ชุดติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 รุ่นภาษาอังกฤษสำหรับ Windows Server 2003 และ สำหรับ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926139 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจการติดตั้งสำหรับ Windows PowerShell 1.0 รุ่นภาษาอังกฤษ แพคเกจการติดตั้งถูกออกแบบมาสำหรับ Microsoft Windows รุ่นต่อไปนี้:
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928439Windows PowerShell 1.0 แพ็คเกจการติดตั้งสำหรับ Windows Vista

แพคเกจการติดตั้งอะไรบ้าง

แพคเกจการติดตั้งติดตั้งรุ่นที่เป็นเวอร์ชันเว็บ (RTW) ของ Windows PowerShell 1.0 ที่สำเร็จรุ่น release candidate ของผลิตภัณฑ์

มีแพคเกจการติดตั้งสองแพคเกจภาษา (MUI) ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษาสำหรับ Windows PowerShell 1.0 เลือกแพคเกจการติดตั้งสำหรับชนิดภาษาและระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ
  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นภาษาอังกฤษมี หรือรุ่นของ Windows ที่เป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย ภาษาจีนสมัยใหม่ หรือภาษาจีนแบบดั้งเดิม ติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 รุ่นภาษาอังกฤษ บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจการติดตั้งภาษาอังกฤษ
 • เป็นภาษาท้องถิ่น
  ใช้แพ็คเกจการติดตั้งภาษาท้องถิ่นถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ Windows ที่เป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย ภาษาจีนสมัยใหม่ หรือภาษาจีนแบบดั้งเดิมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจการติดตั้งสำหรับ Windows PowerShell เวอร์ชันภาษาท้องถิ่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  926140Windows PowerShell 1.0 มีระบบแพคเกจการติดตั้ง ตามสภาพท้องถิ่น สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP
 • ชุดของภาษา MUI
  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) ติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 รุ่นภาษาอังกฤษ และทำ การติดตั้ง MUI ภาษา Pack สำหรับ Windows PowerShell 1.0 ในรุ่น MUI ของ Windows ส่วนติดต่อของ Windows จะปรากฏในหลายภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ MUI ภาษา Pack สำหรับ Windows PowerShell คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  926141Windows PowerShell 1.0 ผู้ใช้หลายภาษา (MUI) ของอินเทอร์เฟซชุดภาษา สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP
ข้อควรระวัง ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 ถอนการติดตั้งรุ่นก่อนหน้าทั้งหมดของ Windows PowerShell 1.0 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง Windows PowerShell โปรดดูส่วน "ถอนการติดตั้ง PowerShell Windows" หรือไม่

ถ้าคุณได้ติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 บน Windows Server 2003 Service Pack 1 และจากนั้น คุณปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2 คุณไม่สามารถถอน Windows PowerShell 1.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "ถอนการติดตั้ง PowerShell Windows"

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Windows PowerShell เป็นเชลล์ที่บรรทัดคำสั่งใหม่และภาษาสคริปต์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการดูแลระบบและการทำงานอัตโนมัติ Windows PowerShell ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และนักพัฒนาสามารถควบคุม และการจัดการของ Windows และโปรแกรมประยุกต์ที่ทำให้เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ Windows PowerShell ถูกสร้างขึ้นบน Microsoft .NET Framework

Windows PowerShell มีคุณลักษณะต่อไปนี้:
 • เครื่องมือมากกว่า 130 บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ("cmdlets") ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานด้านการดูแลระบบทั่วไป งานเหล่านี้รวมถึงการจัดการบริการ การจัดการกระบวนการ การจัดการบันทึกเหตุการณ์ การจัดการใบรับรอง การปรับเปลี่ยนรีจิสทรี และใช้ Windows Management Instrumentation (WMI)
 • เครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และง่ายต่อการใช้ เครื่องมือเหล่านี้มีแบบแผนการตั้งชื่อมาตรฐานและพารามิเตอร์ทั่วไป เครื่องมือรวมเครื่องมืออย่างง่ายในการเรียงลำดับ ตัวกรอง และ การจัดรูปแบบข้อมูลและวัตถุ
 • สนับสนุน สำหรับภาษาการเขียนสคริปต์ที่มีอยู่ สำหรับเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่มีอยู่ และ Windows หลายรุ่น รุ่นเหล่านี้รวมถึง Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008
 • ลักษณะการทำงานที่ช่วยให้ผู้ใช้เรียกดูร้านค้าข้อมูลก็ได้ของระบบแฟ้ม ร้านค้าข้อมูลเหล่านี้รวมถึงรีจิสทรีและรับรองร้านค้า
 • อรรถประโยชน์ของมาตรฐานสำหรับการจัดการข้อมูลของ Windows ในรูปแบบและร้านค้าที่แตกต่างกัน ร้านค้าและรูปแบบเหล่านี้รวม Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI), Windows Management Instrumentation (WMI), COM ออปเจ็กต์ ActiveX Data Objects (ADO), HTML และ XML
 • นิพจน์ที่ซับซ้อนในการแยกวิเคราะห์และการจัดการวัตถุใน.NET Framework ที่บรรทัดคำสั่ง การจัดการนี้รวมถึง pipelining ของวัตถุที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมาก
 • อินเทอร์เฟซ extensible ที่ช่วยให้ผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระและนักพัฒนาองค์กรเพื่อสร้าง cmdlets แบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้ cmdlets แบบกำหนดเองให้สอดคล้องกับแอพลิเคชันที่ไม่ซ้ำกันและความต้องการในการดูแลระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
Windows PowerShell
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/default.mspx

