โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของ Microsoft Office Document Writer รูปและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์การ OneNote 2007 ใน Word 2007 และ ใน OneNote 2007 จะไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927383 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: เรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Professional รุ่น 64 บิตหรือ Windows Vista รุ่น 64 บิต ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบหนึ่งหรือทั้งสองอาการต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์ พิมพ์ Microsoft Office Document Writer รูปและเครื่องพิมพ์ส่งไปยัง OneNote 2007 จะไม่ติดตั้ง
 • ถ้าคุณพยายามที่จะใช้คุณลักษณะการอินเทอร์เน็ตที่โทรสารใน Microsoft Office Word 2007 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ลักษณะการทำงานนี้ไม่มีอยู่บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต
  หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหาคุณลักษณะโทรสารอินเทอร์เน็ต คลิกการMicrosoft Office ปุ่มจากนั้น ชี้ไปที่ส่ง.

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของ Microsoft Office Document Writer รูปบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

หมายเหตุ:ในขณะนี้ คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927383 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbprinters kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB927383 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927383

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com