ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista: "Windows ไม่สามารถโหลดข้อมูลที่เข้ากับอุปกรณ์ รหัสข้อผิดพลาด: 0x00000002"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926450 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณใช้คำสั่ง net use เพื่อแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ 'ต้นทาง' จากนั้น ให้เรียกใช้โปรแกรมตั้งค่าจากไดร์ฟที่แมปเพื่อติดตั้ง Windows Vista ในสถานการณ์นี้ การติดตั้งอาจไม่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
Windows ไม่สามารถโหลดข้อมูลที่เข้ากับอุปกรณ์
รหัสข้อผิดพลาด: 0x00000002

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมตั้งค่าไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ 'ต้นทาง' โปรแกรมตั้งค่าจะต้องเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ดังกล่าวเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
 • ห้ามแมปไดร์ฟโดยตรงไปยังโฟลเดอร์ 'ต้นทาง' ให้ใช้คำสั่ง net use เพื่อแมปไดร์ฟไปยังโฟลเดอร์หลักที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ 'ต้นทาง'
 • เรียกใช้โปรแกรมตั้งค่าโดยใช้เส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) แทนการใช้คำสั่ง net use เพื่อแมปไดร์ฟ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista ให้ไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
http://www.microsoft.com/thailand/windows/products/windowsvista/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926450 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbsetup kberrmsg kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB926450

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com