מופיעה הודעת שגיאה ב-Internet Explorer 7:? ל- Internet Explorer אין אפשרות להציג את דף האינטרנט

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 926431 - View products that this article applies to.
ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת השימוש ב- Internet Explorer 7 להצגת אתר אינטרנט, מופיעה הודעה הדומה להודעת השגיאה הבאה:
ל- Internet Explorer אין אפשרות להציג את דף האינטרנט

שיטות לפתרון הבעיה

פתרון בעיות כללי

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים. אם שיטות אלה לא פותרות את הבעיה, באפשרותך לנסות את השיטות בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם'.

שיטה 1: בדוק אם באפשרותך להציג דף אינטרנט אחר

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בשורת הכתובת בחלק העליון של חלון הדפדפן, הזן אחת מהכתובות הבאות:
אם לא הופיעה הודעת שגיאה דומה לאחר הזנת אחת מכתובות אלה בשורת הכתובת, פנה לבעלים של אתר האינטרנט שבו נתקלת בבעיה. ייתכן שהאתר אינו מקוון באופן זמני או שהוא נתקל בבעיות אחרות.

אם אותה הודעת שגיאה מופיעה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 2: הפעל את הכלי 'אבחון רשת' ב- Internet Explorer

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer, ולאחר מכן נסה לגשת לדף האינטרנט שבו מופיעה הודעת השגיאה.
 2. בדף שבו מופיעה הודעת השגיאה של Internet Explorer, לחץ על הקישור אבחון בעיות חיבור. הכלי 'אבחון רשת' יפעל. כאשר הכלי ישלים את פעולתו, הוא ידווח אחת מהתוצאות הבאות:
  • לא נמצאה כל בעיה.
  • זוהתה בעיה. בנוסף, הכלי יספק הנחיות בנוגע לפעולות הבאות שיש לבצע כדי לפתור את הבעיה.
 3. לחץ על כתובת IP ורשום את כתובת ה- IP. ייתכן שתזדקק לה לפתרון בעיות בעתיד.
 4. בצע את השלבים בכלי 'אבחון רשת' לתיקון בעיות החיבור.
 5. הפעל את Internet Explorer.
אם אותה הודעת שגיאה מופיעה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 3: אפס את המודם או את הנתב

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. נתק את הכבל המחבר את המחשב להמודם.
 2. כבה את המודם ואת הנתב.

  הערה אם למודם או לנתב אין מתג הפעלה, נתק את אספקת החשמל למודם או לנתב.
 3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, הדלק את המודם או את הנתב, חבר את הכבל מהמחשב למודם או לנתב והפעל מחדש את המחשב.
 5. ודא שכל כבלי הרשת מחוברים היטב.
 6. הפעל את Internet Explorer.
אם אותה הודעת שגיאה מופיעה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 4: השתמש בתכונה 'מחיקת היסטוריית גלישה'

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על מחיקת היסטוריית גלישה.
 3. לצד קבצי אינטרנט זמניים, לחץ על מחק קבצים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. ליד History (היסטוריה), לחץ על Delete history (מחק היסטוריה) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 5. ליד Form data (נתוני טפסים), לחץ על Delete forms (מחק טפסים) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
אם אותה הודעת שגיאה מופיעה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 5: השתמש במצב 'Internet Explorer (ללא הרחבות)'

לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על Internet Explorer (ללא הרחבות)?.

אם פעולה זו פתרה את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות כדי לבודד את הרחבת הדפדפן הגורמת לבעיה.
 1. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה תוכניות ולאחר מכן לחץ על ניהול הרחבות.
 3. לחץ על הרחבה ברשימה Name (שם) ולאחר מכן לחץ על Disable (השבת).
 4. חזור על שלב 3 עד לזיהוי ההרחבה הגורמת לבעיה.
אם השיטות בסעיף 'פתרון בעיות כללי' לא פתרו את הבעיה, באפשרותך לנסות להשתמש בשיטות בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם'. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה למחלקת התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

פתרון בעיות מתקדם

שיטה 1: השבת באופן זמני את חבילת אבטחת האינטרנט או את חומת האש

חשוב פעולות אלה עשויות להגביר את חשיפתך לסיכוני אבטחה. פעולות אלה עלולות גם להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות מצד משתמשים זדוניים או מצד תוכנות זדוניות כגון וירוסים. מומלץ להשתמש בהליך המתואר במאמר זה כדי לאפשר לתוכניות לפעול כפי שנועדו לפעול וכדי ליישם יכולות ספציפיות של תוכניות. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים שתנסה להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום ההליך בסביבה הספציפית שלך. אם תחליט ליישם הליך זה, נקוט בכל האמצעים המתאימים הנוספים שיסייעו להגן על המערכת. מומלץ שתשתמש בהליך זה רק אם הוא באמת נחוץ לך.

