วิธีการใช้ตัวจัดการทรัพยากร Server ของแฟ้ม (FSRM) การตั้งค่าลักษณะการทำงานในการแจ้งเตือนสำหรับการจัดการการ Screening แฟ้มใน Windows Server 2003 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926092 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้กล่าวถึงคุณลักษณะการแจ้งเตือนใน Microsoft Windows Server 2003 R2 สำหรับ Screening จัดการแฟ้มที่จะทำให้เกิดการเรียกใช้ในแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากรตัวจัดการ (FSRM) ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้ FSRM เพื่อส่งการแจ้งเตือนของอีเมล หรือบันทึกเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยใช้ตัวจัดการทรัพยากร Server ของแฟ้ม (FSRM) ใน Windows Server 2003 R2 คุณสามารถสร้างแฟ้มหน้าจอเพื่อควบคุมชนิดของแฟ้มที่ผู้ใช้สามารถบันทึกภายในเส้นทางที่ระบุ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่า FSRM เพื่อส่งการแจ้งเตือนของอีเมล และบันทึกเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชันเมื่อผู้ใช้ที่พยายามบันทึกแฟ้มชนิดที่คุณระบุ ในหน้าจอใช้งานอยู่ หรือ ในหน้าจอที่แฝง

สำหรับแต่ละหน้าจอแฟ้ม FSRM ส่งการแจ้งเตือนเพียงหนึ่งภายในแต่ละช่วงเวลาการแจ้งเตือน โดยค่าเริ่มต้น ช่วงเวลาการแจ้งเตือนคือ 60 นาที คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลานี้ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Filescrn.exe พร้อมกับแฟ้มการกำหนดค่า

หมายเหตุ:ถ้าคุณตั้งค่าช่วงการแจ้งเตือนคาบเวลาที่สั้นเกินไป FSRM อาจสร้างเหตุการณ์ที่มากเกินไปและข้อความอีเมล ดังนั้น คุณอาจพบการลดประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสามารถตั้งค่านี้RunLimitIntervalพารามิเตอร์ในแฟ้มข้อความโดยใช้การตั้งค่าคอนฟิกการเปลี่ยนช่วงเวลาการแจ้งเตือนจากการเริ่มต้นของ 60 นาที ค่าพารามิเตอร์นี้มีจำนวนนาทีที่ FSRM จะรอจนกว่าจะส่งการแจ้งเตือนสำหรับหน้าจอเดียวกันของแฟ้มอื่น เมื่อมีตั้งค่านี้ให้เป็น 0 (ศูนย์), FSRM ส่งการแจ้งเตือนทุกครั้งที่การดำเนินการของผู้ใช้ทริกเกอร์ที่หน้าจอของแฟ้ม

FSRM ส่งการแจ้งเตือนเพียงหนึ่งภายในแต่ละช่วงเวลาของการแจ้งเตือนสำหรับหน้าจอแฟ้มแม้ว่าหน้าจอของแฟ้มจะถูกทริกเกอร์ โดยผู้ใช้ คนอื่น โดยชนิดแฟ้มที่แตกต่างกัน หรือ โดยใช้กลุ่มแฟ้มที่แตกต่างกัน ทริกเกอร์หน้าจอของแฟ้มทั้งหมดจะถูกละเว้น other จากหน้าจอแรกของแฟ้มที่ทริกเกอร์จนกว่าช่วงการหมดอายุ หรือจน กว่าช่วงเวลาถูกตั้งค่าใหม่ การดำเนินการต่อไปนี้ตั้งค่าช่วง:
 • คุณเริ่มต้นบริการ FSRM
 • คุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การบริการ FSRM
 • คุณเปิด และปิดคุณสมบัติสำหรับหน้าจอของแฟ้ม

สร้างแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก FSRM เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานของการแจ้งเตือน สร้างแฟ้มที่มี.txt ขยายของแฟ้ม การใช้ เป็นแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก จากนั้น ใช้ นั้นfilescrnคำสั่งเพื่อใช้แฟ้มการกำหนดค่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. สำหรับการแจ้งเตือนของอีเมล สร้างแฟ้มการกำหนดค่าที่มีนามสกุลชื่อแฟ้ม.txt และรวมพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้ว ต่อไปนี้คือ แฟ้มมีตัวอย่าง:
  Notification=M
  RunLimitInterval=10
  To=MailTo@widgets.microsoft.com 
  From=Admin@widgets.microsoft.com 
  ReplyTo=Admin@widgets.microsoft.com 
  CC=MailCC@widgets.microsoft.com 
  BCC=MailBCC@widgets.microsoft.com 
  Subject=This is a mail subject
  Message = This is a mail message body
  หมายเหตุ:คุณไม่มีการระบุพารามิเตอร์ทั้งหมดในแฟ้มการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแฟ้มที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์เดียว เช่นนั้นRunLimitIntervalพารามิเตอร์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดแต่พารามิเตอร์นั้น
 2. สำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ สร้าง.configuration แฟ้มที่มีนามสกุลชื่อแฟ้ม.txt และรวมพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้ว ต่อไปนี้คือ แฟ้มมีตัวอย่าง:
  Notification=E
  RunLimitInterval=10
  EventType=Information
  Message=Message For Event Log
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งเพื่อใช้การตั้งค่าคอนฟิกในแฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2:

  หน้าจอ Filescrn แก้ไข /path:<screenpath></screenpath>/ ปรับเปลี่ยน-การแจ้งเตือน: M<c:\email.txt></c:\email.txt>/ ปรับเปลี่ยน-การแจ้งเตือน: E<c:\eventlog.txt></c:\eventlog.txt>

  ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้สำหรับตัวยึดตำแหน่งที่ใช้งานในขั้นตอนที่ 3:
  • <screenpath></screenpath>เส้นทางที่ใช้กับหน้าจอของแฟ้มได้
  • <c:\email.txt></c:\email.txt>มีแฟ้มการกำหนดค่าที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 เพื่อใช้สำหรับการแจ้งเตือนของอีเมล
  • <c:\eventlog.txt></c:\eventlog.txt>แฟ้มการกำหนดค่าที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 เพื่อใช้สำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ได้
For more information about how FSRM limits the number of notifications, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
926093File Server Resource Manager (FSRM) limits the number of e-mail messages or events that each file screen can send in Windows Server 2003 R2

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to use FSRM and about file screening, visit the following Microsoft Web sites:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772675.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/cc730417.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735161.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926092 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB926092 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926092

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com