โพรโทคอลรับรองความถูกต้องสำหรับรุ่น 1 CHAP MS ได้ถูก deprecated ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926170 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

รุ่นของ Microsoft รองรับ Handshake พิสูจน์ตัวจริงของโพรโทคอ 1 (CHAP MS v1) ได้ถูก deprecated ใน Windows Vista บทความนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และให้วิธีการแก้ไขได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows Vista, Microsoft ได้ลบ v1 CHAP MS ออกจากรายการโพรโทคอการรับรองความถูกต้อง สำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ สำหรับการเชื่อมต่อ (PPPoE) แบบบรอดแบนด์ และ สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่ถูกทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เนื่องจากรุ่น CHAP MS 2 (CHAP MS v2) ให้การรักษาความปลอดภัยได้ดีกว่าโพรโทคอต่อไปนี้ทำ:
 • v1 CHAP ms
 • รับรองความถูกต้องรองรับ Handshake Protocol (CHAP)

  หมายเหตุ:CHAP แสดงระดับการรักษาความปลอดภัยเท่ากับ CHAP MS
 • โพรโทคอของพิสูจน์ตัวจริงของรหัสผ่าน (PAP)

  หมายเหตุ:PAP มีความปลอดภัยน้อยกว่า CHAP MS
Microsoft Windows 2000 และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุน v2 CHAP MS, CHAP และ PAP โดยค่าเริ่มต้น v2 CHAP และ CHAP MS จะเปิดใช้งานสำหรับการเรียกผ่านสายโทรศัพท์และการเชื่อมต่อ PPPoE ใน Windows Vista

ถ้าคุณใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายตัวช่วยสร้างใน Windows Vista เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถใช้ศูนย์การใช้งานร่วมกันของเครือข่ายการเปิด หรือปิดการใช้งาน v2 PAP, CHAP และ CHAP MS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดการใช้งานร่วมกันศูนย์เครือข่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:ศูนย์เครือข่ายการใช้งานร่วมกันในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกศูนย์กลางที่ใช้ร่วมกันของเครือข่ายในการโปรแกรมรายการ
 2. คลิกจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 3. ในการการเชื่อมต่อเครือข่ายหน้าต่าง คลิกขวาชื่อของการเชื่อมต่อที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการการควบคุมบัญชีผู้ใช้กล่องโต้ตอบ คลิกดำเนินการต่อ.
 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกเพื่อเลือกนั้นการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกตั้ง (กำหนดเองค่าขั้นสูง)แล้ว คลิกการตั้งค่า.
 6. ในการการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงคลิกเพื่อเปิด หรือปิดการใช้งานตัวเลือกสำหรับ v2 PAP, CHAP และ CHAP MS กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกตกลง.
ถ้าคุณใช้ Connection Manager Administration Kit ใน Windows Vista ในการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถแก้ไขแฟ้ม.cms สำหรับการเชื่อมต่อกับการเปิด หรือปิดการใช้งาน PAP, CHAP และ CHAP MS v2 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:notepadในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกnotepadในการโปรแกรมรายการ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 3. ในกรณีที่สามารถใช้การเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้ทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกOPEN:
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\network\connections\_hiddencm\MSCM-VPN\ConnectionName.cms
  ในกรณีที่สามารถใช้การเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้เดียวเท่านั้น พิมพ์ต่อไปนี้ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกOPEN:
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\network\connections\Cm\ConnectionName.cms
  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ConnectionNameชื่อของการเชื่อมต่ออยู่
 4. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน PAP ค้นหานี้Require_PAPค่าในการ[เซิร์ฟเวอร์ & EntryName]ส่วน และในการ[เซิร์ฟเวอร์ & TunnelDUN]ส่วน และกำหนดค่า1. เมื่อต้องการปิดการใช้งาน PAP กำหนดค่าเหล่านี้ไปยัง0.
  • เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน CHAP ค้นหานี้Require_CHAPค่าในการ[เซิร์ฟเวอร์ & EntryName]ส่วน และในการ[เซิร์ฟเวอร์ & TunnelDUN]ส่วน และกำหนดค่า1. เมื่อต้องการปิดการใช้งาน CHAP กำหนดค่าเหล่านี้ไปยัง0.
  • การเปิดใช้งาน v2 CHAP MS ค้นหานี้Require_MSCHAP2ค่าในการ[เซิร์ฟเวอร์ & EntryName]ส่วน และในการ[เซิร์ฟเวอร์ & TunnelDUN]ส่วน และกำหนดค่า1. เมื่อต้องการปิดการใช้งาน v2 CHAP MS กำหนดค่าเหล่านี้ไปยัง0.
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926170 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB926170 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926170

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com