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השבת באופן זמני את חבילת אבטחת האינטרנט או את חומת האש. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד המוצר או פנה ליצרן המוצר. עיין בסעיף 'מידע נוסף' לקבלת פרטי יצירת קשר.
 2. הפעל את Internet Explorer, ולאחר מכן בדוק אם אותה הודעת שגיאה מופיעה.
 3. הפעל מחדש באופן מיידי את חבילת אבטחת האינטרנט או את חומת האש.

  זהירות אם תשאיר את חבילת אבטחת האינטרנט או את חומת האש מושבתים, המחשב או הרשת עלולים להיות פגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או של תוכנות זדוניות כגון וירוסים.
אם שיטה זו פותרת את הבעיה שבה נתקלת, פנה ליצרן המוצר לקבל עזרה בפתרון הבעיה. עיין בסעיף 'מידע נוסף' לקבלת פרטי יצירת קשר.

אם אותה הודעת שגיאה מופיעה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 2: בדוק אם Windows הקצה לך כתובת IP אוטומטית

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בדוק את כתובת ה- IP שציינת בשלב 3 של 'שיטה 2: הפעל את הכלי 'אבחון רשת' ב- Internet Explorer' בסעיף 'פתרון בעיות כללי'.
 2. בחר מבין התרחישים הבאים:
  • אם כתובת ה- IP מתחילה ב- ?169.x.x.x: Windows הקצה לך כתובת IP אוטומטית (כתובת IP פרטית אוטומטית) מאחר שספק שירותי האינטרנט שלך (ISP) לא סיפק כתובת IP. קביעת תצורה זו מונעת ממך גישה לאינטרנט. במקרה זה, ייתכן שקיימת בעיה בקביעת התצורה של החומרה. פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת עזרה. עיין בסעיף 'מידע נוסף' לקבלת פרטי יצירת קשר
  • אם כתובת ה- IP לא מתחילה ב- ?169.x.x.x: ייתכן שנתקלת בהתנגשות בין תוכנות או בבעיית תצורה. עבור לשיטה 3.

שיטה 3: בדוק את Internet Explorer באמצעות אפשרות האתחול 'מצב בטוח' המאפשרת עבודה ברשת

הערה אם אין באפשרותך להתחבר לאינטרנט במצב בטוח, דלג על שיטה 3, ועבור לשיטה 4. לא תוכל להתחבר לאינטרנט במצב בטוח כאשר התנאים הבאים מתקיימים:
 • ברשותך חיבור Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)? המחייב שם משתמש וסיסמה. זהו המצב עבור רוב חיבורי ה- DSL והתקשרויות החיוג.
 • אין לך חיבור קבוע לאינטרנט כגון חיבור כבלים.
כדי לבדוק את אינטרנט במצב בטוח, בצע את הפעולות הבאות, בהתאם למצב שלך.
משתמשי Windows XP ו- Windows Server 2003
 1. הפעל מחדש את המחשב. כאשר מופיע מסך ריק, הקש שוב ושוב על מקש F8.
 2. לחץ על Safe Mode with Networking (מצב בטוח עם עבודה ברשת) ולאחר מכן הקש על ENTER.
 3. אם מופיעה הנחיה לבחור גירסה של Windows, בחר בגירסה המתאימה ולאחר מכן הקש על ENTER.
 4. לאחר שהמחשב הופעל מחדש במצב בטוח, הפעל את Internet Explorer ובדוק אם אותה הודעת שגיאה מופיעה.

  הערה התוצאה בשלב 4 קובעת איזו שיטה יש לבצע לאחר הפעלה מחדש של המחשב בשלב 5. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'עבור כל המשתמשים' בסוף שיטה 3.
 5. הפעל מחדש את המחשב.
משתמשי Windows Vista
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש.
 2. במקטע תוכניות, לחץ על Msconfig.exe.
 3. בתיבת הדו-שיח תצורת מערכת, לחץ על הכרטיסיה אתחול.
 4. לחץ כדי לבחור הסימון אתחול בטוח, לחץ על רשת ולאחר מכן לחץ פעם נוספת על אישור.
 5. בתיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על הפעל מחדש.
 6. לאחר שהמחשב הופעל מחדש במצב בטוח, הפעל את Internet Explorer ובדוק אם אותה הודעת שגיאה מופיעה.

