Διατίθεται νέα έκδοση του αρχείου σάρωσης, Wsusscn2.cab, για προχωρημένους χρήστες, χωρίς σύνδεση του Windows Update

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 926464 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Εισαγωγή

Κυκλοφόρησε νέα έκδοση του αρχείου σάρωσης χωρίς σύνδεση του Microsoft Windows Update (WU). Αυτό το νέο αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση διατίθεται μαζί με το ήδη υπάρχον αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση του WU, το Wsusscan.cab. Το νέο αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση, το Wsusscn2.cab, έχει νέα μορφή.

Πρέπει να ενημερώσετε τη λύση σάρωσης που χρησιμοποιεί το υπάρχον αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση μέχρι το Μάρτιο 2007, ώστε να χρησιμοποιεί το νέο αρχείο CAB. Οι λύσεις της Microsoft που χρησιμοποιούν το υπάρχον αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση περιλαμβάνουν το εργαλείο Microsoft Systems Management Server Inventory Tool for Microsoft Updates (SMS ITMU), το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) και το Windows Update Agent (WUA).

Επίσης κυκλοφόρησαν νέες εκδόσεις του SMS ITMU, του MBSA, και του αυτόνομου προγράμματος εγκατάστασης του WUA.

Επίσης πρέπει να ενημερωθούν και ορισμένες λύσεις που δεν ανήκουν στη Microsoft και οι οποίες χρησιμοποιούν το υπάρχον αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση του WU για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας χωρίς σύνδεση.

Το αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση του WU της προηγούμενης μορφής θα εξακολουθεί να ενημερώνεται κάθε φορά που θα δημοσιεύονται νέα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας. Ωστόσο, οι παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις θα καταργούνται από κάθε έκδοση του αρχείου Wsusscan.cab που θα δημοσιεύεται στη συνέχεια, ώστε το αρχείο να παραμένει εντός των ορίων μεγέθους.

Μέχρι το Μάρτιο του 2007, το υπάρχον αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση του WU δεν θα διατηρείται πλέον. Τότε, οι πελάτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νέο αρχείο Wsusscn2.cab. Οι προσπάθειες σάρωσης μέσω του Wsusscan.cab θα εμφανίζουν σφάλμα. Αυτό το σφάλμα θα υποδηλώνει ότι το WUA πρέπει να αναβαθμιστεί.

Περισσότερες πληροφορίες

Το αρχείο Wsusscan.cab μεγαλώνει με κάθε νέα έκδοση ασφαλείας. Τώρα, ο αριθμός των αρχείων πλησιάζει το μέγιστο αριθμό που μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα μοναδικό αρχείο CAB. Η Microsoft αναβαθμίζει την εσωτερική μορφή του αρχείου CAB, για να επιλύσει αυτό το ζήτημα.

Όλα τα προϊόντα, τα εργαλεία και οι λύσεις που χρησιμοποιούν το αρχείο Wsusscan.cab πρέπει να ενημερωθούν έως τον Μάρτιο του 2007 ώστε να χρησιμοποιούν το νέο αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση. Το υπάρχον αρχείο CAB θα εξακολουθεί να ενημερώνεται και να δημοσιεύεται έως το Μάρτιο του 2007. Ωστόσο η Microsoft θα μειώσει το μέγεθος του υπάρχοντος αρχείου CAB καταργώντας μέρος του περιεχομένου ενημέρωσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
924513 Αλλαγές στο αρχείο Wsusscan.cab
Διατίθενται νέες εκδόσεις του παρακάτω λογισμικού. Αυτές οι νέες εκδόσεις χρησιμοποιούν το νέο αρχείο Wsusscn2.cab.
 • Εργαλείο System Management Server Inventory Tool για ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft (SMS ITMU)
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  http://technet.microsoft.com/sms/bb676783.aspx
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
 • Windows Update Agent για τα Microsoft Windows XP, τα Windows 2000 και τον Windows Server 2003 (όλες οι υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές επεξεργαστή)

Πληροφορίες για συγκεκριμένους πελάτες

Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Update ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services χωρίς να χρησιμοποιείτε προϊόντα που χρησιμοποιούν το αρχείο Wsusscan.cab

Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή. Η επόμενη μεγάλη έκδοση του Windows Update θα περιλαμβάνει το ενημερωμένο αρχείο CAB.

