Съобщение за грешка в Internet Explorer 7: "Internet Explorer cannot display the webpage" ("Internet Explorer не може да покаже уеб страницата")

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 926431 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

При опит за отваряне на сайт с помощта на Windows Internet Explorer 7 е възможно да получите съобщение за грешка, подобно на следното:
Internet Explorer cannot display the webpage. ("Internet Explorer не може да покаже уеб страницата.")

Методи за разрешаване на проблема

Общи методи за отстраняване на неизправности

Следните методи за отстраняване на неизправности са предназначени за широк кръг потребители. Това включва начинаещи потребители. Ако тези стъпки не разрешават проблема, използвайте описаните по-долу в тази статия стъпки за отстраняване на неизправности за напреднали потребители.

Метод 1: Стартирайте инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика) в Internet Explorer 7

 1. Стартирайте Internet Explorer и се опитайте да заредите въпросната уеб страница, предизвикваща съобщение за проблеми с мрежовия достъп.
 2. На страницата, която показва съобщението за грешка на Internet Explorer, щракнете върху хипервръзката Diagnose Connection Problems ("Диагностика на проблеми във връзката"). Ще се стартира инструментът Network Diagnostics (Мрежова диагностика). Когато приключи работата си, той ще отчете един от следните резултати:
  • Не успя да намери никакви проблеми.
  • Открил е проблем. Освен това, инструментът ще предостави инструкции относно следващите стъпки, които трябва да предприемете, за да разрешите този проблем.
 3. Следвайте стъпките, описани в инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика), за да отстраните всички проблеми с връзката.

Метод 2: Актуализирайте настройките на модема или маршрутизатора

Понякога този проблем се дължи на неактуализирани настройки. За да ги обновите, изпълнете следните стъпки:
 1. Отстранете кабела, свързващ компютъра с модема.
 2. Изключете модема.

  Забележка Ако модемът няма превключвател на захранването, извадете захранващия кабел от ел. мрежа.
 3. Изчакайте няколко минути. След това включете модема, използвайте кабела, за да свържете компютъра и модема, след което рестартирайте компютъра.
 4. Тествайте отново връзката, за да определите дали можете да се свържете с Интернет.
Ако тези методи не елиминират проблема, опитайте да го разрешите чрез методите, описани в раздела "Стъпки за отстраняване на проблеми (за напреднали потребители)". Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, за препоръчване е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация относно начините за свързване с отдела за поддръжка посетете следния сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

Стъпки за отстраняване на проблеми (за напреднали потребители)

Метод 1: Стартирайте инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика) в Internet Explorer 7

 1. При появяване на съобщението за грешка натиснете Diagnose Connection Problems ("Диагностика на проблеми с връзката").
 2. Следвайте стъпките, описани в инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика), за да отстраните всички проблеми с връзката.

  Забележка За разглеждане на log (регистрационния) файл, създаван от инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика), натиснете View diagnostic log ("Преглед на диагностичния журнал"). Този файл може да помогне на Интернет доставчика (ISP) да разреши проблема.

Метод 2: Проверете дали можете да заредите друга уеб страница

За тази цел стартирайте Internet Explorer и въведете един от следните адреси в адресното поле, намиращо се в най-горната част на прозореца на браузъра:
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.msn.com
 • http://support.microsoft.com
Ако след въвеждане на някой от тези адреси в адресното поле и стартиране на зареждането се окаже, че съответния сайт е достъпен онлайн, препоръчително е да се свържете със собственика на уеб сайта, с който изпитвате проблеми. Въпросният сайт може да е временно офлайн или да има други проблеми с него.

Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, когато се опитвате да заредите някой от описаните по-горе сайтове след като въведете неговия адрес в адресното поле на браузъра, възможно е да съществува конфликт с други програми, инсталирани на вашия компютър:

Метод 3: Уверете се, че мрежовите кабели са свързани надеждно

Проверете дали кабелите, свързващи компютъра с Интернет или вашата домашна мрежа, са установени надеждно. Освен това се уверете, че използваните от вашия компютър мрежови устройства са включени и функционират правилно.

Метод 4: Поправете мрежовата връзка

Мрежовата връзка може да се е разпаднала. Затова като следваща стъпка се опитайте да възстановите връзката. За целта изпълнете следните стъпки:
За Windows Vista
 1. Щракнете върху Start ("Старт")
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон на старт-менюто
  , изберете Run ("Изпълни"), въведете ncpa.cpl и натиснете OK.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху съответната мрежова връзка и изберете Diagnose ("Диагностика").
 3. Следвайте инструкциите, появяващи се в диалоговия прозорец Windows Network Diagnostics ("Диагностика на мрежата в Windows"), за да отстраните проблема.
 4. Тествайте връзката.
За Windows XP, Windows 2003 и по-ранни версии на Windows
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете ncpa.cpl и след това щракнете върху OK.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху съответната мрежова връзка и изберете Repair ("Поправи").
 3. Тествайте връзката.

Метод 5: Използвайте функцията за изтриване на хронологията на посетените страници в Internet Explorer 7

Възможно е нещо в хронологията на посетените от вас страници да предотвратява нормалното функциониране на Internet Explorer 7. Изтрийте хронологията на посетените страници, за да проверите дали това ще разреши проблема. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте Internet Explorer 7 и изберете опцията Delete Browsing History ("Изтриване на хронологията на браузъра") в менюто Tools ("Инструменти").
 2. До Temporary Internet Files ("Временни Интернет файлове") щракнете върху Delete Files ("Изтрий файловете") и след това натиснете ОК.
 3. До History ("Хронология") щракнете върху Delete history ("Изтрий хронологията") и след това натиснете ОК.
 4. До Form data ("Данни за формуляри") щракнете върху Delete forms ("Изтрий формулярите") и след това натиснете ОК.

