Straipsnio ID: 926948 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai bandote atidaryti ?Microsoft Office Visio 2007? arba ?Microsoft Office Visio 2003? pie?in? kompiuteryje, kuriame vykdoma ?Microsoft Office Visio Viewer 2007?, jo atidaryti ?Windows Internet Explorer? gali nepavykti. Be to, galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:
 • 1 klaidos prane?imas
  ?Negalima parodyti puslapio.?
 • 2 klaidos prane?imas
  ?Internet Explorer? negali rodyti tinklalapio.?

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei ?Microsoft Visio 2002? ?diegta kompiuteryje, kuriame ?diegta ir ?Visio Viewer 2007?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei pageidaujate, kad ?i? problem? naudodami 2 b?d? i?sp?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50712
Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das. ?Visio Viewer 2007? pa?alinimas ir ?Visio Viewer 2003? ?diegimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos spustel?kite Microsoft Office Suite 2007, tada spustel?kite Keisti.
 3. Spustel?kite Prid?ti arba ?alinti priemones, tada spustel?kite T?sti.
 4. Diegimo parink?i? puslapyje i?pl?skite s?ra??, esant? ?alia Microsoft Office Visio Viewer, ir spustel?kite Neprieinama.
 5. Spustel?kite T?sti.
 6. Pa?alin? ?Visio Viewer 2007? ?diekite ?Visio Viewer 2003?. Nor?dami gauti ?Visio Viewer 2003?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je.
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3FB3BD5C-FED1-46CF-BD53-DA23635AB2DF&displaylang=en
Naudokite ?Visio Viewer 2003? ?Visio? failams, sukurtiems ?Visio 2007? arba ?Visio 2003?, per?i?r?ti.

2 b?das. Registro modifikavimas

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


U?ra?in?je sukurkite registro fail? (.reg), kad gal?tum?te keisti ?Visio Viewer 2007? registro ?ra?us. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Kopijuokite ir ?klijuokite toliau nurodyt? tekst? ? u?ra?in?s fail?:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsd] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vdx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vss] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vtx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
 2. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 3. Pasirinkite failo ?ra?ymo viet?.
 4. Lauke Failo vardas ?veskite Visioreg.reg.
 5. Lauke ?ra?yti kaip tip? spustel?kite Text Document (*.txt), tada ? ?ra?yti.
 6. Meniu Failas spustel?kite Naujas.
 7. Kopijuokite ir ?klijuokite toliau nurodyt? tekst? ? nauj? u?ra?in?s fail?:
  @echo off reg delete "hkcr\.vdx" /f reg delete "hkcr\.vsd" /f reg delete "hkcr\.vss" /f reg delete "hkcr\.vst" /f reg delete "hkcr\.vsx" /f reg delete "hkcr\.vtx" /f regedit /s C:\Visioreg.reg
  Pastaba. Paskutin?je failo eilut?je turi b?ti .reg failo, kur? ?ra??te 5 veiksmu, visas kelias ir failo vardas.
 8. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 9. Pasirinkite failo ?ra?ymo viet?.
 10. Lauke Failo vardas ?veskite Visiofix.bat.
 11. Lauke ?ra?yti kaip tip? spustel?kite Text Document (*.txt), tada ? ?ra?yti.
 12. ?Windows Explorer? raskite aplank?, kuriame ?ra??te Visiofix.bat fail?.
 13. Dukart spustel?kite Visiofix.bat.
Atlikus 2 b?do veiksmus ir dukart spustel?jus ?Visio? fail?, failas bus atidarytas tik ?Visio? per?i?ros programa. Nor?dami redaguoti ?Visio? fail? turite paleisti ?Visio?, meniu Failas spustel?ti Atidaryti ir rasti norim? redaguoti fail?.

?iuos problemos sprendimo veiksmus reikia pakartoti, jei ?Visio 2002? yra pataisyta arba jei buvo pritaikytas pakeitim? paketas.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 926948 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926948

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com