คำอธิบายของ Visual Studio 2005 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926601 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1) ช่วยปรับปรุงล่าสุด Visual Studio 2005

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับ Visual Studio 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/?scid=ph;en-us;3041
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้ Visual Studio บน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa948853.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกย่อที่นำออกใช้ Visual Studio 2005 Service Pack 1 คลิก number928957 บทความต่อไปนี้เพื่อดู article928957 นั้นในฐานความรู้ของ Microsoft:
928957หมายเหตุที่ย่อย visual Studio 2005 Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข Visual Studio 2005 Service Pack 1 คลิก number918526 บทความต่อไปนี้เพื่อดู article918526 นั้นในฐานความรู้ของ Microsoft:
918526รายการของบักที่มีแก้ไขใน Visual Studio 2005 Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926601 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB926601 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926601

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com