Windows PowerShell บล็อก
http://blogs.msdn.com/powershell

Windows PowerShell SDK
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms714469.aspx

วิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978526.aspx

โฟลเดอร์การติดตั้ง

Windows PowerShell 1.0 ได้รับการสนับสนุน บนระบบ 32 บิต และ บนระบบ 64 บิต ระบบ 64 บิตอาจใช้ x64 หรือ ใช้ Itanium

Windows PowerShell 1.0 ใช้เทคโนโลยีการติดตั้งแพคเกจสำหรับ Windows xp และสำหรับการติดตั้งที่ใช้ Windows Server 2003 ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows PowerShell ไม่สามารถกำหนดค่า

ติดตั้งรุ่น 32 บิตของ Windows, Windows PowerShell 1.0 อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
หมายเหตุ ในโฟลเดอร์นี้, % windir %แทนโฟลเดอร์ระบบของ Windows โดยทั่วไป โฟลเดอร์นี้คือ C:\Windows

โดยค่าเริ่มต้น ทั้งรุ่น 32 บิต และ 64 บิตรุ่นของ Windows PowerShell ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ในรุ่นที่ใช้ x64 และ ใช้ Itanium ของ Windows:
 • Windows PowerShell เวอร์ชั่น 64 บิตมีการติดตั้งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
 • มีการติดตั้ง Windows PowerShell เวอร์ชั่น 32 บิตในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
หมายเหตุ ในโฟลเดอร์เหล่านี้, % windir %แทนโฟลเดอร์ระบบของ Windows โดยทั่วไป โฟลเดอร์นี้คือ C:\Windows

ข้อกำหนดของระบบ

 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 1 หรือ Windows XP มี Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 (2.0.50727)
เมื่อต้องการติดตั้ง.NET Framework 2.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด.NET Framework เวอร์ชั่น 2.0 สามารถเผยแพร่ต่อแพ็คเกจ:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows PowerShell

เริ่มการทำงานที่จำเป็นเฉพาะเมื่อโปรแกรมอื่นกำลังใช้แฟ้มที่กำลังถูกติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ Windows PowerShell รุ่นเดียวกันมีการติดตั้ง และยังไม่ได้อย่างสมบูรณ์ถอน ถ้ามีการใช้แฟ้มเหล่านี้ พร้อมท์การเริ่มการทำงานปรากฏขึ้นถ้าโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงานในโหมดอัตโนมัติ

วิธีการถอนการติดตั้ง Windows PowerShell

คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 ถ้าได้ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 ค้นหา
Install
รายการรีจิสทรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Powershell\1\Install
ถ้าค่าของการ
Install
รายการคือ 1 มีการติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 ถ้าการ
Install
รายการไม่มี ไม่มีการติดตั้ง Windows PowerShell 1.0

วิธีการถอนการติดตั้ง Windows PowerShell หลังจากที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

มีการทำแพคเกจ Windows PowerShell 1.0 เป็นการปรับปรุงของ Windows ถ้าคุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค Windows เป็นการปรับรุ่นหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 คุณไม่สามารถถอน Windows PowerShell 1.0 ติดตั้งการอัพเกรดชุดของบริการเอาโปรแกรมถอนการติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงของ Windows ที่ติดตั้ง Windows PowerShell 1.0

ถ้าคุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คเป็นการปรับปรุง จาก Microsoft Update หรือ Windows Update การปรับปรุงการ pack บริการเอาออกการถอนการติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 เฉพาะการปรับรุ่นเอาการถอนการติดตั้ง

ถ้าคุณได้ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คเป็นการปรับปรุง คุณสามารถเอา Windows PowerShell 1.0 อย่างไรก็ตาม คุณควรเอาการปรับปรุงการ pack บริการก่อนที่คุณถอนการติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 ถอนการติดตั้งการปรับปรุง Windows PowerShell 1.0 หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการ pack บริการจะถือเป็นการถอนการติดตั้งตามลำดับไม่ถูกต้อง นี่อาจ jeopardize ระบบปฏิบัติการ เฉพาะควรได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในลำดับย้อนกลับที่ถูกติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
823836การเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows ตามลำดับไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดการทำงาน

