การแก้ไข: คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเมื่อคุณทำการสอบถามตารางที่มีการเผยแพร่ในการทำแบบจำลองของทรานแซคชันใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926613 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50000353 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนแทนคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใด ๆ หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ใน Microsoft SQL Server 2005 สร้างการทันทีปรับปรุง pull สมัครสำหรับการทำแบบจำลองของทรานแซคชัน จากนั้น คุณสอบถามตารางที่มีการเผยแพร่ในการจำลองแบบของทรานแซคชัน ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ถูกลบออกในทรานแซคชันก่อนหน้าอาจมีการส่งคืน

นอกจากนี้ การจำลองแบบของทรานแซคชันอาจล้มเหลว และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้:
ข้อความที่ 1
msg 20515 ระดับ 16 สถานะ 1, sp_MSreplraiserror กระบวนงาน บรรทัด 9
การบอกรับสมาชิก updateable: แถวไม่ตรงกันระหว่างผู้เผยแพร่และสมาชิก
เรียกใช้ตัวแทนการแจกจ่ายจะรีเฟรชแถวที่สมาชิกที่
ข้อความ 2
msg 20512 ระดับ 16 สถานะ 1, sp_MSreplraiserror กระบวนงาน บรรทัด 8
การบอกรับสมาชิก updateable: นำกลับธุรกรรม
ข้อความที่ 3
msg 3609 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 5
ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงในทริกเกอร์ ชุดสมุดรายวันถูกยกเลิกแล้ว

สาเหตุ

ขึ้นว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของบริษัทตัวแทนที่คุณกำลังเรียกใช้ ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตรวจหาการย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เปิดใช้งาน republishing ของสถานการณ์จำลองแบบปรับปรุงทันที การเปลี่ยนแปลงเผยแพร่คำสั่งที่เริ่มต้นสมาชิกมีกลับไปยังสมาชิกนั้น การเปลี่ยนแปลงอาศัยอยู่กับสมาชิกฝั่งแบบกำหนดเองเก็บกระบวนการกรองออกจากรายการที่ซ้ำกัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถแทรกแถวที่เป็นสมาชิก
 • คุณสามารถรันแฟ้ม Logreader.exe เมื่อผู้เผยแพร่ จากนั้น ผู้เผยแพร่ที่เรียกใช้คำสั่ง INSERT
 • คุณลบแถวนี้ที่สมาชิกที่
 • คุณรันตัวแทนการแจกจ่ายจากผู้เผยแพร่ที่ไปยังสมาชิกนั้น
บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายจะส่งแถวที่คุณแทรกกลับไปที่สมาชิก ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นแม้ ว่าจุดแทรกที่ถูกเริ่มการทำงาน โดยที่สมาชิก และแม้ ว่าแถวไม่มีอยู่ในที่สมาชิก เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม Logreader.exe ได้ในภายหลังนี้ บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายส่งคำสั่ง DELETE ถึงสมาชิกนี้ ณจุดนี้ ที่ผู้เผยแพร่และสมาชิกที่กลายเป็นตรงอีกครั้ง

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Microsoft SQL Server 2005 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2005 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Microsoft SQL Server 2005 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Logread.exe2005.90.2198.0398,11212 2006 Oct23:32
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,52012 2006 Oct23:32
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2198.0138,01612 2006 Oct23:32
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2198.01,215,26412 2006 Oct23:32
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.075,55212 2006 Oct23:32
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2198.0908,06412 2006 Oct23:32
Msasxpress.dll9.0.2198.022,30412 2006 Oct23:32
Msgprox.dll2005.90.2198.0197,92012 2006 Oct23:32
Msmdlocal.dll9.0.2198.015,608,09612 2006 Oct23:32
Msmdredir.dll9.0.2198.03,990,30412 2006 Oct23:32
Replprov.dll2005.90.2198.0547,61612 2006 Oct23:32
Replrec.dll2005.90.2198.0782,11212 2006 Oct23:32
Sqlaccess.dll2005.90.2198.0347,93612 2006 Oct23:33
Sqlagent90.exe2005.90.2198.0318,75212 2006 Oct23:33
Sqlservr.exe2005.90.2198.028,963,16012 2006 Oct23:33
Xpstar90.dll2005.90.2198.0292,64012 2006 Oct23:33
Xpstar90.rll2005.90.2198.0152,86412 2006 Oct23:32
Microsoft SQL Server 2005, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.2198.0522,52815 2006 Oct13:16x64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,52012 2006 Oct23:32x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,52015 2006 Oct13:16x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2198.0138,01612 2006 Oct23:32x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2198.01,215,26412 2006 Oct23:32x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.075,55212 2006 Oct23:32x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.091,42415 2006 Oct13:16x64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2198.0875,29615 2006 Oct13:16x86
Msasxpress.dll9.0.2198.022,30412 2006 Oct23:32x86
Msasxpress.dll9.0.2198.027,42415 2006 Oct13:16x64
Msgprox.dll2005.90.2198.0259,36015 2006 Oct13:16x64
Msmdlocal.dll9.0.2198.015,608,09612 2006 Oct23:32x86
Msmdredir.dll9.0.2198.03,990,30412 2006 Oct23:32x86
Replprov.dll2005.90.2198.0745,24815 2006 Oct13:16x64
Replrec.dll2005.90.2198.01,008,41615 2006 Oct13:16x64
Sqlaccess.dll2005.90.2198.0355,10415 2006 Oct13:16x86
Sqlagent90.exe2005.90.2198.0389,92015 2006 Oct13:16x64
Sqlservr.exe2005.90.2198.039,344,92815 2006 Oct13:17x64
Xpstar90.dll2005.90.2198.0540,96015 2006 Oct13:17x64
Xpstar90.rll2005.90.2198.0153,37615 2006 Oct13:16x64
Microsoft SQL Server 2005, Itanium สถาปัตยกรรมของเวอร์ชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.2198.01,095,45613-ต.ค.-255009:06IA-64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,52012 2006 Oct23:32x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,52013-ต.ค.-255009:06x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2198.0138,01612 2006 Oct23:32x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2198.01,215,26412 2006 Oct23:32x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.075,55212 2006 Oct23:32x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.0163,10413-ต.ค.-255009:06IA-64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2198.0875,29613-ต.ค.-255009:06x86
Msasxpress.dll9.0.2198.022,30412 2006 Oct23:32x86
Msasxpress.dll9.0.2198.055,07213-ต.ค.-255009:06IA-64
Msgprox.dll2005.90.2198.0542,49613-ต.ค.-255009:07IA-64
Msmdlocal.dll9.0.2198.048,590,11213-ต.ค.-255009:07IA-64
Msmdredir.dll9.0.2198.06,244,64013-ต.ค.-255009:07IA-64
Replprov.dll2005.90.2198.01,617,18413-ต.ค.-255009:07IA-64
Replrec.dll2005.90.2198.02,141,47213-ต.ค.-255009:07IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.2198.0349,47213-ต.ค.-255009:07x86
Sqlagent90.exe2005.90.2198.01,141,02413-ต.ค.-255009:07IA-64
Sqlservr.exe2005.90.2198.072,226,59213-ต.ค.-255009:07IA-64
Xpstar90.dll2005.90.2198.0951,07213-ต.ค.-255009:01IA-64
Xpstar90.rll2005.90.2198.0152,35213-ต.ค.-255009:07IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง Microsoft SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926613 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsql2005sp2fix atdownload kbsql2005engine kbqfe kbfix kbbug kbmt KB926613 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926613

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com