  הערה התוצאה בשלב 6 קובעת איזו שיטה יש לבצע לאחר הפעלה מחדש של המחשב במצב רגיל בשלב 7. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'עבור כל המשתמשים' בסוף שיטה 3.
 7. הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד msconfig בתיבה התחל חיפוש.
  2. במקטע תוכניות, לחץ על Msconfig.exe.
  3. בתיבת הדו-שיח תצורת מערכת, לחץ על הכרטיסיה אתחול.
  4. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון אתחול בטוח, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  5. בתיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על הפעל מחדש.
עבור כל המשתמשים
ניתן להתחבר בהצלחה

אם הצלחת להתחבר לאינטרנט כאשר המחשב היה במצב בטוח, ייתכן ששירות או תוכנית של צד שלישי מתנגשים אם Internet Explorer. עבור לשיטה 4.

לא ניתן להתחבר בהצלחה

אם לא הצלחת להתחבר לאינטרנט כאשר המחשב היה במצב בטוח, ייתכן שקיימת בעיה עם מתאם הרשת. דלג על שיטה 4 ועל שיטה 5 ועבור אל שיטה 6.

שיטה 4: בדוק אם שירות של צד שלישי מתנגש עם Internet Explorer

כדי לבדוק אם שירות של צד שלישי מתנגש עם Internet Explorer, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה שירותים, השבת את כל השירותים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הפעל מחדש את המחשב ובדוק את Internet Explorer.
בהתאם לתוצאה שקיבלת בשלב 3, עבור לסעיף 'החיבור פועל' או לסעיף 'החיבור עדיין לא פועל'
החיבור פועל
אם החיבור פועל, ייתכן ששירות של צד שלישי מתנגש עם Internet Explorer. כדי לזהות את השירות המתנגש, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה שירותים.
 3. לחץ כדי לבחור מחצית מהפריטים שמופיעים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
 5. בדוק את Internet Explorer.
 6. חזור על שלבים 1 עד 5 עד שתזהה את השירות שמתנגש עם Internet Explorer.
 7. אם אינך משתמש בשירות המתנגש, מומלץ להסיר אותו, או להגדיר שלא יופעל עם הפעלת המחשב.

  שים לב ייתכן שיהיה עליך לפנות למפתח השירות לקבלת מידע על האופן שבו תוכל להסיר אותו או להגדיר שלא יופעל. עיין בסעיף 'מידע נוסף' לקבלת פרטי יצירת קשר.
החיבור עדיין לא פועל
אם החיבור עדיין לא פועל, הפעל מחדש את כל השירותים ולאחר מכן עבור לשיטה 5. כדי להפעיל מחדש את כל השירותים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה שירותים, הפעל את כל השירותים ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיטה 5: בדוק אם תוכנית של צד שלישי מתנגשת עם Internet Explorer

כדי לבדוק אם תוכנית של צד שלישי מתנגשת עם Internet Explorer, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסיה אתחול, השבת את כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הפעל מחדש את המחשב ובדוק את Internet Explorer.
בהתאם לתוצאה שקיבלת בשלב 3, עבור לסעיף 'החיבור פועל' או לסעיף 'החיבור עדיין לא פועל'
החיבור פועל
אם החיבור פועל, ייתכן שתוכנית של צד שלישי מתנגשת עם Internet Explorer. כדי לזהות את התוכנית המתנגשת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה אתחול.
 3. לחץ כדי לבחור מחצית מהפריטים שמופיעים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
 5. בדוק את Internet Explorer.
 6. חזור על שלבים 1 עד 5 עד שתזהה את התוכנית שמתנגשת עם Internet Explorer.
 7. אם אינך משתמש בתוכנית המתנגשת, מומלץ להסיר אותו, או להגדיר שלא יופעל עם הפעלת המחשב.

  שים לב ייתכן שיהיה עליך לפנות למפתח התוכנית לקבלת מידע על אופן ביצוע הדבר. עיין בסעיף 'מידע נוסף' לקבלת פרטי יצירת קשר.
החיבור עדיין לא פועל
אם החיבור עדיין לא פועל, הפעל מחדש את כל התוכניות ולאחר מכן עבור לשיטה 6. כדי להפעיל מחדש את כל התוכניות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסיה אתחול, הפעל את כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיטה 6: השתמש במנהל ההתקנים כדי לוודא שמתאם הרשת פועל כהלכה