วิธีการถอนการติดตั้ง PowerShell Windows ใน Windows XP

ใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Windows PowerShell 1.0:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด appwiz.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกเพื่อเลือกแบบ แสดงโปรแกรมปรับปรุง เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 3. ในการ โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้ รายการ คลิก Windows PowerShell(TM) 1.0แล้ว คลิก การเอาออก.
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อเอารายการต่อไปนี้:
  Windows PowerShell(TM) 1.0
  .

วิธีการถอนการติดตั้ง PowerShell Windows ใน Windows Server 2003

ใน Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Windows PowerShell 1.0:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด appwiz.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกเพื่อเลือกแบบ แสดงโปรแกรมปรับปรุง เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 3. ในการ โปรแกรมที่ติดตั้งและการปรับปรุง รายการ ค้นหาตำแหน่งรายการสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้ง Windows PowerShell 1.0 รายการโปรแกรมแก้ไขด่วนจะคล้ายกับรายการต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับแพคเกจการติดตั้งที่ถูกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003 (KB926139)
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003 (KB926140)
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003 (KB926141)
 4. คลิกรายการโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows PowerShell และจากนั้น คลิก การเอาออก.
 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows PowerShell(TM) 1.0

วิธีการดาวน์โหลด Windows PowerShell

เมื่อต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Windows PowerShell 1.0 เลือกแพ็คเกจการติดตั้งสำหรับ Windows รุ่นของคุณ

1.0 PowerShell Windows สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows PowerShell 1.0 WindowsXP - x 86 ภาษาอังกฤษตอนนี้

1.0 PowerShell Windows สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows PowerShell 1.0 WindowsXP - x 64 ภาษาอังกฤษตอนนี้

1.0 PowerShell Windows สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003 - x 86 ภาษาอังกฤษตอนนี้

1.0 PowerShell Windows สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003 - x 64 ภาษาอังกฤษตอนนี้

1.0 PowerShell Windows สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจภาษาอังกฤษ WindowsServer2003-ia64 Windows PowerShell 1.0 ในขณะนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

ข้อมูลแฟ้ม

มีการติดตั้งแฟ้มต่อไปนี้ร่วมกับ Windows PowerShell:
 • About_alias.help.txt
 • About_arithmetic_operators.help.txt
 • About_array.help.txt
 • About_assignment_operators.help.txt
 • About_associative_array.help.txt
 • About_automatic_variables.help.txt
 • About_break.help.txt
 • About_command_search.help.txt
 • About_command_syntax.help.txt
 • About_comparison_operators.help.txt
 • About_continue.help.txt
 • About_core_commands.help.txt
 • About_display.xml.help.txt
 • About_environment_variable.help.txt
 • About_escape_character.help.txt
 • About_execution_environment.help.txt
 • About_filter.help.txt
 • About_flow_control.help.txt
 • About_for.help.txt
 • About_foreach.help.txt
 • About_function.help.txt
 • About_globbing.help.txt
 • About_history.help.txt
 • About_if.help.txt
 • About_line_editing.help.txt
 • About_location.help.txt
 • About_logical_operator.help.txt
 • About_method.help.txt
 • About_pssnapins.help.txt
 • About_namespace.help.txt
 • About_object.help.txt
 • About_operator.help.txt
 • About_parameter.help.txt
 • About_parsing.help.txt
 • About_path_syntax.help.txt
 • About_pipeline.help.txt
 • About_property.help.txt
 • About_provider.help.txt
 • About_quoting_rules.help.txt
 • About_redirection.help.txt
 • About_ref.help.txt
 • About_regular_expression.help.txt
 • About_reserved_words.help.txt
 • About_scope.help.txt
 • About_script_block.help.txt
 • About_shell_variable.help.txt
 • About_signing.help.txt
 • About_special_characters.help.txt
 • About_switch.help.txt
 • About_system_state.help.txt
 • About_types.help.txt
 • About_commonparameters.help.txt
 • About_where.help.txt
 • About_while.help.txt
 • About_wildcard.help.txt
 • Default.help.txt
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.security.dll
 • Microsoft.powershell.security.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.resources.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.resources.dll
 • Microsoft.powershell.security.resources.dll
 • System.management.automation.resources.dll
 • System.management.automation.dll
 • System.management.automation.dll-help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • Powershell.exe
 • Powershell.exe.mui
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926139 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 เมษายน 2556 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbqfe atdownload kbmt KB926139 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926139

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com