้อที่ใช้งาน" จะหมายถึงความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับแฟ้มต่างๆ ที่คุณใช้ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ความต้องการเนื้อที่ใช้งานนี้เป็นแบบชั่วคราวเท่านั้น ความต้องการดังกล่าวไม่รวมกับความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด

พาร์ติชันระบบหลักพาร์ติชันแรกคือ ไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ที่มีแฟ้มเฉพาะของฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต่อการเริ่มทำงานของ Windows ตัวอย่างเช่น พาร์ติชันระบบหลักที่มีแฟ้ม Ntldr แฟ้ม Boot.ini และแฟ้ม Ntdetect.com และคุณยังต้องมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อีก 30 เมกะไบต์ (MB) บนพาร์ติชันระบบหลักพาร์ติชันแรกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของระบบสำหรับ Windows Server 2003 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/b20bdd4b-a46a-41f8-8fef-2d2e7e3cc4401033.mspx?mfr=true
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/de723537-50fb-4a23-b09c-163ec1629d361033.mspx?mfr=true
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/beef11c1-0739-46df-8498-8e50b7b5fd4b1033.mspx?mfr=true
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/2fa02181-918a-46cc-9985-e7f0c7969d721033.mspx?mfr=true
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/windowsserver/sp2.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926029 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2550 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB926029

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com