Проблеми при виртуализацията на общите файлове и системния регистър на Windows Vista

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 927387 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Важно Тази статия съдържа информация за начините на модифициране на системния регистър. Уверете се, че сте направили резервно копие на системния регистър, преди да го модифицирате. Уверете се, че знаете как да възстановите системния регистър, ако възникне проблем. За повече информация относно начините на резервно копиране, възстановяване и модифициране на системния регистър щракнете върху следния номер, за да видите статията в базата данни на Mcrosoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

При използване на функцията за виртуализация на Windows Vista е възможно да възникнат описаните в дадените по-долу сценарии проблеми във виртуализацията на файловете и системния регистър.

Сценарий 1: Получаване на съобщения за грешка при инсталиране, надграждане или използване на приложение

При инсталиране, надграждане или използване на приложение можете да получите различни съобщения за грешки за отказан достъп. Например можете да наблюдавате някой от следните симптоми:
 • След като сте инсталирали дадено приложение в различна от %programfiles% папка, можете да получите съобщение за отказан достъп. Освен това приложението не работи според очакванията.
 • Ще получите съобщения за грешка в приложението, наподобяващи следното:
  Cannot create folder under ("Не може да бъде създадена папка в") C:\MyApp\Temp
  Cannot create file under ("Не може да бъде създаден файл в") C:\MyApp\Temp\output.dat
 • Ще получите съобщения за грешка от следния вид:
  Error Writing to ("Грешка при запис в") MyFile.exe
  Проблемът може да възникне при изпълнение на някое от следните действия:
  • Създаване на връзки във виртуализирани местонахождения.
  • Използване на EFS (файлова система за шифроване) за шифроване на файлове.
  • Опит за преглед на компресирани файлове.
  • Използване на командния ред за копиране на .exe, .sys или .dll файл в подлежащо на виртуализация място.
 • Не работят правилно части от изискващо входен или изходен файл приложение.

Сценарий 2: Невъзможно е да намерите току що създадени файл или папка

При използване на приложение с активирана виртуализация можете да създавате файлове с данни в подлежащи на виртуализиране места от файловата система. Ако използвате друго приложение или Windows Explorer за достъп до новосъздадените файлове, няма да можете да ги намерите. Например, ако запишете файл от приложение за редактиране на снимки в папките %programfiles%, %systemroot% или %programdata%, няма да можете да го намерите.

Сценарий 3: Неочаквано поведение на програма след надграждане

След надграждане на приложение получавате съобщение за грешка от следния вид:
Error ("Грешка"). Please upgrade your application ("Моля, надградете приложението")
Освен това приложението не работи според очакванията. Изглежда, че приложението използва неправилни данни или данните преди надграждането.

Сценарий 4: След деинсталиране на приложение файловете му остават на компютъра

При този сценарий можете да наблюдавате някой от следните симптоми:
 • Можете да забележите, че информацията за файловете и папките на деинсталираното приложение все още съществува в папките %programfiles%, %programdata% или %systemroot% на друго приложение.
 • Папката %userprofile%\AppData\Local\VirtualStore е по-голяма от очакваното. След деинсталиране на приложението забелязвате, че създадените по време на изпълнението му виртуализирани файлове не са премахнати.

ПРИЧИНА

Изброените проблеми се причиняват от едно или повече от следните условия:
 • Приложението прави опити за създаване на файлове или папки извън указаните виртуализирани папки.
 • Възможно е записаните от приложението в папката %programfiles% файлове да са пренасочени към папка, която се различава от папката на потребителя в мястото за виртуално съхранение.
 • Приложението използва файл, който не се поддържа за виртуализация.
.

РАЗРЕШЕНИЕ

Сценарий 1

За да определите дали е наличен описаният в Сценарий 1 проблем, потърсете в "Преглед на събитията" събития от вид FileCreateVirtualExclude. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Start ("Старт")
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон Start ("Старт")
  , въведете eventvwr в полето Start Search ("Начало на търсене") и щракнете върху eventvwr.exe в списъка Programs ("Програми").

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Право за потребителско управление на достъпа
  Ако бъде подсказано да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата си или натиснете Continue ("Продължи").
 2. Разширете Applications ("Приложения"), разширете Services Logs ("Регистрационни файлове на услугите"), разширете Microsoft, разширете Windows, разширете UacFileVirtualization и изберете Operational ("Работещи"). Ако ИД на събитието е 5000, е възникнало събитие FileCreateVirtualExclude.
За да решите проблема, използвайте някой от следните методи:
 • Инсталирайте отново приложението в папката %programfiles%, ако програмата още не е инсталирана в нея.
 • За изпълнение на приложението използвайте акаунт с идентификационни данни на администратор. За тази цел намерете и щракнете с десен бутон върху прекия път на приложението и щракнете върху Run as administrator ("Изпълнявай като администратор").

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Право за потребителско управление на достъпа
  Ако бъде подсказано да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата си или натиснете Continue ("Продължи").
 • Изпълнете приложението от командния ред с увеличени потребителски права. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт")
   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   бутон Start ("Старт")
   и въведете cmd в полетоStart Search ("Начало на търсене").
  2. В списъка Programs ("Програми") щракнете с десен бутон върху cmd и щракнете върхуRun as administrator ("Изпълнявай като администратор").

