สรุปการสนับสนุน 64 บิต ระบบปฏิบัติการ และรุ่นของ SQL Server ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926628 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับรุ่นของ Windows และ Microsoft SQL Server ที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft BizTalk Server นอกจากนี้บทความนี้แสดงรายการการสนับสนุน 64 บิตสำหรับรุ่นต่าง ๆ และรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการและรุ่นของ SQL Server ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013, BizTalk Server 2010, 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ BizTalk Server 2006 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
BizTalk Server 2013 R22013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalkBizTalk Server 20102009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalkBizTalk Server 2006 R2
Windows XPไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ มี Windows XP Service Pack 3ใช่ Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค
Windows XP Professional เวอร์ชั่น 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ มี Windows XP Service Pack 3ใช่ Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค
Windows Server 2003ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ กับ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ กับ Windows Server 2003 Service Pack ที่ 1
เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 เวอร์ชั่น 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
Windows Vista รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ ด้วย Windows Vista Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่ ด้วย Windows Vista Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่
Windows Server 2008 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่
Windows 7 รวมถึง 64 บิตใช่ กับ Windows 7 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ กับ Windows 7 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2008 R2 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ใช่ ด้วย Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2012ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2012 R2ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows 8ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
8.1 ของ Windowsใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 2000ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ กับ SQL Server 2000 Service Pack ที่ 4
เฉพาะ SQL Server 2000 เวอร์ชั่น 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่
SQL Server 2005 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ SQL Server 2005 Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่
SQL Server 2008 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ กับ SQL Server 2008 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่
SQL Server 2008 R2 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ใช่ กับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 2012ใช่ กับ SQL Server 2012 Service Pack ที่ 1ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server Expressใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำ
BizTalk Server 2006, BizTalk Server 2004, BizTalk Server 2002 และ 2000 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
BizTalk Server 2006BizTalk Server 2004BizTalk Server 2002BizTalk Server 2000
Windows 2000ใช่ มี Windows 2000 Service Pack ที่ 4ใช่ มี Windows 2000 Service Pack ที่ 4ใช่ใช่
Windows XPใช่ Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่ มี Windows XP Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่
Windows XP Professional เวอร์ชั่น 64 บิตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2003ใช่ กับ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ใช่ กับ BizTalk Server 2002 Service Pack 1ไม่ใช่
เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 เวอร์ชั่น 64 บิตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Vista รวมถึง 64 บิตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2008 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows 7 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2008 R2 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2012ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2012 R2ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows 8ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
8.1 ของ Windowsไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 7.0ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ SQL Server 7.0 Service Pack 3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่
SQL Server 2000ใช่ กับ SQL Server 2000 Service Pack ที่ 4ใช่ 3a Service Pack 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่ กับ SQL Server 2000 Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่
เฉพาะ SQL Server 2000 เวอร์ชั่น 64 บิตใช่ใช่ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ระยะไกลไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 2005 รวมถึง 64 บิตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 2008 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 2008 R2 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 2012ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
โปรแกรมบนเดสก์ท็อปของเซิร์ฟเวอร์ SQLSQL Server Express Edition ได้รับการสนับสนุน แต่ไม่แนะนำBizTalk Server 2004 คู่อิดิชั่นที่ได้รับการสนับสนุน แต่ไม่แนะนำใช่ใช่

สิ่งสำคัญควรติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows และ SQL Server การติดตั้ง Windows ใหม่ล่าสุดและ SQL Server เซอร์วิสแพ็คอยู่เสมอได้รับการสนับสนุน
การสนับสนุน 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 64 บิตการสนับสนุนการปฏิบัติการ 64 บิตท้องถิ่น
BizTalk Server 2013 R2รุ่นทั้งหมดEnterprise Edition
รุ่นมาตรฐาน
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง
2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalkรุ่นทั้งหมดEnterprise Edition
รุ่นมาตรฐาน
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง
BizTalk Server 2010รุ่นทั้งหมดEnterprise Edition
รุ่นมาตรฐาน
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง
2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalkรุ่นทั้งหมดEnterprise Edition
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง

หมายเหตุ Standard Edition ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการ 64 บิตท้องถิ่น
BizTalk Server 2006 R2รุ่นทั้งหมดEnterprise Edition
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง

หมายเหตุ Standard Edition ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการ 64 บิตท้องถิ่น
BizTalk Server 2006รุ่นทั้งหมดEnterprise Edition
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นทดลอง

หมายเหตุ Standard Edition ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการ 64 บิตท้องถิ่น
BizTalk Server 2004รุ่นทั้งหมดไม่มีรุ่น
BizTalk Server 2002รุ่นทั้งหมดไม่มีรุ่น
BizTalk Server 2000รุ่นทั้งหมดไม่มีรุ่น


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926628 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2002 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbtssetup kbbts kbtshoot kbinfo kbmt KB926628 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926628

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com