คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926079 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้ตอบคำคำที่พบบ่อยถาม) เกี่ยวกับวิธีการใช้ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) เก็บรวบรวมข้อมูลส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ และใช้เพื่อกำหนดวิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจพบปัญหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003, MSDT ทำงานบนเซสชัน Windows Explorer อินเทอร์เน็ตผ่านทางการติดตั้งตัวควบคุม ActiveX MSDT ทำงาน โดยการใช้เป็นเครื่องมือ inbuilt ที่ชื่อ msdt.exe สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

Q1:อย่างฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP หรือไม่

คุณสามารถเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP ในสองวิธี ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Internet Explorer เข้าถึง URL ที่ถูกส่งมาถึงคุณ โดย Microsoft
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก Internet Options.
 3. ในการ รักษาความปลอดภัย แท็บ เลือก ไซต์ที่เชื่อถือได้ ไอคอน และคลิก ไซต์.
 4. เพิ่มในรายการของ URL ของไซต์ที่เชื่อถือได้:
  https://support.microsoft.com
 5. เลือก คอมพิวเตอร์นี้กำลังประสบกับปัญหาแล้ว คลิก ดำเนินการต่อไป.
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งตัวควบคุมที่สนับสนุนการวินิจฉัยแพลตฟอร์ม ActiveX ของ Microsoft เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจสอบสถานะการออนไลน์ของแถบสีเหลืองที่ขอให้คุณติดตั้ง add-in ที่
  2. คลิกที่แถบสีเหลือง และจากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งตัวควบคุม
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ การรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ มีเลือก และตัวเลือกแล้ว คลิก เริ่มการทำงานของชุดเก็บรวบรวม.

   หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณได้รับการหน่วงเวลาเป็นนาทีที่ 1 ถึง 5 หลังจากที่คุณคลิก เริ่มการทำงานของชุดเก็บรวบรวม.
 7. กำลังรอการดำเนินการวินิจฉัยให้สมบูรณ์ (โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินการแพคเกจการวินิจฉัยตาม การดำเนินการอาจใช้เวลาหลายนาที)
 8. เลือกตัวเลือกการอัปโหลดข้อมูลไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เข้าถึง URL ที่ถูกส่งถึงคุณ โดย Microsoft บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะพร้อมใช้งาน และสร้างแพคเกจแบบสแตนด์อโลนที่คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มี แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู " Q3: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่"

Q2: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 หรือไม่

คุณสามารถเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ในสองวิธี ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเรียกใช้ MSDT โดยตรง โดยใช้ Internet Explorer หรือ โดยใช้เครื่องมือ msdt.exe การเข้าถึง URL ที่ถูกส่งมาถึงคุณ โดย Microsoft ในกรณีนี้ และจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนเว็บเพจ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการคลิก เก็บรวบรวมข้อมูล หรือ โดยการรันเครื่องมือ MSDT และพิมพ์คีย์รหัสผ่านที่ได้รับ จากนั้น ทำตามคำแนะนำในการเรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เข้าถึง URL ที่ถูกส่งถึงคุณ โดย Microsoft บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะพร้อมใช้งาน และสร้างแพคเกจแบบสแตนด์อโลนที่คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มี แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู " Q3: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่"

Q3: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่

คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้แพคเกจการปฏิบัติการที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะพร้อมใช้งาน สามารถใช้แฟ้มปฏิบัติการนี้ (เรียกว่า "แพออฟไลน์") เพื่อขอรับข้อมูลการวินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 และจะสร้างแฟ้ม CAB ที่ประกอบด้วยข้อมูลการวินิจฉัยที่สามารถโอนย้ายกลับไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อต้องการเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ ให้ทำตามคำแนะนำใน " Q1: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP วัน" หรือ " Q2: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows โครง 2008 เซิร์ฟเวอร์, " ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการเริ่มการทำงานเมื่อต้องการเรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัย หลังจากแพคเกจการวินิจฉัย การดำเนินการจะเริ่มต้นขึ้น และคุณเห็นหน้าจอที่จะมีชื่อว่า "เลือกคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา" หรือ "คอมพิวเตอร์เครื่องใดที่มีปัญหาหรือไม่, " ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัย
 1. คัดลอกแพคเกจแบบออฟไลน์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัย

  สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003
  1. เลือก ปัญหาที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตัวเลือก จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อไป.
  2. คลิก สร้างแฟ้ม.

