גירסה חדשה של קובץ הסריקה הבלתי-מקוונת של Windows Update, ?Wsusscn2.cab, זמינה עבור משתמשים מתקדמים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 926464 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

פורסמה גירסה חדשה של קובץ הסריקה הבלתי-מקוונת של Microsoft Windows Update? (WU). קובץ סריקה בלתי-מקוונת חדש זה זמין בנוסף לקובץ הסריקה הבלתי מקוונת של WU הקיים, Wsusscan.cab. לקובץ הסריקה הבלתי-מקוונת החדש, Wsusscn2.cab, יש תבנית חדשה.

עליך לעדכן כל פתרון סריקה אשר משתמש בקובץ הסריקה הבלתי-מקוונת הקיים לא יאוחר מחודש מארס 2007 כך שישתמש בקובץ CAB החדש. פתרונות Microsoft אשר משתמשים בקובץ הסריקה הבלתי-מקוונת החדש כוללים את Microsoft Systems Management Server Inventory Tool for Microsoft Updates ?(SMS ITMU)?, Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) וכן Windows Update Agent ?(WUA).

מהדורות חדשות של SMS ITMU, של MBSA ושל תוכנית ההתקנה העצמאית של WUA פורסמו אף הן.

מספר פתרונות שלא מתוצרת Microsoft אשר משתמשים בקובץ הסריקה הבלתי-מקוונת הקיים של WU לשם איתור עדכוני אבטחה בלתי מקוונים חייבים אף הם בעדכון.

קובץ הסריקה הבלתי-מקוונת של WU בתבנית הקודמת ימשיך להתעדכן עם פרסומם של עלוני אבטחה חדשים. עם זאת, עדכונים ישנים יותר יוסרו מכל גירסה של הקובץ Wsusscan.cab אשר תפורסם בהמשך, כך שגודל הקובץ לא יחרוג מן המגבלות.

החל בחודש מארס 2007 לא יתוחזק עוד קובץ הסריקה הבלתי-מקוונת הקיים של WU. מאותו מועד יהיה על הלקוחות להשתמש בקובץ Wsusscn2.cab החדש. ניסיונות סריקה באמצעות Wsusscan.cab יחזירו שגיאה. שגיאה זו תציין כי יש לשדרג את WUA.

מידע נוסף

הקובץ Wsusscan.cab הלך וגדל עם כל פרסום אבטחה חדש. כעת קרב מספר הקבצים אל המספר המרבי שניתן לכלול בקובץ CAB יחיד. Microsoft משדרגת את המבנה הפנימי של קובץ CAB על מנת לפתור בעיה זו.

יש לעדכן את כל המוצרים, הכלים והפתרונות אשר משתמשים בקובץ Wsusscan.cab עד לחודש מארס 2007 לשימוש בקובץ הסריקה הבלתי-מקוונת החדש. קובץ CAB הקיים ימשיך להתעדכן ולהתפרסם עד חודש מארס 2007. אולם Microsoft תקטין את הגודל של קובץ CAB הקיים באמצעות מחיקת חלק מתכולת עדכוני האבטחה. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
924513 שינויים בקובץ WSUSScan.cab?
זמינות גירסאות חדשות של התוכנות הבאות. גירסאות חדשות אלה משתמשות בקובץ Wsusscn2.cab החדש.
 • System Management Server Inventory Tool עבור Microsoft Updates? (SMS ITMU)
  לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
  http://technet.microsoft.com/sms/bb676783.aspx
 • Microsoft Baseline Security Analyzer? MBSA)?)
  לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
 • Windows Update Agent עבור Microsoft Windows XP, עבור Windows 2000 ועבור Windows Server 2003 (כל ארכיטקטורות המעבדים הנתמכות)

מידע עבור לקוחות מסוימים

אם אתה משתמש ב-Windows Update או ב-Windows Server Update Services אך אינך משתמש במוצרים הזקוקים לקובץ Wsusscan.cab

אינך צריך לבצע כל שינוי. המהדורה העיקרית הבאה של Windows Update תכלול את קובץ ה-CAB המעודכן.

אם אתה משתמש ב-SMS ITMU

עליך להוריד גירסה מעודכנת של SMS ITMU. גירסה מעודכנת זו כוללת תוכנית התקנה עצמאית מעודכנת של Windows Update Agent. עליך לפרוס את הגירסה המעודכנת של SMS ITMU לפני מארס 2007. כדי להוריד את הגירסה המעודכנת של SMS ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx

אם אתה משתמש בתכונת הסריקה הבלתי-מקוונת MBSA 2.0

עליך להוריד גירסה מעודכנת של MBSA וגירסה מעודכנת של תוכנית ההתקנה העצמאית של Windows Update. עליך לפרוס את הגירסאות החדשות לפני מארס 2007. כדי להוריד את הגירסאות המעודכנות של MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx

אם אתה משתמש בתכונת הסריקה המקוונת של MBSA 2.0 או בתכונת הסריקה המקוונת של MBSA 1.21

אם אתה משתמש ב-MBSA ואתה זקוק רק ליכולות הסריקה המקוונת של MBSA, אינך צריך לבצע כל שינוי.

אם אתה משתמש בפתרון שאינו מתוצרת Microsoft המשתמש בקובץ ה-Wsusscan.cab יחד עם ה-API הציבורי הנתמך של WUA

עליך להוריד את תוכנית ההתקנה העצמאית עבור WUA המעודכן במחשבים המשתמשים בפתרון הנתמך. כדי להוריד את הקבצים המעודכנים של תוכנית ההתקנה העצמאית של WUA, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft: עליך לשנות את הפתרון כך שיוריד את הקובץ wsusscn2.CAB המעודכן מכתובת ה-URL החדשה הבאה:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=74689
אין שינויים ב-API הציבורי של Windows Update Agent בגלל שינוי התבנית של קובץ ה-CAB.

עליך לפרוס את העדכונים לפני מארס 2007.

אם אתה משתמש בפתרונות שאינם מתוצרת Microsoft הקוראים את הקובץ Wsusscan.cab במישרין

עליך להשיג תוכנת פתרון מעודכנת אשר באפשרותה לקרוא ולעבד את תבנית קובץ ה-CAB החדש.

Microsoft אינה מפרסמת את הסכימה עבור קובץ זה, מאחר שהמבנה הפנימי עשוי להשתנות. איננו ממליצים על פתרונות אשר קוראים ישירות את קובץ CAB. עם זאת, Microsoft סיפקה מידע על שינויי התבנית לכל לקוח או ספק פתרונות אשר להם פתרון קיים. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
927745 מידע מפורט למפתחים המשתמשים בקובץ הסריקה הבלתי-מקוונת של Windows Update
לקבלת מידע נוסף, הצטרף לפורום הציבורי WU Offline Scan או פנה לשירותי התמיכה במוצר של Microsoft ?(PSS).

עליך לפרוס עדכונים אלה עד מארס 2007.

עדכונים למאמר זה

אנו נעדכן מאמר זה כשיהיה מידע חדש על פרסומים אלה.

מידע נוסף

למידע נוסף אודות עדכונים אלו ועדכוני אבטחה אחרים של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

מאפיינים

Article ID: 926464 - Last Review: יום שלישי 14 ספטמבר 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Update
מילות מפתח 
kbresolve atdownload kbinfo KB926464

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com