Podczas próby otwarcia pliku, który został zapisany w programie pakietu Office 2007 za pomocą starszej wersji programu pakietu Office: "ten plik został utworzony w poprzedniej wersji beta"

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 926054 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Zainstalowano pakiet zgodności dla systemu Office 2007. Następnie spróbuj otworzyć plik, który został zapisany w programie Microsoft Office 2007 za pomocą jednej z następujących programów pakietu Microsoft Office:
 • Program Microsoft Office 2003
  • Program Microsoft Office Excel 2003
  • Program Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Program Microsoft Office Word 2003
 • Pakiet Microsoft Office XP
  • Program Microsoft Excel 2002
  • Program Microsoft PowerPoint 2002
  • Program Microsoft Word 2002
 • Pakiet Microsoft Office 2000
  • Program Microsoft Excel 2000
  • Program Microsoft PowerPoint 2000
  • Program Microsoft Word 2000
Jeśli plik został zapisany w wstępną wersję jednego z programów wymienionych w sekcji "Dotyczy", może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach.

Komunikat 1
Ten plik został utworzony w poprzedniej wersji beta Program 2007 i nie można otworzyć w tej wersji.
Komunikat 2
Ten plik został utworzony w poprzedniej wersji beta Program 2007. Program przekonwertuje go do najnowszej wersji Program format pliku 2007 podczas zapisywania pliku. Przed otwarciem tego pliku, sprawdź, czy jest z zaufanego źródła.
Komunikat 3
Ten skoroszyt został utworzony w starszej wersji beta programu Excel 2007, a nie może być otwarty w bieżącej wersji programu Excel. Otworzyć skoroszyt, należy najpierw otworzyć i zapisać go w programie Excel 2007 Beta 2, a następnie go otwórz w bieżącej wersji programu Excel.
Wiadomości 4
Ten skoroszyt został utworzony w starszej wersji beta programu Excel 2007. Excel przekonwertować skoroszyt do najnowszej wersji na format pliku programu Excel 2007 podczas zapisywania go. Przed otwarciem skoroszytu, sprawdź, czy jest z zaufanego źródła.
Wiadomość 5
To jest w wersji wstępnej pakietu zgodności i wstępnej pliki pakietu Office 2007 można otwierać. Czy chcesz sprawdzić, czy nowsza wersja pakietu zgodności?

Przyczyna

Domyślnie nie można otworzyć niektórych plików Open XML, zapisanych we wstępnej wersji programów pakietu Office 2007 przez pakiet zgodności dla systemu Office 2007.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, administrator może wyłączyć zasadę przy użyciu jednej z następujących metod, odpowiednio do sytuacji.

Uwagi
 • Te metody umożliwi otwieranie pliku XML Otwórz, która została zapisana w programie PowerPoint 2007 w wersji Beta 2. W takich sytuacjach zostanie wyświetlony komunikat 2 w sekcji "Symptomy". Ponadto plik zostanie otwarty.
 • Te metody umożliwi otwieranie pliku XML Otwórz, który został zapisany w wersji Beta 2 programu Excel 2007 lub w wersji Beta 2 Technical Refresh w programie Excel 2007. W takich sytuacjach zostanie wyświetlony komunikat 4 w sekcji "Symptomy". Ponadto plik zostanie otwarty.
 • Metody te nie umożliwi otwieranie pliku XML Otwórz, który został zapisany w programie Word 2007 w wersji Beta 2. Jedynym rozwiązaniem problemu jest otworzyć plik w oryginalnie wydanej wersji programu Word 2007, a następnie ponownie zapisać plik. Po wykonaniu tej czynności plik zostanie zapisany w formacie pliku najnowsze. Odbiorca danego dokumentu można następnie użyć starszej wersji programu Word pakiet zgodności do otwarcia tego pliku.
Uwaga Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na komputerze. Jeśli są one, zajrzyj do dokumentacji produktu do wykonania tych kroków.Aby automatycznie obejść ten problem można za pomocą metody 2, przejdź do "Automatyczne rozwiązywanie problemu"sekcja. Jeśli użytkownik woli samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do "Pozwól mi rozwiązać samodzielnie"sekcja.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Poprawka przycisk lub łącze. Następnie kliknij przycisk Uruchom w Pobieranie pliku okno dialogowe, po czym wykonaj kroki opisane w Poprawka Kreator.


Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50710

Uwagi
 • Ten kreator może być tylko w języku angielskim. Jednak poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli nie masz na komputerze, którego dotyczy problem, Zapisz poprawkę go roztwór dysku flash lub dysku CD, a następnie uruchomić na komputerze, którego dotyczy problem.

Następnie przejdź do "Ten problem został rozwiązany?"sekcja.Pozwól mi rozwiązać samodzielnie

Metoda 1: Użyć szablonów administracyjnych pakietu zgodności


Uwaga Ta metoda jest specyficzne dla programu Excel, PowerPoint i Word.

