โปรแกรมติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 หรือชุดโปรแกรม Office 2010 ไม่เริ่มต้นขึ้นใหม่หลังจากที่การติดตั้งครั้งแรกถูกขัดจังหวะ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927153 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรม Office กระบวนการติดตั้งถูกขัดจังหวะ นอกจากนี้ โปรแกรมการติดตั้งยังไม่สามารถคืนค่าการติดตั้ง Office ได้อีกด้วย ในสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อคุณพยายามติดตั้งชุดโปรแกรมหรือโปรแกรม Office เดิมอีกครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ 
Microsoft Office suite_name พบปัญหาในขณะติดตั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าแฟ้ม Rgstrtn.lck ไม่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ หากมีแฟ้มดังกล่าวอยู่ในขณะที่คุณพยายามติดตั้งชุดโปรแกรมหรือโปรแกรม Office เดิมที่คุณพยายามติดตั้งก่อนหน้านี้ โปรแกรมการติดตั้งจะตรวจพบแฟ้ม แล้วโปรแกรมการติดตั้งก็จะยุติการติดตั้ง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ลบแฟ้ม Rgstrtn.lck โดยทำตามขั้นตอนตามความเหมาะสมของระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งาน

คำเตือน ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Microsoft อื่น หลังจากที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "อาการ" คุณอาจประสบกับปัญหาระบบวิธีใช้ของโปรแกรม หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Microsoft อื่น หลังจากที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "อาการ" ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมก่อนที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50493


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ใน Windows XP
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd และคลิกที่ ตกลง
 2. พิมพ์ cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help" แล้วกด ENTER
 3. พิมพ์ attrib -h rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 4. พิมพ์ del rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 5. พิมพ์ dir /b /od /ad แล้วกด ENTER
 6. พิมพ์ rd /q /s "<ชื่อโฟลเดอร์>"  แล้วกด ENTER


  หมายเหตุ
    <ชื่อโฟลเดอร์> หมายถึงชื่อโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นหลังจากที่เรียกใช้คำสั่งในขั้นที่ 5 ซึ่งจะต้องมีช่องว่างคั่นระหว่างชื่อโฟลเดอร์ ตัวอย่าง: rd /q /s "foldername1" "foldername2" "foldername3"
 7. พิมพ์ exit แล้วกด ENTER
ใน Windows Vista และ Windows 7
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  แล้วพิมพ์ cmd ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก ตกลง
 2. พิมพ์ cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help" แล้วกด ENTER
 3. พิมพ์ attrib -h rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 4. พิมพ์ del rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 5. พิมพ์ dir /b /od /ad แล้วกด ENTER
 6. พิมพ์ rd /q /s "<ชื่อโฟลเดอร์>"  แล้วกด ENTER


  หมายเหตุ
    <ชื่อโฟลเดอร์> หมายถึงชื่อโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นหลังจากที่เรียกใช้คำสั่งในขั้นที่ 5 ซึ่งจะต้องมีช่องว่างคั่นระหว่างชื่อโฟลเดอร์ ตัวอย่าง: rd /q /s "foldername1" "foldername2" "foldername3"
 7. พิมพ์ exit แล้วกด ENTER
หลังจากที่คุณลบแฟ้ม Rgstrtn.lck แล้ว คุณสามารถลองติดตั้งชุดโปรแกรมหรือโปรแกรม Office ที่คุณลองติดตั้งมาก่อนหน้านี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาที่เรา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927153 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
Keywords: 
kbcommandline kbsetup kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB927153

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com