Prilikom poku?aja instalacije operativnog sistema Windows Vista ne mo?ete da izaberete opciju nadogradnje i dobijate slede?u poruku: ?Nadogradnja je onemogu?ena?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 926069 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate operativni sistem Windows Vista, ne mo?ete da izaberete opciju nadogradnje. U dijalogu Instalacija operativnog sistema Windows dobijate slede?u poruku:
Nadogradnja je onemogu?ena
Ovu poruku prate dodatne informacije koje opisuju za?to je opcija nadogradnje onemogu?ena.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako nadogra?ujete verziju operativnog sistema Windows koja je instalirana na FAT32 volumenu. Za vi?e informacija pogledajte odeljak ?Konvertovanje particije ?vrstog diska iz FAT32 u NTFS sistem? u odeljku ?Re?avanje?.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, sledite korake u odgovaraju?em odeljku.

Konvertovanje particije ?vrstog diska iz FAT32 u NTFS sistem

Windows Vista zahteva da particija ?vrstog diska (volumen diska) na koju instalirate operativni sistem Vista bude formatirana pomo?u NTFS sistema datoteka. Da biste konvertovali particiju ?vrstog diska u NTFS, sledite ove korake:

Napomena Malo je verovatno da ?e prilikom konvertovanja particije iz FAT u NTFS sistem do?i do o?te?enja i gubitka podataka. Me?utim, preporu?ujemo da pre nego ?to to uradite, napravite rezervne kopije svih podataka. Tako?e preporu?ujemo da proverite integritet rezervnih kopija.

Da biste konvertovali particiju u NTFS, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte CMD, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte convert slovo disk jedinice:/FS:NTFS. Na primer, ako ?elite da konvertujete disk jedinicu C, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Kada se konverzija dovr?i, ponovo pokrenite instalaciju operativnog sistema Windows Vista.
Napomena Kada pokrenete komandu convert slovo disk jedinice:/FS:NTFS , mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Konvertovanje ne mo?e da dobije isklju?ivi pristup disk jedinici slovo_disk_jedinice: tako da ne mo?e sada da je konvertuje. ?elite li da se ona konvertuje slede?i put kada se sistem ponovo pokrene (da/ne)?
Ovu poruku o gre?ci mo?ete dobiti ako su ispunjeni neki od slede?ih uslova:

1. uslov

Pokrenuli ste komandu convert u trenutku kada se trenutna fascikla nalazi na particiji koju treba konvertovati. Na primer, na komandnoj liniji ste otkucali convert C:/FS:NTFS.

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
 • U poruci o gre?ci kliknite na dugme Da, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. Particija ?e se konvertovati kada se ra?unar ponovo pokrene.
 • Prebacite se u fasciklu na drugoj particiji, a zatim ponovo otkucajte komandu. Na primer, otkucajte slede?e komande da biste koristili disk jedinicu D. Nakon svake komande pritisnite taster ENTER.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

2. uslov

Na particiji koja treba da bude konvertovana otvorena je datoteka.

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
 • U poruci o gre?ci kliknite na dugme Da, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. Particija ?e se konvertovati kada se ra?unar ponovo pokrene.
 • Napustite sve programe koji mo?da koriste datoteke na toj particiji.

  Napomena Ti programi mogu obuhvatati programe na drugim ra?unarima koji koriste mre?nu vezu da bi otvorili datoteke na particiji.

  Ponekad otvorene datoteke mogu uklju?ivati datoteku strani?ne memorije. U ovom slu?aju u poruci o gre?ci kliknite na dugme Da, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.

3. uslov

Poku?avate da konvertujete particiju na kojoj je pokrenut trenutni operativni sistem. Na primer, fascikla WINDOWS i fascikla WINDOWS\System32 nalaze se na disk jedinici C, a vi ste otkucali convert C:/FS:NTFS.

Ova particija je poznata kao particija sa koje se pokre?e ra?unar. Particiju sa koje se pokre?e ra?unar ne mo?ete konvertovati kada je operativni sistem pokrenut.

Da biste konvertovali particiju sa koje se pokre?e ra?unar, koristite jedan od slede?ih metoda:
 • U poruci o gre?ci kliknite na dugme Da, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. Particija ?e se konvertovati kada se ra?unar ponovo pokrene.
 • Ako je Windows tako?e instaliran na drugoj particiji, ponovo pokrenite ra?unar koriste?i instalaciju operativnog sistema Windows na toj particiji. Zatim konvertujte particiju koju Windows vi?e ne koristi.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o razlikama izme?u FAT i NTFS sistema datoteka i o prednostima i manama oba sistema datoteka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
100108 Pregled FAT, HPFS i NTFS sistema datoteka (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926069 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Klju?ne re?i: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsetup KB926069

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com