Μήνυμα λάθους στον Internet Explorer 7: "Ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει την ιστοσελίδα" (Internet Explorer cannot display the webpage)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 926431 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 7 για να προβάλετε μια τοποθεσία Web, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το εξής:
"Ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει την ιστοσελίδα"

(Internet Explorer cannot display the webpage)

Μέθοδοι για την επίλυση του ζητήματος

Γενικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων

Τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων απευθύνονται σε όλους τους χρήστες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι αρχάριοι. Εάν αυτά τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε τα βήματα της αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, τα οποία αναφέρονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Μέθοδος 1: Εκτέλεση του εργαλείου "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) στον Internet Explorer 7

 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα που προκαλεί τα προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο.
 2. Στη σελίδα που εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους του Internet Explorer, κάντε κλικ στη σύνδεση Διάγνωση προβλημάτων σύνδεσης (Diagnose Connection Problems). Θα εκτελεστεί το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics). Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία του εργαλείου, θα αναφέρει ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα:
  • Δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστεί πρόβλημα.
  • Εντοπίστηκε πρόβλημα. Επιπλέον, το εργαλείο θα παρέχει οδηγίες σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα του εργαλείου "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) για να διορθώσετε οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης.

Μέθοδος 2: Ενημέρωση των ρυθμίσεων του μόντεμ ή του δρομολογητή (router)

Ορισμένες φορές, αυτό το ζήτημα προκαλείται από ρυθμίσεις που δεν ενημερώνονται. Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με το μόντεμ.
 2. Κλείστε το μόντεμ.

  Σημείωση Στην περίπτωση που το μόντεμ δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το μόντεμ.
 3. Περιμένετε μερικά λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το μόντεμ, συνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή στο μόντεμ και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 4. Ελέγξτε ξανά τη σύνδεση για να εξακριβώσετε αν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet.
Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας, μπορείτε να δοκιμάσετε να το λύσετε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της ενότητας "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους". Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus/

Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους

Μέθοδος 1: Εκτέλεση του εργαλείου "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) στον Internet Explorer 7

 1. Όταν λάβετε το μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπί Διάγνωση προβλημάτων σύνδεσης (Diagnose Connection Problems).
 2. Ακολουθήστε τα βήματα του εργαλείου "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) για να διορθώσετε οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης.

  Σημείωση Για να προβάλετε το αρχείο καταγραφής που δημιουργεί το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics), κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή αρχείου καταγραφής διαγνωστικών (View diagnostic log). Αυτό το αρχείο καταγραφής μπορεί να βοηθήσει την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) να επιλύσει το ζήτημα.

Μέθοδος 2: Δείτε να μπορείτε αν προβάλετε μια άλλη ιστοσελίδα

Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήστε τον Internet Explorer και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις στη γραμμή "Διεύθυνση" (Address) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης:
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.msn.com
 • http://support.microsoft.com
Εάν δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο όταν πληκτρολογείτε μία από αυτές τις διευθύνσεις στη γραμμή "Διεύθυνση" (Address), συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της τοποθεσίας Web όπου παρατηρείτε το πρόβλημα. Η τοποθεσία μπορεί να βρίσκεται προσωρινά εκτός σύνδεσης ή μπορεί να αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα.

Εάν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο όταν πληκτρολογήσετε μία από αυτές τις διευθύνσεις στη γραμμή "Διεύθυνση" (Αddress), ίσως υπάρχει διένεξη με άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Μέθοδος 3: Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δικτύου είναι σταθερά συνδεδεμένα

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που συνδέουν τον υπολογιστή με το Internet ή το οικιακό σας δίκτυο είναι συνδεδεμένα σταθερά. Ακόμη, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές του δικτύου που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένες και λειτουργούν σωστά.

Μέθοδος 4: Επιδιόρθωση της σύνδεσης δικτύου

Η σύνδεση δικτύου μπορεί να είναι κατεστραμμένη, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να την επιδιορθώσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Για Windows Vista
 1. Κάντε κλικ στο Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  κουμπί "Έναρξη"
				(Start)
  , κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε ncpa.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην κατάλληλη σύνδεση δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διάγνωση (Diagnose).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παραθύρου διαλόγου Διαγνωστικά Δικτύου των Windows (Windows Network Diagnostics) για να διορθώσετε το πρόβλημα.
 4. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας.
Για Windows XP, Windows 2003 και παλαιότερες εκδόσεις των Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε ncpa.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην κατάλληλη σύνδεση δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επιδιόρθωση (Repair).
 3. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας.