   หมายเหตุ
   คุณอาจพบการล่าช้าของ 1 ถึง 5 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณได้
  3. ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนเว็บเพจเพื่อคัดลอกแพคเกจแบบออฟไลน์ (MSDT-Portable.exe) ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการวินิจฉัย

  สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
  1. เลือก คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตัวเลือก
  2. ในการ บันทึกเครื่องมือวินิจฉัยไปยังสื่อแบบถอดได้ หน้าจอ คลิก ดาวน์โหลด และบันทึก.
  3. บ่งชี้ที่ควรจะบันทึกแพคเกจแบบออฟไลน์ (MSDT-Portable.exe)
 2. ดำเนินการแฟ้มแพคเกจแบบออฟไลน์ (MSDT-Portable.exe) ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง และดำเนินการดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 3. กำลังรอการดำเนินการแพคเกจให้สมบูรณ์ (ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายนาที)
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการแพคเกจการวินิจฉัย คลิก บันทึกผลลัพธ์และบ่งชี้ถึงโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกผลลัพธ์
 5. ขอให้สังเกตว่าแฟ้มสองแฟ้มจะถูกบันทึกไว้ แฟ้มหนึ่งแฟ้มเป็นแฟ้ม CAB ที่ประกอบด้วยผลการวินิจฉัย แฟ้มอื่น ๆ เป็นทางลัด (.lnk) ย้ายแฟ้มทั้งสองไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะพร้อมใช้งาน
 6. บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิกสองครั้งที่แฟ้มทางลัด และจากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อส่งแฟ้มผลลัพธ์กลับไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
Q4: MSDT เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบของฉันหรือไม่

MSDT อาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น MSDT อาจเปิดใช้การบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแก้จุดบกพร่อง และต้องการแล้ว ให้คุณทำให้เกิดปัญหาที่คุณประสบ บางส่วนของการบันทึกข้อมูลนี้อาจถูกเปิดการใช้งานจนกว่าแพคเกจการวินิจฉัยอัปโหลดข้อมูลการแก้ปัญหาไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft MSDT อาจยังเปิดใช้งานการวินิจฉัยซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา นอกจากนี้ MSDT สามารถติดตั้งแพคเกจขณะทำงานที่สามารถดำเนินการบางอย่างแพคเกจการวินิจฉัยเช่น Windows PowerShell หรือ Microsoft .NET Framework โครงแบบที่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย MSDT จะสามารถเปลี่ยนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแพคเกจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับสถานการณ์สมมติที่รันไทม์บรรจุเช่นมีการติดตั้ง Windows PowerShell แพคเกจขณะทำงานอาจถูกเก็บไว้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

Q5: คอมโพเนนต์และแฟ้มที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หลังจากที่ MSDT อัปโหลดแฟ้มไปยัง Microsoft หรือไม่

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003, Msdcode.dll DLL ยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ แฟ้มนี้คือ ตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้อย่างปลอดภัยถ่ายโอนแฟ้มและโปรแกรมอรรถประโยชน์การวินิจฉัยจาก Microsoft และอัปโหลดข้อมูลกลับไปยัง Microsoft แฟ้มนี้ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม %windir%\Downloaded

แฟ้มทั้งหมดที่ MSDT สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการวินิจฉัยเมื่อ MSDT กำลังทำงานใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ %temp%\~odc ในระหว่างกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่จะถูกลบออกหลังจากที่คุณส่งผลลัพธ์ไปยัง Microsoft แฟ้มเหล่านี้จะถูกลบออกถ้าคุณหยุดการรวบรวมข้อมูล หรือเลือก ไม่ ไม่ต้องส่งแฟ้มไปยัง Microsoft ตัวเลือกในการ ส่งแฟ้มไปยัง Microsoft หน้าจอแสดงผล

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 แฟ้มทั้งหมดที่ MSDT สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการแพคเกจการวินิจฉัยที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ %temp%\MSDT_GUID> (ซึ่งตัวยึดGUID> แทนที่โฟลเดอร์ที่แสดงถึง GUID สำหรับการดำเนินการ) และจะถูกลบออกหลังจากที่คุณส่งผลลัพธ์ไปยัง Microsoft แฟ้มเหล่านี้จะถูกลบออกถ้าคุณหยุดการรวบรวมข้อมูล หรือเลือก ไม่ ไม่ต้องส่งแฟ้มไปยัง Microsoft ตัวเลือกในการ ส่งแฟ้มไปยัง Microsoft หน้าจอแสดงผล

นอกจากนี้ ตามที่อธิบายไว้ใน " Q4: MSDT เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบของฉันหรือไม่, " บางส่วนประกอบของรันไทม์ เช่น Windows PowerShell และแพคเกจอื่น ๆ อาจยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ได้ บางแพคเกจการวินิจฉัยอาจยังเปิดใช้งานการบันทึก tracing หรือเฉพาะที่อาจยังคงเปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่ามีการวิเคราะห์การเชื่อมต่ออัปโหลดข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

Q6: จะ MSDT เปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการ PowerShell Windows หรือไม่

บางแพคเกจการวินิจฉัยอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการ Windows PowerShell สคริปต์การ RemoteSigned"เป็นการชั่วคราว และอาจแล้วแปลงกลับไปที่การตั้งค่าคอนฟิกดั้งเดิมหลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ คุณควรตระหนักว่า นโยบายดังกล่าวอาจยังคง "RemoteSigned" ถ้าคุณยกเลิกการดำเนินการวินิจฉัยก่อนการดำเนินการเสร็จสิ้นการแพคเกจ

