Straipsnio ID: 927153 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?: diegiant ?Microsoft Office? paket? arba program? diegimo procesas nutraukiamas. Be to, s?rankos programai neleid?iama at?aukti ?Office? diegimo. Tokiu atveju bandant v?l ?diegti t? pat? ?Office? paket? arba program? bus parodytas toks klaidos prane?imas:
?Microsoft Office? program? paketo_pavadinimas s?rankos metu ?vyko klaida.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei i? kompiuterio nepa?alintas ?Rgstrtn.lck? failas. Jei failas yra, kai bandote ?diegti t? pat? ?Office? paket? ar program?, kuri? band?te ?diegti anks?iau, s?rankos programa j? aptiks. Tada ji sustabdys diegim?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, panaikinkite Rgstrtn.lck fail?. Nor?dami tai padaryti, atlikite nurodytus veiksmus atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?.

?sp?jimas. Jei, gav? skyriuje ?Po?ymiai? min?t? klaidos prane?im?, diegiate kit? ?Microsoft? program?, gali kilti su programos ?inyno sistema susijusi? problem?, jei vykdysite ?iuos veiksmus. Jei, gav? skyriuje ?Po?ymiai? min?t? klaidos prane?im?, ?dieg?te kit? ?Microsoft? program?, prie? atlikdami ?iuos veiksmus i?diekite program?.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50493


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

?Windows XP?
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ?veskite cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help", o tada paspauskite ENTER.
 3. ?veskite attrib -h rgstrtn.lck ir paspauskite ENTER.
 4. ?veskite del rgstrtn.lck ir paspauskite ENTER.
 5. ?veskite dir /b /od /ad, tada paspauskite ENTER.
 6. ?veskite rd /q /s ?<aplank? pavadinimai>?tada paspauskite ENTER.


  Pastaba
  <Aplank? pavadinimai> yra aplank? pavadinimai, pateikiami paleidus 5 veiksme nurodyt? komand?. Tarp kiekvieno aplanko pavadinimo turi b?ti tarpas. Pavyzd?iui: rd /q /s ?1 aplanko pavadinimas? ?2 aplanko pavadinimas? ?3 aplanko pavadinimas?.
 7. ?veskite exit ir paspauskite ENTER.
?Windows Vista? ir ?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite cmd ? lauk? Prad?ti ie?k?, tada spustel?kite Gerai.
 2. ?veskite cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help" ir paspauskite ENTER.
 3. ?veskite attrib -h rgstrtn.lck ir paspauskite ENTER.
 4. ?veskite del rgstrtn.lck ir paspauskite ENTER.
 5. ?veskite dir /b /od /ad, tada paspauskite ENTER.
 6. ?veskite rd /q /s ?<aplank? pavadinimai>?tada paspauskite ENTER.


  Pastaba
  <Aplank? pavadinimai> yra aplank? pavadinimai, pateikiami paleidus 5 veiksme nurodyt? komand?. Tarp kiekvieno aplanko pavadinimo turi b?ti tarpas. Pavyzd?iui: rd /q /s ?1 aplanko pavadinimas? ?2 aplanko pavadinimas? ?3 aplanko pavadinimas?
 7. ?veskite exit ir paspauskite ENTER.
Panaikin? fail? ?Rgstrtn.lck? gal?site pabandyti ?diegti anks?iau bandyt? ?diegti ?Office? paket? arba program?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927153 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 14 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
Rakta?od?iai: 
kbcommandline kbsetup kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB927153

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com