Bandydami diegti Windows Vista negalite pasirinkti naujinimo parinkties ir gaunate tok? prane?im?: ?Naujinimas buvo u?draustas?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 926069 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami diegti Windows Vista negalite pasirinkti naujinimo parinkties. Dialogo lange Windows diegimas rodomas ?is klaidos prane?imas:
Naujinimas buvo u?draustas
?is prane?imas pateikiamas kartu su papildoma informacija, kod?l buvo u?drausta naujinimo parinktis.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei naujinate Windows versij?, kuri ?diegta FAT32 tome. Nor?dami gauti daugiau informacijos, skaitykite skyriaus ?Sprendimas? dal? ?Stand?iojo disko skaidinio konvertavimas i? FAT32 ? NTFS?.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite atitinkamame skyriuje nurodytus veiksmus.

Stand?iojo disko skaidinio konvertavimas i? FAT32 ? NTFS

Windows Vista reikalauja, kad stand?iojo disko skaidinys (disko tomas), kuriame diegiate Vista, b?t? suformatuotas naudojant NTFS fail? sistem?. Nor?dami konvertuoti stand?iojo disko skaidin? ? NTFS, atlikite ?iuos veiksmus:

PASTABA: konvertuojant skaidin? i? FAT ? NTFS, ma?ai tik?tina, kad b?t? sugadinti ar prarasti duomenys. Ta?iau prie? pradedant rekomenduojame padaryti vis? duomen? atsargin? kopij?. Taip pat rekomenduojame patikrinti atsargin?s kopijos vientisum?.

Nor?dami konvertuoti skaidin? ? NTFS, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite CMD, tada spustel?kite Gerai.
 2. Komand? eilut?je ?ra?ykite convert disko raid?:/FS:NTFS. Pavyzd?iui, jei norite konvertuoti disk? C, komand? eilut?je ?ra?ykite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Kai konvertavimas bus baigtas, i? naujo paleiskite Windows Vista s?rank?.
PASTABA: vykdant komand? convert disko raid?:/FS:NTFS , galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Konvertavimo priemon? negali gauti i?skirtin?s prieigos prie disko raid?:, tod?l dabar negali jo konvertuoti. Ar norite, kad jis b?t? konvertuotas, kai kit? kart? bus i? naujo paleista sistema (T/N)?
?? klaidos prane?im? galite gauti, jei bus patenkinta bent viena i? ?i? s?lyg?:

1 s?lyga

Vykdote komand? convert, kai dabartinis aplankas yra skaidinyje, kuris turi b?ti konvertuojamas. Pavyzd?iui, komand? eilut?je ?ra?ote convert C:/FS:NTFS.

?i? problem? i?spr?skite bet kuriuo i? ?i? b?d?:
 • Klaidos prane?ime spustel?kite Taip, tada i? naujo paleiskite kompiuter?. Skaidinys bus konvertuotas, kai kompiuteris bus paleistas i? naujo.
 • Pereikite ? kitame skaidinyje esant? aplank?, tada i? naujo ?ra?ykite komand?. Pavyzd?iui, nor?dami naudoti disk? D, ?ra?ykite toliau nurodytas komandas. Po kiekvienos komandos paspauskite klavi?? ENTER.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

2 s?lyga

Skaidinyje, kuris turi b?ti konvertuojamas, atidarytas failas.

?i? problem? i?spr?skite bet kuriuo i? ?i? b?d?:
 • Klaidos prane?ime spustel?kite Taip, tada i? naujo paleiskite kompiuter?. Skaidinys bus konvertuotas, kai kompiuteris bus paleistas i? naujo.
 • U?darykite visas programas, kurios gali naudoti ?iame skaidinyje esan?ius failus.

  PASTABA: ?ios programos gali apimti ir kituose kompiuteriuose esan?ias programas, kurios naudoja tinklo ry??, kad atidaryt? skaidinyje esan?ius failus.

  Kartais atidaryti failai gali apimti ir perkrauties fail?. ?iuo atveju klaidos prane?ime spustel?kite Taip, tada i? naujo paleiskite kompiuter?.

3 s?lyga

Bandote konvertuoti skaidin?, kuriame veikia dabartin? operacin? sistema. Pavyzd?iui, aplankas WINDOWS ir aplankas WINDOWS\System32 yra diske C, o j?s ?ra?ote convert C:/FS:NTFS.

?is skaidinys yra vadinamasis sistemos ?krovos skaidinys. Negalite konvertuoti sistemos ?krovos skaidinio, kai veikia operacin? sistema.

Nor?dami konvertuoti sistemos ?krovos skaidin?, naudokit?s vienu i? ?i? b?d?:
 • Klaidos prane?ime spustel?kite Taip, tada i? naujo paleiskite kompiuter?. Skaidinys bus konvertuotas, kai kompiuteris bus paleistas i? naujo.
 • Jei Windows ?diegta ir kitame skaidinyje, i? naujo paleiskite kompiuter? naudodami tame skaidinyje esan?i? Windows ?diegt?. Tada konvertuokite t? skaidin?, kurio Windows nebenaudoja.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie skirtumus tarp FAT ir NTFS fail? sistem? ir apie kiekvienos sistemos prana?umus ir tr?kumus, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
100108 FAT, HPFS ir NTFS fail? sistem? ap?valga (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 926069 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Rakta?od?iai: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsetup KB926069

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com