Εάν χρησιμοποιείτε SMS ITMU

Πρέπει να κάνετε λήψη μιας ενημερωμένης έκδοσης του SMS ITMU. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ένα ενημερωμένο αυτόνομο πρόγραμμα εγκατάστασης του Windows Update Agent. Πρέπει να αναπτύξετε τη νέα έκδοση του SMS ITMU πριν το Μάρτιο του 2007. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης του SMS ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx

Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα σάρωσης χωρίς σύνδεση MBSA 2.0

Πρέπει να κάνετε λήψη μιας ενημερωμένης έκδοσης του MBSA και μιας ενημερωμένης έκδοσης του αυτόνομου προγράμματος εγκαταστάστασης των Windows Update. Πρέπει να αναπτύξετε τις νέες εκδόσεις πριν από το Μάρτιο του 2007. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης του MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/mbsa

Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα σάρωσης με σύνδεση MBSA 2.0 ή MBSA 1.21

Εάν χρησιμοποιείτε το MBSA, και χρησιμοποιείτε μόνο τις δυνατότητες σάρωσης με σύνδεση του MBSA, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή.

Εάν χρησιμοποιείτε λύση που δεν ανήκει στη Microsoft η οποία χρησιμοποιεί το αρχείο Wsusscan.cab μαζί με το υποστηριζόμενο δημόσιο ΑΡΙ του WUA

Πρέπει να κάνετε λήψη του αυτόνομου προγράμματος εγκατάστασης για το ενημερωμένο WUA σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν την υποστηριζόμενη λύση. Για να κάνετε λήψη των ενημερωμένων αρχείων του αυτόνομου προγράμματος εγκατάστασης του WUA, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Πρέπει να τροποποιήσετε τη λύση ώστε να κάνει λήψη του ενημερωμένου αρχείου wsusscn2.CAB από την ακόλουθη νέα διεύθυνση URL:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=74689
Δεν υπάρχουν αλλαγές για το δημόσιο ΑΡΙ του Windows Update Agent λόγω της αλλαγής της μορφής του αρχείου CAB.

Πρέπει να αναπτύξετε τις ενημερώμενες εκδόσεις πριν από το Μάρτιο του 2007.

Εάν χρησιμοποιείτε λύσεις που δεν ανήκουν στη Microsoft οι οποίες διαβάζουν άμεσα το αρχείο Wsusscan.cab

Πρέπει να λάβετε ενημερωμένο λογισμικό της λύσης που μπορεί να διαβάσει και να επεξεργαστεί τη νέα μορφή του αρχείου CAB.

Η Microsoft δεν δημοσιεύει το σχήμα σε αυτό το αρχείο, επειδή η εσωτερική μορφή υπόκειται σε αλλαγή. Δεν συνιστώνται λύσεις που διαβάζουν το αρχείο CAB απευθείας. Ωστόσο, η Microsoft έδωσε πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές της μορφής σε οποιοδήποτε πελάτη ή υπηρεσία παροχής λύσεων διαθέτει λύση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
927745 Λεπτομερείς πληροφορίες για προγραμματιστές που χρησιμοποιούν το αρχείο σάρωσης χωρίς σύνδεση του Windows Update
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμμετέχετε στο δημόσιο φόρουμ για τη σάρωση χωρίς σύνδεση του WU ή να επικοινωνείτε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services).

Πρέπει να αναπτύξετε αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις έως το Μάρτιο του 2007.

Ενημερωμένες εκδόσεις αυτού του άρθρου

Θα ενημερώσουμε αυτό το άρθρο όταν υπάρχουν νέες πληροφορίες για τις εκδόσεις αυτές.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις και άλλες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 926464 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Update
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve atdownload kbinfo KB926464

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com