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Право за потребителско управление на достъпа
   Ако бъде подсказано да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата си или натиснете Continue ("Продължи").
  3. Въведете MyAppsPath/MyApp и натиснете ENTER. MyAppsPath/MyApp представлява пътят и името на приложението.
 • Сменете настройките за защита на папката на приложението. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Влезте като потребител с идентификационни данни на администратор и използвайте Windows Explorer, за да отворите папката на приложението.
  2. Щракнете с десен бутон върху папката на приложението и след това щракнете върху Properties ("Свойства").
  3. В раздела Security ("Защита") щракнете върху Edit ("Редактирай").

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Разрешение за потребителско управление на достъпа
   Ако бъде подсказано да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата си или натиснете Continue ("Продължи").
  4. Под Group or user names ("Имена на потребители или групи") щракнете върху потребителския си акаунт.
  5. Под Permissions for ("Разрешения за")Потребители щракнете върху Allow ("Позволи') за следните параметри:
   • Modify ("Модифициране")
   • Read ("Четене")& Execute ("Изпълнение")
   • List Folder Contents ("Списък на съдържанието на папката")
   • Read ("Четене")
   • Write ("Запис")
  6. Натиснете OK.

Сценарий 2

За да разрешите проблема, използвайте някой от следните методи:
 • Натиснете бутона Compatibility Files ("Файлове за съвместимост")в лентата "Explorer", за да видите виртуализираните файлове в папката. Бутонът Compatibility Files ("Файлове за съвместимост") е наличен само ако папката съдържа виртуализирани файлове.
 • Потърсете в папките и файловете в папката C:\Users\потребителско_име\AppData\Local\VirtualStore.
 • Запишете данните на приложението в папка в потребителския си профил.

Сценарий 3

Предупреждение Възможно е възникване на сериозни проблеми, ако модифицирате неправилно системния регистър, като използвате Registry Editor или друг метод. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да предостави гаранции, че проблемите могат да бъдат разрешени. Модифицирайте системния регистър на свой собствен риск.

За да решите проблема, използвайте някой от следните методи:
 • Изпълнете приложението в команден ред с увеличени потребителски права. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт")
   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   бутон Start ("Старт")
   , въведете cmd в полето Start Search ("Начало на търсене") и щракнете върху cmd.exe в списъка Programs ("Програми").

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Разрешение за потребителско управление на достъпа
   Ако бъде подсказано да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата си или натиснете Continue ("Продължи").
  2. Въведете MyAppsPath/MyApp. MyAppsPath/MyApp представлява пътят и името на приложението. Натиснете ENTER.
 • Отворете мястото за виртуално съхранение и изтрийте старите файлове с данни на приложението. За тази цел използвайте Windows Explorer, за да отворите папката C:\Users\потребителско_име\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ MyApp и изтрийте всички документални файлове и файлове с данни, които не са ваши.
 • Изтрийте мястото за виртуално съхранение от системния регистър.

  За да намерите мястото за виртуално съхранение в системния регистър и да премахнете ненужните ключове, изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start ("Старт")
   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   бутон Start ("Старт")
   , въведете regedit в полето Start Search ("Начало на търсене") и щракнете върху regedit.exe в списъка Programs ("Програми").

   Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   Право за потребителско управление на достъпа
   Ако бъде подсказано да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата си или натиснете Continue ("Продължи").
  2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
  3. За ключовете на приложенията в системния регистър, които вече не са необходими, щракнете върху Delete ("Изтрий") и натиснете Yes ("Да").

Сценарий 4

За разрешаване на проблема използвайте Windows Explorer, за да отворите папката C:\Users\потребителско_име\AppData\Local\VirtualStore\MyApp, и изтрийте остарелите данни на приложението.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Виртуализацията на файловете и системния регистър помага на потребителите с ограничен достъп до системния регистър и файловата система да записват в тези защитени области. Виртуализацията създава копие "за потребител" и пренасочва успешните операции с данните. Например да приемем, че дадено приложение се изпълнява в ограничен потребителски акаунт или в акаунт, изискващ права за потребителско управление на достъпа. Когато приложението записва в системна област, като папката %programfiles%, Windows Vista пренасочва операциите за четене и операциите за запис към специфично за потребителя място в папката на потребителския профил (%localappdata%\VirtualStore). По подразбиране това място е C:\Users\потребителско_име\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\име_на_приложение. Виртуализацията на системния регистър се извършва по подобен начин, но се отнася за ключовете на системния регистър в под-дървото HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Ключовете и данните в това под-дърво се пренасочват към подключа
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
.

За повече информация вижте следния уеб сайт на Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnlong/html/AccProtVista.asp?frame=true#accprotvista_topic4

Свойства

ID на статията: 927387 - Последна рецензия: 19 март 2007 г. - Редакция: 1.1
ВАЖИ ЗА
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Ключови думи: 
kbfilesystems kbregistry kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB927387

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com