Aby użyć szablonu, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz gpedit.msc w Otwórz a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Lokalne zasady komputera Kliknij prawym przyciskiem myszy okna w okienku po lewej stronie Szablony administracyjne w obszarze Konfiguracja użytkownika węzeł, a następnie kliknij Dodawanie/usuwanie szablonów.
 4. Kliknij przycisk Dodawanie.
 5. Wybierz Office2007Converters.adm plik, a następnie kliknij Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.
 7. Rozwiń węzeł Szablony administracyjne w obszarze Konfiguracja użytkownika w Lokalne zasady komputera okno, w okienku po lewej stronie.
 8. Kliknij przycisk Konwertery pakietu Office 2007.
 9. Kliknij dwukrotnie ikonę Otwieranie bloki wstępnej wersji nowego programu Excel 2007 dla formatów plików zasady.
 10. Kliknij przycisk Wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Powtórz kroki od 7 do 10 dla zasad programu PowerPoint 2007.
 12. Ponownie uruchom programy pakietu Office.

Metoda 2: Ręczne edytowanie rejestru

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows


Uwaga Ta metoda jest specyficzne dla programu Excel, PowerPoint i Word.

Aby ręcznie edytować rejestr, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz regedit w Otwórz a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz właściwego klucza rejestru:
  • Program Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • Program PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • Program Word 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
 4. Po wybraniu odpowiedniego klucza określonego w kroku 3 wskaż Nowy na Edycja menu, a następnie kliknij Wartość DWORD.
 5. Wpisz jedną z następujących wartości DWORD odpowiedni program, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD wpisaną w kroku 5, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
 7. W Wartość danych pole typu 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Na Plik menu, kliknij przycisk Zakończ Aby zamknąć Edytor rejestru.
 9. Uruchom program pakietu Office, a następnie otwórz plik.
 10. Ponownie zapisz plik w programie pakietu Office. Po zapisaniu pliku plik teraz należy otwierać w starszych programów pakietu Office, które są wymienione w sekcji "Symptomy".

Ten problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tej sekcji. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz Skontaktuj się z obsługą.
 • Będziemy wdzięczni za opinie. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, należy pozostawić komentarz na "Automatyczne rozwiązywanie problemu"blogu lub wysłać do nas wiadomości e-mail wiadomość.

Więcej informacji

Domyślnie w wersjach programu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Microsoft Word wymienionych w sekcji "Symptomy" nie należy otwierać plików XML otwórz zapisanych we wstępnej wersji 2007 programów pakietu Office.

W poniższej tabeli podsumowano symptomy, które mogą wystąpić podczas otwierania pliku, który został zapisany w jednym z programów pakietu Office 2007.

Program Word
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wersja pakietu office 2007Zasady włączone (ustawienie domyślne)Zasady wyłączone
Wersja pre-Beta 2Wiadomość 5Wiadomość 5
Wersja Beta 2Wiadomość 5Wiadomość 5
Odśwież technicznej wersji Beta 2Brak komunikatu. Plik jest otwierany.Brak komunikatu. Plik jest otwierany.
Wersji (RTM)Brak komunikatu. Plik jest otwierany.Brak komunikatu. Plik jest otwierany.


Program PowerPoint
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wersja pakietu office 2007Zasady włączone (ustawienie domyślne)Zasady wyłączone
Wersja pre-Beta 2Komunikat 1Komunikat 1
Wersja Beta 2Komunikat 1Komunikat 2
Odśwież technicznej wersji Beta 2Brak komunikatu. Plik jest otwierany.Brak komunikatu. Plik jest otwierany.
Wersji (RTM)Brak komunikatu. Plik jest otwierany.Brak komunikatu. Plik jest otwierany.


Program Excel
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wersja pakietu office 2007Zasady włączone (ustawienie domyślne)Zasady wyłączone
Wersja pre-Beta 2Komunikat 3Komunikat 3
Wersja Beta 2Komunikat 3Wiadomości 4
Odśwież technicznej wersji Beta 2Komunikat 3Wiadomości 4
Wersji (RTM)Brak komunikatu. Plik jest otwierany.Brak komunikatu. Plik jest otwierany.
Aby uzyskać więcej informacji, dlaczego nie można otworzyć lub zapisać skoroszyt programu Excel, prezentacji programu PowerPoint lub dokumentu programu Word w programach pakietu Office 2007 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922850 zKomunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania pliku w jednym z programów pakietu Office 2007 lub w jednym z programów pakietu Office 2003

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o formacie pliku Open XML oraz komunikat zostanie wyświetlony, aby pobrać pakiet zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
919026Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania dokumentu pakietu Office 2007: "Czy chcesz pobrać pakiet zgodności formatu plików, dzięki czemu można pracować z tym plikiem"

Właściwości

Numer ID artykułu: 926054 - Ostatnia weryfikacja: 25 czerwca 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB926054 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:926054

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com