ลักษณะการทำงานในการตั้งค่า Internet Explorer การตั้งค่า (RIES) ไม่รีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างใน Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926717 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ตั้งหลังจากที่คุณใช้การตั้งค่า Internet Explorer การตั้งค่า (RIES) ใน Windows Internet Explorer 7, RIES ไม่บางค่าใหม่ให้เป็นสถานะเริ่มต้น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณไม่สามารถรีเซ็ตการตั้งค่าสี่ต่อไปนี้ได้ โดยใช้ RIES เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์อื่นนอกเหนือจาก Internet Explorer ใช้การตั้งค่า ตั้งค่าเหล่านี้ทั้งสี่เป็นดังนี้:
 • เปิดการใช้งานมุมมองของโฟลเดอร์ FTP (ภายนอกของ Internet Explorer)
 • ใช้ FTP ที่แฝง (สำหรับไฟร์วอลล์และเข้ากันได้ของโมเด็ม DSL)
 • ให้ใช้ ClearType กับ HTML
 • ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่
เมื่อต้องการตั้งค่าเหล่านี้ใหม่ ตามขั้นตอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

สำหรับ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Inetcpl.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการคืนค่าการตั้งค่าขั้นสูง.

  หมายเหตุ:คุณยังได้ด้วยตนเองสามารถคลิกเพื่อเลือก หรือคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ Windows Vista:

 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:inetcpl.cplในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกinetcpl.cplในการโปรแกรมรายการ
 2. ในการคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการคืนค่าการตั้งค่าขั้นสูง.

  หมายเหตุ:คุณยังได้ด้วยตนเองสามารถคลิกเพื่อเลือก หรือคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ลักษณะการทำงานในการ RIES ไม่มีผลกับการตั้งค่าต่อไปนี้:
 • โดยค่าเริ่มต้น การตรวจหาเครือข่ายอินทราเน็ตโดยอัตโนมัติการตั้งค่าถูกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บในนั้นคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกLocal Intranetแล้ว คลิกไซต์.
  2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากตรวจหาเครือข่ายอินทราเน็ตโดยอัตโนมัติ.

   หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น สามการตรวจสอบกล่องที่อยู่ภายใต้การตรวจหาเครือข่ายอินทราเน็ตโดยอัตโนมัติไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 • โดยค่าเริ่มต้น การต้องการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ (https:)สำหรับทุกไซต์ในโซนนี้ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับอินทราเน็ตเฉพาะ เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บในนั้นคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ เลือกนั้นLocal Intranetเขตพื้นที่ แล้วคลิกไซต์.
  2. ในการLocal Intranetกล่องโต้ตอบ คลิกขั้นสูง.
  3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นต้องการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ (https:)สำหรับทุกไซต์ในโซนนี้กล่องกาเครื่องหมาย
 • โดยค่าเริ่มต้น การต้องการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ (https:)สำหรับทุกไซต์ในโซนนี้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับไซต์ที่เชื่อถือ เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บในนั้นคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ เลือกนั้นTrusted Sitesเขตพื้นที่ แล้วคลิกไซต์.
  2. ในการTrusted Sitesกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นต้องการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ (https:)สำหรับทุกไซต์ในโซนนี้กล่องกาเครื่องหมายหากดังกล่าวจะไม่ได้ใช้
 • โดยค่าเริ่มต้น การล็อกแถบเครื่องมือการตั้งค่าถูกเปิดใช้งาน ใน Internet Explorer 7 ในการมุมมองเมนู คลิกแถบเครื่องมือแล้ว คลิกล็อกแถบเครื่องมือเมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ถ้าคุณไม่เปิดใช้อยู่งาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ RIES คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923737วิธีการใช้การตั้งค่า Internet Explorer การตั้งค่า (RIES)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RIES แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2006/06/12/628499.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/ie/bb219541.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926717 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbmt KB926717 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926717

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com