Q7: MSDT ทำงานอย่างถูกต้องบนระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นภาษาท้องถิ่นหรือไม่

MSDT ทำงานอย่างถูกต้องบน Windows รุ่นภาษาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เฉพาะบางเนื้อหาก็ดี ดังนั้น บางส่วนของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ปรากฏในภาษาอังกฤษ

Q8: วิธีทำคุณเริ่ม MSDT บนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักของ Windows Server 2008 หรือไม่

การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักของ Windows Server 2008 ไม่มีความสามารถในเบราว์เซอร์ ดังนั้น คุณต้องเริ่ม MSDT ด้วยตนเอง ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 เซิร์ฟเวอร์หลักที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อ ต้องการเรียกใช้ MSDT เก็บรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยจากคอมพิวเตอร์:
 1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ Msdt.exeแล้ว กด Enter
 2. พิมพ์คีย์รหัสผ่านของคุณ และจากนั้น คลิก ตกลง.
หมายเหตุ เมื่อต้องการขอรับค่าคีย์รหัสผ่าน เปิดการเชื่อมโยง URL ในข้อความอีเมลบน Windows Vista - หรือระบบที่ใช้ Windows Server 2008 ที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง และจึง บันทึกค่าคีย์รหัสผ่าน 10 หลัก

Q9: Url ที่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีให้เป็นแพคเกจการวินิจฉัยการเรียกใช้ใน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 หรือไม่

เมื่อคุณเรียกใช้เป็นแพคเกจการวินิจฉัยจะเข้าถึง Url ต่อไปนี้:

 • https://support.microsoft.com/dcode
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com

การแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้อธิบายถึงปัญหาพบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 หรือ Windows XP

ปัญหาที่ 1: หลังจากที่คุณเปิด URL ที่ถูกส่งถึงคุณ โดยวิศวกรมีการเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 แพคเกจการวินิจฉัยไม่สามารถปฏิบัติ ตัวเลือกของคุณเท่านั้นที่จะสร้างแพคเกจการแบบออฟไลน์ โดยใช้ปุ่ม "สร้างแฟ้ม"

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก URL ที่ถูกส่งไปที่คุณเรียกใช้การวินิจฉัยการแพคเกจที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ถ้าคุณต้องวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ขอให้วิศวกรฝ่ายส่งพาสคีย์ที่จะเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ถ้าคุณต้องการที่สร้างแพคเกจการแบบออฟไลน์ที่คุณสามารถเรียกใช้บน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คลิกสร้างแฟ้มเพื่อสร้างแพคเกจแบบออฟไลน์ (MSDT-Portable.exe), และจากนั้น ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 ที่อธิบายไว้ใน " Q3: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่"

ปัญหาที่ 2: เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจแบบออฟไลน์ (MSDT-Portable.exe) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 คุณได้รับข้อผิดพลาด "โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่สนับสนุนบนระบบปฏิบัติการนี้" และออกจากแอพลิเคชัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าแพคเกจแบบออฟไลน์โปรแกรมปฏิบัติการได้ (MSDT-Portable.exe) ไม่เข้ากันกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ถ้าคุณต้องการที่รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 คุณควรขอให้วิศวกรฝ่ายการส่งหมายเลขรหัสผ่านที่คุณสามารถใช้ตัวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 จากนั้น คุณสามารถสร้างแพคเกจการแบบออฟไลน์ที่เข้ากันได้กับ Windows 7

ปัญหาที่ 3: เมื่อคุณสร้างแพคเกจการแบบออฟไลน์ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณเห็นข้อความที่ขอให้คุณระบุตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม msdt-portable.exe ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ "[WinTempFolder] อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถค้นหาแฟ้ม

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อตัวควบคุม MSDT ActiveX ไม่ได้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้แน่ใจว่า https://support.microsoft.com ที่ถูกเพิ่มในรายการไซต์ที่เชื่อถือได้และที่คุณทำให้ตัวควบคุม ActiveX ที่ติดตั้งเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู " Q3: วิธีฉันเรียกใช้ MSDT บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่"

ปัญหาที่ 4: เมื่อคุณสร้างแพคเกจการแบบออฟไลน์ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003, Internet Explorer เหมือนหยุดการตอบสนอง

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต support.microsoft.com ทำงานช้า รอหลายนาทีสำหรับตัวควบคุม ActiveX เพื่อดาวน์โหลดแพคเกจ และการสร้างแฟ้มปฏิบัติการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังจากหลายนาที ติดต่อวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973559 ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) สำหรับ Windows 7

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926079 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Customer Service and Support Information
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kmcustomerservice kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbfaq kbmt KB926079 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926079

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com