Komunikat o błędzie w programie Internet Explorer 7: „Program Internet Explorer nie może wyświetlić strony sieci Web”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 926431 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby uzyskania dostępu do witryny sieci Web przy użyciu programu Windows Internet Explorer 7 pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Program Internet Explorer nie może wyświetlić strony sieci web.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.
Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.

Metody umożliwiające rozwiązanie tego problemu

Spróbuj rozwiązać ten problem przy użyciu wymienionych poniżej metod, stosując je w podanej kolejności.

Metoda 1: Przeglądanie strony sieci Web

 1. Uruchom program Internet Explorer 7.
 2. Na pasku adresu wpisz http://www.microsoft.com, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Jeżeli możesz połączyć się z witryną firmy Microsoft w sieci Web, skontaktuj się z administratorem strony, której dotyczy zgłoszony błąd.

Metoda 2: Użycie funkcji Usuwanie historii przeglądania w programie Internet Explorer 7

 1. Uruchom program Internet Explorer 7, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Usuń historię przeglądania.
 2. Obok pozycji Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki, a następnie kliknij przycisk TAK.
 3. Obok pozycji Historia kliknij przycisk Usuń historię, a następnie kliknij przycisk TAK.
 4. Obok pozycji Dane formularzy kliknij przycisk Usuń formularze, a następnie kliknij przycisk TAK.

Metoda 3: Uruchomienie narzędzia Diagnostyka sieci w programie Internet Explorer 7

 1. Po pojawieniu się komunikatu o błędzie kliknij polecenie Diagnozuj problemy z połączeniem.
 2. Wykonaj kroki w narzędziu Diagnostyka sieci, aby rozwiązać wiele problemów z połączeniami.

  Uwaga: Aby wyświetlić plik dziennika utworzony przez narzędzie Diagnostyka sieci, należy kliknąć łącze Wyświetl dziennik diagnostyczny. Ten plik dziennika może ułatwić usługodawcy internetowemu (ISP) rozwiązanie tego problemu.

Metoda 4: Użycie narzędzia Diagnostyka sieci w systemie Windows

Krok 1: Uruchomienie narzędzia Diagnostyka sieci

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. Kliknij łącze Użyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy.
 3. Kliknij łącze Diagnostyka sieci.
 4. Kliknij opcję Ustaw opcje skanowania, a następnie kliknij, aby zaznaczyć wszystkie pola wyboru z wyjątkiem Pełne.
 5. Kliknij przycisk Opcje zapisywania, a następnie kliknij łącze Skanuj system.

  Uwaga: Operacje skanowania mogą potrwać kilkanaście minut.

Krok 2: Użycie informacji w narzędziu Diagnostyka sieci

 1. Po zakończeniu skanowania systemu przez narzędzie Diagnostyka sieci kliknij opcję Adres IP. Zapamiętaj adres IP.
 2. Jeżeli adres IP jest podobny do adresu 169.x.x.x, oznacza to, że usługodawca internetowy (ISP) nie przypisał adresu IP do danego komputera.

  Jeżeli adres IP rozpoczyna się od numeru innego niż 169, przyczyną problemu może być konflikt sprzętu lub oprogramowania.

Metoda 5: Aktualizacja ustawienia w modemie lub routerze

 1. Odłącz kabel łączący komputer z modemem.
 2. Wyłącz modem.

  Uwaga: Jeżeli modem nie jest wyposażony w wyłącznik zasilania, odłącz przewód zasilający od modemu.
 3. Poczekaj kilka minut. Następnie włącz modem, podłącz kabel łączący komputer z modemem i ponownie uruchom komputer.
 4. Przetestuj połączenie ponownie i sprawdź, czy można przeglądać Internet.

Metoda 6: Użycie Menedżera urządzeń do weryfikacji, czy karta sieciowa działa poprawnie

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Karty sieciowe.
 3. Jeżeli nie są wyświetlane żadne ikony wykrzyknika i są zainstalowane najnowsze sterowniki, przejdź do następnej metody.
 4. Jeżeli w Menedżerze urządzeń obok karty sieciowej jest wyświetlany wykrzyknik lub znak zapytania, kliknij dwukrotnie urządzenie, a następnie zanotuj komunikat o błędzie, który się pojawia. Poniższa lista zawiera opisy trzech często występujących komunikatów o błędach wraz z możliwymi rozwiązaniami:
  • Kod 10
   Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)
   1. Aby zaktualizować sterowniki tego urządzenia, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
   2. Kliknij kartę Ogólne urządzenia, a następnie kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uruchomić Kreatora rozwiązywania problemów.
  • Kod 28
   Sterowniki tego urządzenia nie są zainstalowane. (Kod 28)
   1. Zainstaluj sterowniki tego urządzenia.
   2. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

    Zostanie uruchomiony Kreator aktualizacji sprzętu.
  • Kod 1
   To urządzenie nie jest skonfigurowane poprawnie. (Kod 1)
   1. Zaktualizuj sterownik, klikając przycisk Aktualizuj sterownik.

    Zostanie uruchomiony Kreator aktualizacji sprzętu.
   2. Jeżeli aktualizacja sterownika nie umożliwia rozwiązania tego problemu, skorzystaj z dokumentacji sprzętu, aby uzyskać więcej informacji.
  Jeżeli karta sieciowa nie działa poprawnie lub jest niezgodna z systemem Microsoft Windows XP, skontaktuj się z niezależnym producentem sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników lub nabycia zgodnej karty sieciowej.

Metoda 7: Naprawienie połączenia sieciowego

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie sieciowe, a następnie kliknij polecenie Napraw.
 3. Przetestuj połączenie.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania tego problemu w programie Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326155 Komunikat o błędzie podczas otwierania witryny sieci Web w programie Internet Explorer: „Nie można wyświetlić strony”

Właściwości

Numer ID artykułu: 926431 - Ostatnia weryfikacja: 22 maja 2007 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Słowa kluczowe: 
kbprb kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner KB926431

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com