ปุ่มจดหมายไม่ได้อยู่ในแถบเครื่องมือใน Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926325 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้สำหรับการเริ่มต้นจนถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลางคุณอาจพบว่าง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการของปัญหา

ที่ จดหมาย ปุ่มจะไม่อยู่ในแถบเครื่องมือใน Windows Internet Explorer 7

ใน Microsoft Internet Explorer 6 คุณอาจจะใช้ปุ่มจดหมายเพื่ออ่านจดหมาย เมื่อ ต้องส่งการเชื่อมโยงในข้อความอีเมล หรือเมื่อ ต้องส่งเว็บเพในข้อความอีเมล์

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใดก็ได้ในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เพิ่มปุ่ม'อ่านจดหมายแถบเครื่องมือ

คุณสามารถใช้ปุ่ม'อ่านจดหมายเพื่อเปิดโปรแกรมอีเมลของคุณ ในโปรแกรมอีเมล คุณสามารถสร้างข้อความอีเมล์ใหม่
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7
 2. บนแถบเครื่องมือ คลิก เครื่องมือชี้ไปที่ แถบเครื่องมือแล้ว คลิก กำหนดด้วยตนเอง.
 3. ในการ กำหนดแถบเครื่องมือ กล่องโต้ตอบ คลิก อ่านจดหมาย ภายใต้ ปุ่มแถบเครื่องมือที่พร้อมใช้งานคลิก เพิ่มแล้ว คลิก ปิด.

  หมายเหตุ หลังจากที่คุณเพิ่ม อ่านจดหมาย ปุ่ม คุณอาจจะต้องปรับขนาดแถบเครื่องมือเพื่อดูปุ่ม ถ้าคุณไม่สามารถปรับขนาดแถบเครื่องมือ นั้นอาจจะถูกล็อกอยู่ เมื่อต้องการปลดล็อกแถบเครื่องมือ คลิก เครื่องมือ บนแถบเครื่องมือ ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือแล้ว คลิก ล็อกแถบเครื่องมือ เมื่อต้องการยกเลิกล็อกแถบเครื่องมือ

วิธีที่ 2: ใช้คุณลักษณะ "ส่งการเชื่อมแบบโยง"

คุณสามารถใช้ลักษณะการทำงาน "ส่งการเชื่อมแบบโยง" เมื่อต้องส่งการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจปัจจุบันในข้อความอีเมล์
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7
 2. บนแถบเครื่องมือ คลิก หน้าแล้ว คลิก ส่งลิงก์ทางอีเมล.

วิธีที่ 3: ใช้คุณลักษณะ "ส่งแบบหน้าโดยอี"

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ "Send a Page by E-mail" เมื่อต้องแทรกเว็บเพจปัจจุบันลงในข้อความอีเมล
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7
 2. บนแถบเครื่องมือ คลิก หน้าแล้ว คลิก ส่งเพจทางอีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926325 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Keywords: 
kbceip kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB926325 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926325

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com