Μέθοδος 5: Χρήση της δυνατότητας "Διαγραφή ιστορικού περιήγησης" (Delete Browsing History) στον Internet Explorer 7

Ίσως υπάρχει κάτι στο ιστορικό αναζήτησης που εμποδίζει τον Internet Explorer 7 να λειτουργήσει σωστά. Διαγράψτε το ιστορικό αναζήτησης για να διαπιστώσετε αν έτσι λύνεται το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer 7 και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή ιστορικού περιήγησης (Delete Browsing History) στο μενού Εργαλεία (Tools).
 2. Δίπλα στην ενότητα Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Δίπλα στην περιοχή Ιστορικό (History), κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή ιστορικού (Delete History) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Δίπλα στην περιοχή Δεδομένα φόρμας (History), κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή φορμών (Delete forms) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 6: Χρήση του εργαλείου "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) στα Windows

Βήμα 1: Εκτέλεση του εργαλείου "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics)
Για Windows XP
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και Υποστήριξη (Help and Support).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρησιμοποιήστε τα Εργαλεία για να δείτε πληροφορίες για τον υπολογιστή σας και να διαγνώσετε προβλήματα (Use Tools to view your computer information and diagnose problems).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά δικτύου (Network Diagnostics).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός επιλογών ανίχνευσης (Set Scanning Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε κάθε πλαίσιο ελέγχου εκτός από το πλαίσιο Λεπτομερές (Verbose).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση επιλογών (Save Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση του συστήματός σας (Scan your system).

  Σημείωση Οι λειτουργίες σάρωσης ενδέχεται να εκτελεστούν πολλές φορές.
Για Windows Server 2003
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και Υποστήριξη (Help and Support).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία του Κέντρου Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center Tools).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά δικτύου (Network Diagnostics).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός επιλογών ανίχνευσης (Set Scanning Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε κάθε πλαίσιο ελέγχου εκτός από το πλαίσιο Λεπτομερές (Verbose).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση επιλογών (Save Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση του συστήματός σας (Scan your system).

  Σημείωση Οι λειτουργίες σάρωσης ενδέχεται να εκτελεστούν πολλές φορές.
Για Windows Vista
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Κουμπί "Έναρξη" (Start
				button)
  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια και Υποστήριξη (Help and Support).
 2. Πληκτρολογήστε Διαγνωστικά Δικτύου των Windows (Windows Network Diagnostics) στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια αναζήτησης (Search Help).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσδιορισμός και επίλυση προβλημάτων οικιακού δικτύου (Identify and resolve home network problems) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ανοίξετε τα "Διαγνωστικά δικτύου" (Click to open Network Diagnostics).
  Σημείωση Οι λειτουργίες σάρωσης ενδέχεται να εκτελεστούν πολλές φορές.
Βήμα 2: Χρήση των πληροφοριών στο εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics)
 1. Μετά τη σάρωση του συστήματος από το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics), κάντε κλικ στην επιλογή Διεύθυνση ΙΡ (IP Address). Παρατηρήστε τη διεύθυνση IP.
 2. Εάν η διεύθυνση IP μοιάζει με την 169.x.x.x, η υπηρεσία παροχής ISP που χρησιμοποιείτε δεν αντιστοιχίζει διεύθυνση IP στον υπολογιστή σας.

  Εάν η διεύθυνση IP ξεκινά με αριθμό διαφορετικό από το 169, το ζήτημα ενδέχεται να προκαλείται από διένεξη λογισμικού ή υλικού.

Μέθοδος 7: Χρήση της δυνατότητας "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager) για να επαληθευτεί ότι ο προσαρμογέας δικτύου λειτουργεί σωστά

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε devmgmt.msc και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσαρμογείς δικτύου (Network Adapters).
 3. Εάν δεν εμφανιστεί θαυμαστικό και είναι εγκατεστημένα τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, αυτή η μέθοδος δεν θα λειτουργήσει στη δική σας περίπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιο άτομο ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://support.microsoft.com/contactus/
 4. Εάν εμφανίζεται ένα εικονίδιο θαυμαστικού ή ερωτηματικού δίπλα στον προσαρμογέα δικτύου στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager), κάντε διπλό κλικ στη συσκευή και, στη συνέχεια, παρατηρήστε το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται. Στην ακόλουθη λίστα παρουσιάζονται τρία συνηθισμένα μηνύματα λάθους και παρέχονται πιθανές λύσεις:
   Κωδικός 10
   Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της συσκευής. (Κωδικός 10)

   (This device cannot start. (Code 10))
   • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver) για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή.
   • Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικές ιδιότητες (General Properties) της συσκευής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" (Troubleshooting Wizard).

   Κωδικός 28
   Δεν έχουν εγκατασταθεί τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή. (Κωδικός 28)

   (The drivers for this device are not installed. (Code 28))
   • Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή.
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver). Έτσι ξεκινά ο "Οδηγός ενημέρωσης υλικού" (Hardware Update Wizard).

   Κωδικός 1
   Η ρύθμιση των παραμέτρων αυτής της συσκευής δεν είναι σωστή. (Κωδικός 1)

   (This device is not configured correctly. (Code 1))
   • Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver). Έτσι ξεκινά ο "Οδηγός ενημέρωσης υλικού" (Hardware Update Wizard).
   • Εάν η ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης δεν επιλύσει το ζήτημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υλικού σας για περισσότερες πληροφορίες.

  Εάν ο προσαρμογέας δικτύου δεν λειτουργεί σωστά ή δεν είναι συμβατός με τα Windows XP, επικοινωνήστε με έναν ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού και αποκτήστε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή έναν συμβατό προσαρμογέα δικτύου.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης στον Internet Explorer 7, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
936211 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης στο δίκτυο στον Internet Explorer

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 926431 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB926431

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com