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד devmgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ פעמיים על מתאמי רשת.
 3. אם לא מופיעים סמלי סימן קריאה כלשהם ומנהלי ההתקן המעודכנים ביותר מותקנים, שיטה זו לא תפעל עבורך. במקרה זה, דלג על השלבים הנותרים בשיטה 6 ועבור לשיטה 7.
 4. אם מופיע סימן קריאה או סימן שאלה ליד מתאם הרשת במנהל ההתקנים, לחץ פעמיים על ההתקן ורשום את הודעת השגיאה המופיעה. הרשימה שלהלן מתארת שלוש הודעות שגיאה שכיחות שמופיעות יחד עם פתרונות אפשריים.
  • קוד 10
   אין אפשרות להפעיל התקן זה . (קוד 10)
   1. לחץ על עדכן מנהל התקן כדי לעדכן את מנהלי ההתקן של אותו התקן.
   2. לחץ על הכרטיסייה מאפיינים כלליים של ההתקן ולאחר מכן על פתרון בעיות כדי להפעיל את 'אשף פתרון הבעיות'.
  • קוד 28
   מנהלי ההתקנים של התקן זה אינם מותקנים. (קוד 28)
   1. התקן את מנהלי ההתקן של התקן זה.
   2. לחץ על עדכון מנהל התקן. הדבר יביא להפעלת אשף עדכון החומרה.
  • קוד 1
   ??התצורה של התקן זה אינה מוגדרת כראוי. (קוד 1)
   1. עדכן את מנהל ההתקן באמצעות לחיצה על עדכן מנהל התקן. הדבר יביא להפעלת אשף עדכון החומרה.
   2. אם עדכון מנהל ההתקן לא עוזר, חפש מידע נוסף בתיעוד המצורף לחומרה.
  אם מתאם הרשת לא פועל כראוי או אם מתאם הרשת אינו תואם ל- Windows, פנה ליצרן חומרה עצמאי והשג מנהלי התקן מעודכנים או מתאם רשת תואם. עיין בסעיף 'מידע נוסף' לקבלת פרטי יצירת קשר.
אם בדקת את Internet Explorer ואותה הודעת שגיאה מופיעה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 7: הפעל את שחזור מערכת

אם עדיין אין באפשרותך לפתור בעיה זו, וזוהי הבעיה האחרונה שהתרחשה, באפשרותך לבצע שחזור מערכת. על אף שייתכן ששיטה זו לא תסייע לך לזהות את הבעיה, היא תשחזר את מערכת ההפעלה למצב עבודה קודם.

הערה כאשר תשחזר את המערכת למצב עבודה קודם, כל התוכניות והעדכונים שהותקנו בה לאחר תאריך זה יוסרו.

לקבלת מידע נוסף על אופן שחזור המערכת למצב עבודה קודם, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם
936212 כיצד לתקן את מערכת ההפעלה וכיצד לשחזר את תצורת מערכת ההפעלה לנקודה מוקדמת יותר בזמן ב- Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם שחזור מערכת אינו פותר את הבעיה, באפשרותך לנסות לבחור תאריך קודם כנקודת השחזור. לחלופין, תוכל לבצע את הפעולות המתוארות במאמרים אלה לביטול השחזור.

אם בדקת את Internet Explorer ואותה הודעת שגיאה מופיעה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 8: אפס את הגדרות התצורה של Internet Explorer

זהירות בעת שימוש בתכונה 'איפוס כל ההגדרות' ב- Internet Explorer, תשבית את כל הרחבות הדפדפן. לכן, עליך להפעיל מחדש את כל ההרחבות שבהן תרצה להשתמש לאחר מכן. בדרך כלל, הרחבה אינה מופעלת מחדש עם התקנתה מחדש. יש להפעיל מחדש את ההרחבה באופן ידני.

כדי להשתמש בשיטה זו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Internet Explorer, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסיה מתקדם (מתקדם) ולאחר מכן לחץ על איפוס.
 3. בתיבת הדו שיח Internet Explorer Default Settings (הגדרות ברירת המחדל של Internet Explorer), לחץ על Reset (איפוס).
 4. לאחר איפוס ההגדרות, לחץ על Close (סגור) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) כדי להפעיל מחדש את Internet Explorer.
שים לב באופן רגיל, ב- Internet Explorer אין צורך לבצע רישום מחדש של קבצי Internet Explorer. התכונה Reset All Defaults (אפס את כל הגדרות ברירת המחדל) כוללת אפשרות לרשום מחדש את קבצי Internet Explorer כשלב בפתרון בעיות. אם הבעיות אינן נפתרות לאחר איפוס Internet Explorer, באפשרותך גם להתקין מחדש את Internet Explorer 7 כדי לוודא שהוא הותקן באופן נכון.

מידע נוסף

לקבלת פרטים על יצירת קשר עם הספק, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

לקבלת פרטים נוספים על האופן שבו ניתן לפתור בעיות קישוריות ב- Internet Explorer 7, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
936211 כיצד לפתור בעיות בקישוריות לרשת ב-Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בתכונה 'איפוס ההגדרות של Internet Explorer', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
923737 כיצד להשתמש בתכונה לאיפוס הגדרות Reset Internet Explorer Settings ?(RIES)

מאפיינים

Article ID: 926431 - Last Review: יום רביעי 12 מרץ 2008 - Revision: 6.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
מילות מפתח 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbprb kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner KB926431

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com