ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Internet Explorer 7: "Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 ในการดูเว็บไซต์ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับลักษณะดังต่อไปนี้:
Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ

วิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ระดับเริ่มต้น หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณอาจจะต้องลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูงซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในบทความนี้

วิธีที่ 1: เรียกใช้เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายใน Internet Explorer 7

 1. เปิด Internet Explorer แล้วพยายามเข้าถึงเว็บเพจที่ทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. ในเพจที่ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Internet Explorer ให้คลิกที่การเชื่อมโยง วินิจฉัยปัญหาการเชื่อมต่อ เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายจะทำงาน เมื่อเครื่องมือทำงานเสร็จสิ้น จะส่งการรายงานผลใดๆ ต่อไปนี้:
  • เครื่องมือไม่พบปัญหา
  • เครื่องมือพบปัญหา นอกจากนี้ เครื่องมือจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหา
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในเครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อต่างๆ

วิธีที่ 2: ปรับปรุงการตั้งค่าบนโมเด็มหรือบนเราเตอร์

บางครั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการปรับปรุง เมื่อต้องการปรับปรุงการตั้งค่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปลดสายเคเบิลที่ต่อจากคอมพิวเตอร์ไปยังโมเด็ม
 2. ปิดโมเด็ม

  หมายเหตุ ถ้าโมเด็มไม่มีปุ่มปิด/เปิด ให้ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากโมเด็ม
 3. รอให้เวลาผ่านไปหลายนาที จากนั้นให้เปิดโมเด็ม เชื่อมต่อสายเคเบิลจากคอมพิวเตอร์ไปยังโมเด็ม และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 4. ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
หากวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถลองแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการในหัวข้อ "ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูง" หากคุณกังวลกับวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูง

วิธีที่ 1: เรียกใช้เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายใน Internet Explorer 7

 1. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้คลิก วินิจฉัยปัญหาการเชื่อมต่อ
 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในเครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อต่างๆ

  หมายเหตุ เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกที่เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายสร้างขึ้น คลิก ดูบันทึกการวินิฉัย แฟ้มบันทึกนี้สามารถช่วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณแก้ไขปัญหา

วิธีที่ 2: ตรวจดูว่าคุณสามารถดูเว็บเพจอื่นๆ ได้หรือไม่

โดยการเริ่มโปรแกรม Internet Explorer แล้วป้อนที่อยู่ใดๆ ต่อไปนี้ในแถบที่อยู่ด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.msn.com
 • http://support.microsoft.com
หากคุณไม่พบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่ใดๆ เหล่านี้ลงในแถบที่อยู่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ที่คุณพบปัญหานั้นๆ ไซต์นั้นอาจจะออฟไลน์อยู่ชั่วคราวหรืออาจจะประสบปัญหาอื่นๆ อยู่

หากคุณยังพบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่ใดๆ เหล่านี้ลงในแถบที่อยู่ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดแย้งกับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายแน่นดีแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตหรือกับเครือข่ายในบ้านของคุณแน่นดีแล้ว นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ของคุณและทำงานได้อย่างถูกต้อง

วิธีที่ 4: ซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจใช้การไม่ได้ ดังนั้น ให้ลองซ่อมแซมการเชื่อมต่อ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
สำหรับ Windows Vista
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  คลิก เรียกใช้ พิมพ์ ncpa.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่เหมาะสม แล้วคลิก วินิจฉัย
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ การวิเคราะห์เครือข่าย Windows เพื่อแก้ไขปัญหา
 4. ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ
สำหรับ Windows XP, Windows 2003 และ Windows รุ่นก่อนหน้านี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ ncpa.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่เหมาะสม แล้วคลิก ซ่อมแซม
 3. ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ

