Instalacioni program programskog paketa Office 2007 ili programskog paketa Office 2010 ne pokre?e se ponovo posle prekida po?etne instalacije

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927153 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Razmotrite slede?i slu?aj. Prilikom instalacije Microsoft Office programskog paketa ili Office programa proces instalacije se prekida. Pored toga, instalacioni program se spre?ava u vra?anju instalacije sistema Office. U ovom scenariju kada poku?ate da ponovo instalirate isti Office programski paket ili Office program, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Microsoft Office suite_name nai?ao je na gre?ku tokom instalacije.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako datoteka Rgstrtn.lck nije uklonjena sa ra?unara. Ako je ova datoteka prisutna u trenutku kada poku?ate da instalirate isti Office programski paket ili Office program koji ste prethodno poku?ali da instalirate, instalacioni program otkriva datoteku. Zatim, instalacioni program zaustavlja instalaciju.

Zaobila?enje

Da biste re?ili ovaj problem, izbri?ite datoteku Rgstrtn.lck. Da biste to uradili, sledite korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.

Upozorenje Ako instalirate drugi Microsoft program nakon ?to dobijete poruku o gre?ci koja je pomenuta u odeljku ?Symptoms (Simptomi)?, mo?ete da iskusite probleme sa sistemom pomo?i programa ako sledite ove korake. Ako ste instalirali drugi Microsoft program nakon ?to ste dobili poruku o gre?ci koja je pomenuta u odeljku ?Symptoms (Simptomi)?, deinstalirajte program pre nego ?to po?nete da sledite ove korake.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sam?.


Popravi umesto mene

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Da biste re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke i sledite korake u ?arobnjaku Popravka.

Za Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 20065
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Za Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ili Windows Server 2003
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50493
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Napomene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Popravi?u sam

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste re?ili ovaj problem, izbri?ite Rgstrtn.lck datoteku. Da biste to uradili, sledite korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.
U operativnom sistemu Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Otkucajte cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help", a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Otkucajte attrib -h rgstrtn.lck, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Otkucajte del rgstrtn.lck, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Otkucajte dir /b /od /ad, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Otkucajte rd /q /s ?<imena fascikli>?, a zatim pritisnite taster ENTER.


  Napomena
  Stavka <imena fascikli> predstavlja imena fascikli koje se navode kada pokrenete komandu u 5. koraku. Izme?u imena fascikli trebalo bi da stoji razmak. Na primer: rd /q /s ?imefascikle1? ?imefascikle2? ?imefascikle3?.
 7. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.
U operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dugme ?Start?
  , otkucajte cmd u polju Zapo?ni pretragu, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Otkucajte cd "%allusersprofile%\Microsoft Help", a zatim pritisnite taster ENTER,
 3. Otkucajte attrib -h rgstrtn.lck, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Otkucajte del rgstrtn.lck, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Otkucajte dir /b /od /ad, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Otkucajte rd /q /s ?<imena fascikli>?, a zatim pritisnite taster ENTER.


  Napomena
  Stavka <imena fascikli> predstavlja imena fascikli koje se navode kada pokrenete komandu u 5. koraku. Izme?u imena fascikli trebalo bi da stoji razmak. Na primer: rd /q /s ?imefascikle1? ?imefascikle2? ?imefascikle3?
 7. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.
Kada izvr?ite ove korake, mo?ete poku?ati da instalirate Office programski paket ili Office program koji ste prethodno poku?ali da instalirate.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927153 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
Klju?ne re?i: 
kbcommandline kbsetup kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB927153

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com