Метод 6: Използвайте инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика) в Windows

Стъпка 1: Стартирайте инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика)
За Windows XP
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Help and Support ("Помощ и поддръжка").
 2. Щракнете Use Tools to view your computer information and diagnose the problem ("Използване на инструменти с цел разглеждане на информация за компютъра и диагностициране на проблема").
 3. Щракнете върху Network Diagnostics ("Мрежова диагностика").
 4. Натиснете Set Scanning Options ("Задаване на опции за сканиране"), след което поставете отметки с мишката във всички квадратчета, освен Verbose ("Подробно").
 5. Щракнете върху Save Options ("Запис на опции") и след това върху Scan your system ("Сканиране на системата").

  Забележка Операциите по сканиране могат да продължат няколко минути.
За Windows Server 2003
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Help and Support ("Помощ и поддръжка").
 2. Щракнете върху Tools ("Инструменти") и след това върху Help and Support Center Tools ("Инструменти на центъра за помощ и поддръжка").
 3. Щракнете върху Network Diagnostics ("Мрежова диагностика").
 4. Натиснете Set Scanning Options ("Задаване на опции за сканиране"), след което поставете отметки с мишката във всички квадратчета, освен Verbose ("Подробно").
 5. Щракнете върху Save Options ("Запис на опции") и след това върху Scan your system ("Сканиране на системата").

  Забележка Операциите по сканиране могат да продължат няколко минути.
За Windows Vista
 1. Щракнете върху Start ("Старт")
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон на старт-менюто
  и изберете Help and Support ("Помощ и поддръжка").
 2. В полето за търсене въведете Windows Network Diagnostics и натиснете Search Help ("Търсене в помощната информация").
 3. Щракнете върху Identify and resolve home network problems ("Откриване и разрешаване на проблеми с домашна мрежа"), последвано от Click to open Network Diagnostics ("Щракнете, за да отворите Network Diagnostics").
  Забележка Операциите по сканиране могат да продължат няколко минути.
Стъпка 2: Използвайте информацията на инструмента Network Diagnostics (Мрежова диагностика)
 1. Когато инструментът Network Diagnostics (Мрежова диагностика) приключи със сканирането на системата, щракнете върху IP Address ("IP адрес"). Запомнете IP адреса.
 2. Ако IP адресът прилича на 169.x.x.x, Интернет доставчикът (ISP) не е присвоил IP адрес на вашия компютър.

  Ако IP адресът започва с число, различно от 169, е възможно проблемът да се дължи на софтуерен или хардуерен конфликт.

Метод 7: Използвайте Device Manager (Диспечер на устройствата), за да проверите дали мрежовата карта работи нормално

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете devmgmt.msc и след това натиснете OK.
 2. Щракнете двукратно върху Network Adapters ("Мрежови карти").
 3. Ако не се появят икони с въпросителни знаци и най-новите драйвери се инсталират, този метод няма да ви помогне. В този случай за препоръчване е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация относно начините за свързване с отдела за поддръжка посетете следния сайт на Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/
 4. В случай, че до мрежовата карта в Device Manager (Диспечер на устройствата) се появи икона с удивителен или въпросителен знак, щракнете двукратно върху устройството и забележете съобщението за грешка, което ще се появи. В следния списък са описани три често появяващи се съобщения за грешки и възможни начини за отстраняване на предизвикващите ги проблеми:
  • Код 10
   This device cannot start. (Code 10) ("Устройството на може да стартира (Код 10).")
   1. Щракнете върху Update Driver ("Актуализирай драйвера"), за да актуализирате драйверите на това устройство.
   2. Щракнете върху раздела General Properties ("Общи свойства") на устройството, след което натиснете Troubleshoot ("Отстраняване на неизправности"), за да стартирате Troubleshooting Wizard ("Съветника за отстраняване на неизправности").
  • Код 28
   The drivers for this device are not installed. (Code 28) ("Не са инсталирани драйверите за това устройството (Код 28).")
   1. Инсталирайте драйверите за устройството.
   2. Натиснете Update Driver ("Актуализирай драйвера"). Това действие предизвиква стартиране на Hardware Update Wizard (Съветника за актуализиране на хардуер).
  • Код 1
   This device is not configured correctly. (Code 1) ("Устройството не е конфигурирано правилно (Код 1).")
   1. Актуализирайте драйвера, като натиснете Update Driver ("Актуализирай драйвера"). Това действие предизвиква стартиране на Hardware Update Wizard (Съветника за актуализиране на хардуер).
   2. Ако актуализирането на драйвера не помага, вижте документацията към вашето хардуерно устройство за допълнителна информация.
  Ако мрежовата карта не функционира по правилен начин или е несъвместима с Windows XP, свържете се с производителя на хардуера, за да получите актуализирани драйвери или съвместима мрежова карта.

БИБЛИОГРАФИЯ

За да получите допълнителна информация за отстраняването на проблеми с мрежовата връзка в Internet Explorer 7, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
936211 Отстраняване на проблеми с мрежовата връзка в Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 926431 - Последна рецензия: 23 ноември 2007 г. - Редакция: 5.0
ВАЖИ ЗА
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Ключови думи: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB926431

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com