วิธีที่ 5: ใช้คุณลักษณะ 'ลบประวัติการเรียกดู' ใน Internet Explorer 7

โดยอาจจะมีบางอย่างในประวัติการเรียกดูที่ขัดขวางไม่ให้ Internet Explorer 7 ทำงานอย่างถูกต้อง ลบประวัติการเรียกดูเพื่อทดสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer 7 แล้วคลิก ลบประวัติการเรียกดู บนเมนู เครื่องมือ
 2. ถัดจาก แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คลิก ลบแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง
 3. ถัดจาก ประวัติ คลิก ลบประวัติ แล้วคลิก ตกลง
 4. ถัดจาก ข้อมูลแบบฟอร์ม คลิก ลบแบบฟอร์ม แล้วคลิก ตกลง

วิธีที่ 6: ใช้เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายใน Windows

ขั้นที่ 1: เรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่าย'
สำหรับ Windows XP
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้
 2. คลิก ใช้เครื่องมือเพื่อดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณและวินิจฉัยปัญหา
 3. คลิก การวินิจฉัยเครือข่าย
 4. คลิก กำหนดตัวเลือกการสแกน แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นกล่องกาเครื่องหมาย อย่างละเอียด
 5. คลิก ตัวเลือกการบันทึก แล้วคลิก สแกนระบบของคุณ

  หมายเหตุ การสแกนอาจใช้เวลาสักครู่
สำหรับ Windows Server 2003
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้
 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก เครื่องมือของศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้
 3. คลิก การวินิจฉัยเครือข่าย
 4. คลิก กำหนดตัวเลือกการสแกน แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นกล่องกาเครื่องหมาย อย่างละเอียด
 5. คลิก ตัวเลือกการบันทึก แล้วคลิก สแกนระบบของคุณ

  หมายเหตุ การสแกนอาจใช้เวลาสักครู่
สำหรับ Windows Vista
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  แล้วคลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้
 2. พิมพ์ การวิเคราะห์เครือข่าย Windows ในกรอบข้อความการค้นหา แล้วคลิก ค้นหาวิธีใช้
 3. คลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่ายในบ้าน แล้วคลิก คลิกเพื่อเปิดการวินิจฉัยเครือข่าย
  หมายเหตุ การแกนอาจใช้เวลาสักครู่
ขั้นที่ 2: ใช้ข้อมูลในเครื่องมือวินิจฉัยเครือข่าย
 1. หลังจากเครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายสแกนระบบแล้ว คลิก ที่อยู่ IP สังเกตลักษณะที่อยู่ IP
 2. หากที่อยู่ IP เป็น 169x.x.x แสดงว่า ISP ของคุณไม่ได้กำหนดที่อยู่ IP ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หากที่อยู่ IP เริ่มต้นด้วยหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่ 169 ปัญหาอาจเกิดจากข้อขัดแย้งของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

วิธีที่ 7: ใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' เพื่อตรวจสอบว่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานอย่างถูกต้อง

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ devmgmt.msc แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกสองครั้งที่ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
 3. หากไม่มีไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ปรากฏขึ้นและมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุด แสดงว่าวิธีนี้ไม่ได้ผล หากเป็นกรณีนี้ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/
 4. หากมีไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายคำถามปรากฏขึ้นข้างๆ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ แล้วสังเกตข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏ รายการต่อไปนี้อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปสามข้อความที่จะปรากฏขึ้น และเสนอวิธีแก้ปัญหา:
  • รหัส 10
   ไม่สามารถเริ่มการทำงานของอุปกรณ์นี้ (รหัส 10)
   1. คลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์นี้
   2. คลิกแท็บ คุณสมบัติทั่วไป ของอุปกรณ์ แล้วคลิก แก้ปัญหา เพื่อเริ่ม 'ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา'
  • รหัส 28
   โปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ติดตั้งไว้ (รหัส 28)
   1. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์นี้
   2. คลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ซึ่งเป็นการเริ่ม 'ตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์'
  • รหัส 1
   อุปกรณ์นี้มีการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง (รหัส 1)
   1. ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยการคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ซึ่งเป็นการเริ่ม 'ตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์'
   2. หากการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมใช้ไม่ได้ผล ให้ดูที่เอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  หากการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานไม่ถูกต้องหรือเข้ากับ Windows XP ไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ขายฮาร์ดแวร์อิสระ และขอรับโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงแล้วหรือการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อใน Internet Explorer 7 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936211 วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2550 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB926431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com