คำอธิบายของกฎสำหรับ derivation ของคุณสมบัติเซลล์ FORMAT_STRING ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927165 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงกฎสำหรับ derivation ของformat_stringคุณสมบัติเซลล์ใน Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services บทความนี้ mentions กรณีทั้งหมดในที่นี้format_stringคุณสมบัติเซลล์รับมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันในนิพจน์ Multidimensional (MDX) บางอย่างใน SQL Server 2005 Analysis Services,format_stringคุณสมบัติเซลล์ของผลลัพธ์ที่ส่งคืนถูกกำหนดเป็นรูปแบบอื่นกว่าอาจเป็นที่คาดไว้ ลักษณะการทำงานนี้ที่แตกต่างจากการทำงานในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2000 การเปลี่ยนแปลงที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบ

เมื่อการiifใช้ฟังก์ชัน การformat_stringคุณสมบัติของเซลล์ที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานแทนคุณสมบัติเซลล์ของหน่วยวัดต้นฉบับ

เมื่อการแบบลำดับขั้นและจำนวนครั้งใช้ฟังก์ชัน ลักษณะการทำงานของสตริงที่รูปแบบขึ้นอยู่กับมิติที่สมาชิกที่คำนวณได้ที่ใช้ในแบบลำดับขั้นหรือจำนวนครั้งมีกำหนดฟังก์ชัน ถ้าสมาชิกที่คำนวณได้ในทุกขนาดอื่นนอกเหนือจากขนาดของหน่วยวัด สตริงที่รูปแบบถูกกำหนดเป็นสตริงที่รูปแบบของหน่วยวัดเริ่มต้น ถ้าเป็นสมาชิกที่คำนวณได้ในขนาดของหน่วยวัด สตริงที่รูปแบบถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยวัดปัจจุบันกลายเป็น หน่วยวัดที่คำนวณได้แทนที่การกลาย เป็นหน่วยวัดของกลุ่มการวัดปกติ หน่วยวัดที่คำนวณได้มีสตริงที่ไม่มีรูปแบบ ดังนั้น ใช้สตริงที่รูปแบบเริ่มต้นของ "มาตรฐาน"

ตัวอย่างเช่น พิจารณาการสอบถามต่อไปนี้
WITH MEMBER [Employee].[Employee].[Rank1Emp] AS 'RANK([Employee].[Employee].&[47], [Employee].[Employee].members)' SELECT [Employee].[Employee].[Rank1Emp] ON 0 FROM [Adventure Works]
แบบสอบถามนี้จะส่งกลับค่า Rank1Emp กับสตริงที่รูปของสกุลเงินถ้าสมาชิกเริ่มต้นสำหรับมิติการวัดมียอด ขาย Reseller

ขณะนี้ ให้ลองสอบถามต่อไปนี้
WITH MEMBER [Measures].[Rank1Emp] AS 'RANK([Employee].[Employee].&[47], [Employee].[Employee].members)' SELECT [Measures].[Rank1Emp] ON 0 FROM [Adventure Works]
แบบสอบถามนี้จะส่งกลับค่า Rank1Emp ด้วยรูปแบบที่สตริงที่ของมาตรฐาน (ตัวเลข) คำนึงถึงสมาชิกเลือกการเริ่มต้นสำหรับมิติการวัด

วิธีการหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า มีการส่งคืนสตริงที่รูปแบบที่ต้องไม่ได้ระบุในข้อกำหนดสมาชิกที่คำนวณได้ ตัวอย่าง::
WITH MEMBER [Employee].[Employee].[Rank1Emp] AS 'RANK([Employee].[Employee].&[47], [Employee].[Employee].members)', format_string="#" SELECT [Employee].[Employee].[Rank1Emp] ON 0 FROM [Adventure Works]
ต่อไปนี้คือ กฎสำหรับ derivation ของformat_stringคุณสมบัติเซลล์ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
นิพจน์กฎ
เซลล์ที่ granularity ของกลุ่มการวัดใช้แบบformat_stringคุณสมบัติของหน่วยวัดปัจจุบัน
คำนวณ (ไม่ มีการคำนวณของเค้าร่าง)ใช้แบบformat_stringคุณสมบัติของหน่วยวัดปัจจุบัน
คำนวณ ด้วยหน่วยวัด semiadditiveใช้แบบformat_stringคุณสมบัติของหน่วยวัดปัจจุบัน
สมาชิก Aสืบทอดมาจากการคำนวณที่ครอบคลุมสมาชิก
Tuple (เป็น b, … z)สืบทอดมาจากการคำนวณที่ครอบคลุม tuple
-การสืบทอดมาจาก "a
ตรึงสืบทอดมาจากการคำนวณในรหัสผ่านจัดทำงบดุลหยุด
a.PARENT, a.FIRSTCHILD, a.LASTCHILDสืบทอดมาจากการคำนวณที่ครอบคลุมสมาชิกผลลัพธ์
CalculationPassValue(a,p,flag)สืบทอดมาจาก "ที่" ในรหัสผ่านที่มีผลบังคับใช้ "p" (ค่าสถานะ)
รวม ผลรวม น้อยที่สุด มากที่สุด โดยเฉลี่ย หรือ Count(set)ถ้าหน่วยวัดปัจจุบันเป็นปกติ ใช้format_stringคุณสมบัติของหน่วยวัดปัจจุบัน ถ้ามีคำนวณหน่วยวัดปัจจุบัน แบบformat_stringคุณสมบัติที่มาจากหน่วยวัดปัจจุบัน
รวม มากที่สุดของผลรวม น้อยที่สุด Avg(set, a)ถ้า "a" เป็นหน่วยวัด ใช้format_stringคุณสมบัติของ "คำ ถ้า "a" คำนวณformat_stringคุณสมบัติที่มาจาก "a

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927165 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbsql2005as kbmt KB927165 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927165

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com