หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดูเอกสารโปรแกรม Microsoft Office 2007 ใน Windows Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927009 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ไม่ใช้กับ Microsoft Office Word 2010
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 เอกสาร หรือเอกสาร Microsoft Office PowerPoint 2007 ใน Windows Internet Explorer 7 หรือ Windows Internet Explorer 8 เอกสารอาจไม่เปิดในหน้าต่างเดียวกันเป็น Internet Explorer แทน Word 2007, Excel 2007 หรือ PowerPoint 2007 หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นเพื่อแสดงเอกสาร

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก ระบบ Microsoft Office 2007 ทำตั้งค่ารีจิสทรี BrowserFlags สำหรับชนิดของแฟ้มที่จะบังคับให้เอกสารที่เปิดอยู่ภาย ในหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ Office และไม่อยู่ภาย ในหน้าต่างของ Internet Explorer โดยเจตนา

คุณลักษณะการแก้ไขบางอย่างจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเอกสารถูกเปิดอยู่ภายนอกเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ Office Ribbon อาจทำงานอย่างที่คาดไว้ใน Internet Explorer นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัย Windows Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 ทำงานบน Windows Vista ทำที่เปิดเอกสารนอกจากความต่ำของ Internet Explorer (เมื่อทำงานในโหมดที่ได้รับการป้องกัน) ดีกว่าสำหรับการรักษาความปลอดภัยโดยรวมและการใช้งานที่เหมาะ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ลักษณะการทำงานเดิม คุณสามารถปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่ออนุญาตให้แฟ้มระบบ Office 2007 เพื่อเปิดใน Internet Explorer ขอแนะนำว่าคุณสามารถทำเช่นนี้เฉพาะเมื่อสถานการณ์ที่กำหนด ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้ใช้ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์จะได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องมีแฟ้มของ Office เมื่อต้องการเปิดอยู่ภายในหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ ใช้การแก้ปัญหาต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะนี้ Internet Explorer อาจไม่มีอยู่ในอนาคตระบบปฏิบัติการที่อยู่หลังจาก Windows Vista

เมื่อต้องการให้เราทำเช่นนี้สำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน เมื่อต้องการทำด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ คลิกการเชื่อมโยงแก้ไขปัญหานี้ คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และจากนั้น ทำตามขั้นตอนตัวช่วยการแก้ไขปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50298
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Notepad
 2. คัดลอก และวางข้อความต่อไปนี้กับแผ่นจดบันทึก:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.8]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.RTF.8]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.DocumentMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.8]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.8]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.ShowMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.8]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
 3. บันทึกแฟ้มเป็นชื่อแฟ้มลงทะเบียน
 4. คลิกสองครั้ง ชื่อแฟ้มtorun .reg สคริปต์ของรีจิสทรีนี้
 5. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่า คุณสามารถเปิด Microsoft Office Word 2007 เอกสาร เอกสาร Microsoft Office Excel 2007 หรือเอกสาร Microsoft Office PowerPoint 2007 ใน Windows Internet Explorer 7 หรือ Windows Internet Explorer 8 หากคุณสามารถเปิดเอกสาร คุณจะจบบทความนี้ ถ้าคุณไม่สามารถเปิดเอกสาร คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดเอกสาร Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมแทนใน Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
162059 วิธีการกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดเอกสาร Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมแทนใน Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927009 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กันยายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB927009 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927009

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com