Poruka o gre?ci kada poku?ate da instalirate programe sistema Office 2007 nakon ?to uklonite beta verziju programa sistema Office 2007: ?Gre?ka 1923: Uslugu ?Office Source Engine? (ose) nije mogu?e instalirati?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 926704 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Uklanjate beta verziju programa sistema Microsoft Office 2007. Ako zatim poku?ate da instalirate prvobitnu izdatu verziju programa sistema Office 2007, instalacija nije potpuno uspe?na. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Gre?ka 1923: Uslugu ?Office Source Engine? (ose) nije mogu?e instalirati. Proverite da li imate odgovaraju?e privilegije da instalirate sistemske usluge.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako drugi program koristi datoteku koja mora da bude uklonjena kada uklonite beta verziju programa sistema Office 2007.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, ponovo pokrenite ra?unar nakon ?to uklonite beta verziju programa sistema Office 2007.

DODATNE INFORMACIJE

Pre nego ?to instalirate prvobitnu izdatu verziju programa sistema Office 2007, morate ukloniti sve beta verzije programa sistema Office 2007. Pored toga, preporu?uje se da ponovo pokrenete ra?unar pre nego ?to instalirate prvobitnu izdatu verziju programa sistema Office 2007.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926704 - Poslednji pregled: 28. april 2010. - Revizija: 1.6
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office Home and Student 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Professional Plus 2007
  • Microsoft Office Standard 2007
  • Microsoft Office Ultimate 2007
  • Microsoft Office Access 2007
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office InfoPath 2007
  • Microsoft Office OneNote 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2007
  • Microsoft Office Publisher 2007
  • Microsoft Office Visio Professional 2007
  • Microsoft Office Visio Standard 2007
  • Microsoft Office Word 2007
Klju?ne re?i: 
kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB926704

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com