เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณร้องขอเพจ ASP การที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการเข้าถึงใน IIS 7.0: "ข้อผิดพลาดโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft JET '80004005' "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926939 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: บนเซิร์ฟเวอร์เว็บที่กำลังเรียกใช้ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 7.0 โฮสต์ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่หน้า (ASP) ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ตัวให้บริการข้อมูลเพจ ASP มีตัวให้บริการข้อมูล Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 แหล่งข้อมูลของเพจ ASP เป็นแฟ้มฐานข้อมูล (.mdb) Microsoft Access ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณทำการร้องขอเพจ ASP:
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมฐานข้อมูล JET ของ Microsoft '80004005'
ข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ
หมายเหตุ:คุณจะพบข้อผิดพลาดที่คล้ายกันเมื่อคุณใช้ทั้งสองอย่างต่อไปนี้:
 • ฐานข้อมูล Microsoft Access ในรูปแบบแฟ้ม Access 2007 (.accdb)
 • ตัวให้บริการข้อมูล Microsoft.ACE.OLEDB.12.0

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการกำหนดค่า IIS 7.0 จะโหลดโปรไฟล์ผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับ identity พูลโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ASP ดั้งเดิมและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ADO เนื่องจากผู้ใช้ปัจจุบันอาจไม่มีสิทธิ์เพียงพอที่จะเขียนไปยังไดเรกทอรีชั่วคราว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเพิ่มรายการควบคุมการเข้าถึงที่ถูกต้องไปยังไดเรกตอรีชั่วคราวสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของกระบวนการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

windows Server 2008 และ Windows Vista SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนข้อ IIS 7.0 เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเสริมคลิกขวาพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
 2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  icacls %SystemDrive%\Windows\Temp /grant Users:(CI)(S,WD,AD,X)

  หมายเหตุ:คำสั่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนในการสร้างไฟล์และไดเรกทอรีในไดเรกทอรีชั่วคราว
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  /grant %SystemDrive%\Windows\Temp icacls OWNER":(OI)(CI)(IO)(F) CREATOR"

  หมายเหตุ:ผู้ใช้ที่สร้างแฟ้มหรือไดเรกทอรีในไดเรกทอรีชั่วคราวคือ CREATOR OWNER CREATOR OWNER รายการการควบคุมการเข้าถึงให้กับผู้ใช้ควบคุมแฟ้ม หรือผ่าน ทางไดเรกทอรี ไม่ผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงไฟล์และไดเรกทอรีเหล่านี้ได้เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ CREATOR OWNER
Windows Vista RTM

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนข้อ IIS 7.0 เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน Windows Vista RTM ดำเนินการดังต่อไปนี้:
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้นใน Windows Vista RTM รหัสประจำตัวของกระบวนถูก NetworkService และไดเรกทอรีชั่วคราว windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp %
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเสริมคลิกขวาพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
 2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  icacls %windir%\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp /grant Users:(CI)(S,WD,AD,X)

  หมายเหตุ:คำสั่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนในการสร้างไฟล์และไดเรกทอรีในไดเรกทอรีชั่วคราว
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  /grant %windir%\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp icacls OWNER":(OI)(CI)(IO)(F) CREATOR"

  หมายเหตุ:ผู้ใช้ที่สร้างแฟ้มหรือไดเรกทอรีในไดเรกทอรีชั่วคราวคือ CREATOR OWNER รายการการควบคุมการเข้าถึง CREATOR OWNER ให้ตัวควบคุมผู้ใช้ทั้งหมดไปแฟ้มหรือไดเรกทอรี ไม่ผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงไฟล์และไดเรกทอรีเหล่านี้ได้เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ CREATOR OWNER

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มรายการควบคุมการเข้าถึงไดเรกตอรีชั่วคราวสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของขั้นตอน คุณสามารถแก้ปัญหา โดยการปิดใช้งานนั้นloadUserProfileคุณสมบัติสำหรับกลุ่มแอพลิเคชัน เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกปิดใช้งาน IIS 7.0 ไม่โหลดโปรไฟล์ผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับแอพลิเคชัน

สิ่งสำคัญถ้าคุณปิดการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจถูกสร้างขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจ และประเมินความเสี่ยงก่อนที่คุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้

เมื่อต้องการปิดใช้งานนั้นloadUserProfileคุณสมบัติสำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ ปรับเปลี่ยนแฟ้ม ApplicationHost.config ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการนี้
<applicationPoolDefaults>
  <processModel identityType="NetworkService" loadUserProfile="false" />
</applicationPoolDefaults> 

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ temporary สิทธิ์ในไดเรกทอรีเมื่อคุณรันการสอบถามฐานข้อมูลในเพจที่มี ASP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315456คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดผลลัพธ์ฐานข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจากเพจที่มี ASP ใน FrontPage
ใช้แบบคลาสสิค ASP กับฐานข้อมูล Microsoft Access บน IIS 7.0 และ IIS 7.5
http://learn.iis.net/page.aspx/563/using-classic-asp-with-microsoft-access-databases-on-iis-70-and-iis-75/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926939 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB926939 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926939

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com