Article ID: 927386 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מכיל שלבים לפתרון בעיות המתרחשות כאשר תוכנית מותקנת, אך אינה פועלת במערכת Windows Vista.

מבוא

מאמר זה מכיל שלבים שיסייעו לך בפתרון בעיות עבור התרחישים הבאים:
 • ביצעת בהצלחה שדרוג מגירסה קודמת של Windows ל- Windows Vista. תוכנית שפעלה כצפוי לפני השדרוג ל- Windows Vista אינה פועלת עוד כצפוי.
  הערה אם בעיית תאימות תוכניות מונעת את ההתקנה של Windows Vista, בצע את הפעולות המתוארות במאמר מס' 931360 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לפתור בעיה זו.
 • התקנת בהצלחה תוכנית ב- Windows Vista. לאחר התקנת התוכנית, לא ניתן להפעיל את התוכנית או שהתוכנית פועלת, אך לא באופן הצפוי.
  הערה אם בעיית תאימות תוכניות מונעת את ההתקנה של תוכנית, אל תבצע את הפעולות המתוארות במאמר מס' 931361 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לפתור בעיה זו.

מידע נוסף

כדי לפתור בעיות של תאימות תוכניות ב- Windows Vista, נסה את 'שיטה 1: הפעל את התוכנית במצב תאימות'.

שיטה 1: הפעל את התוכנית במצב תאימות

כאשר תבחר באפשרות של מצב תאימות, Windows Vista ידמה את מערכת ההפעלה הנבחרת בעת הפעלת תוכנית מסוימת זו.
כדי להפעיל את התוכנית במצב תאימות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  ולאחר מכן הקלד את שם התוכנית בתיבה התחל חיפוש.
 2. ברשימת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם התוכנית ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסיה תאימות, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון הפעל תוכנית זו במצב תאימות עבור.
 4. ברשימה, בחר מערכת הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור.
אם התוכנית עדיין לא פועלת כראוי, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 2: הפעל את התוכנית כמנהל

כדי להפעיל את התוכנית כמנהל, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  ולאחר מכן הקלד את שם התוכנית בתיבה התחל חיפוש.
 2. ברשימת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התוכנית שעבורה אתה מנסה לפתור את הבעיה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל. אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה, או לחץ על המשך.
אם התוכנית פועלת כעת כראוי, דרושות לה הרשאות ניהול כדי לפעול בצורה תקינה. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לכפות על תוכנית לפעול באופן אוטומטי עם הרשאות ניהול, ראה סעיף 'שלב 2: הפעל את התוכנית כמנהל' במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931362 שיטות מתקדמות לפתרון בעיות בתוכנית שלא פועלת כהלכה לאחר שהותקנה ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התוכנית עדיין לא פועלת כראוי, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 3: פנה לספק התוכנית או ליצרן החומרה

אם תוכנית כלשהי לא פועלת במערכת Windows Vista, או שרכיב חומרה אינו פועל כצפוי לאחר התקנת Windows Vista, פנה אל ספק התוכנית או אל יצרן החומרה לקבל הנחיות לפתרון הבעיה. בדרך כלל, אתר האינטרנט של ספק התוכנה כולל סעיף תמיכה שבו ניתן להשתמש, לדוגמה, כדי לחפש אחר הודעת שגיאה שייתכן שהופיעה בתוכנית.

לעתים קרובות, ספק התוכנה יוכל לפתור את בעיית אי-התאימות על-ידי אספקת אחד מהפתרונות הבאים:
 • עדכון שיהפוך את הגרסה הנוכחית של התוכנית לתואמת Windows Vista
 • גרסה של תוכנית התואמת ל- Windows Vista
 • מידע על שינויי תצורה כלשהם שיש לבצע, כדי להפוך את התוכנית לתואמת ל- Windows Vista
לקבלת פרטים על הדרך ליצירת קשר עם ספקי החומרה והתוכנה, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

פתרון בעיות - מתקדם

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע על אופן הפנייה לתמיכה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
אם אתה משתמש מתקדם שניסה לבצע את השלבים במאמר זה, והבעיה עדיין לא נפתרה, בצע את הפעולות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931362 שיטות מתקדמות לפתרון בעיות בתוכנית שלא פועלת כהלכה לאחר שהותקנה ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

משאבים

931359 כיצד לברר אם קיימות בעיות של תאימות תוכניות לפני ההתקנה של Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
931360 כיצד לפתור בעיות אי-תאימות של תוכניות שעלולות להפסיק את פעולת תוכנית ההתקנה של Windows Vista
931361 כיצד לפתור בעיות שעלולות למנוע התקנה נכונה של תוכנית במחשב מבוסס Windows Vista
931362 שיטות מתקדמות לפתרון בעיות בתוכנית שלא פועלת כהלכה לאחר שהותקנה ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
929427 העדכון לתאימות יישומים של Windows Vista?
932246 עדכון תאימות יישומים של Windows Vista? מחודש מרס 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
935280 עדכון תאימות יישומים של Windows Vista מחודש יולי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על תאימות יישומים של Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa904987.aspx

מאפיינים

Article ID: 927386 - Last Review: יום רביעי 12 מרץ 2008 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
מילות מפתח 
kbresolve kbappcompatibility kbexpertisebeginner kbhowto KB927386

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com