แฟ้มและรีจิสทรี virtualization ปัญหาทั่วไป ใน Windows Vista หรือ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927387 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ virtualization ของ Windows Vista หรือ Windows 7 คุณสามารถใช้แฟ้มประสบการณ์ และ virtualization รีจิสทรีออกที่ได้อธิบายไว้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์ที่ 1: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง การปรับรุ่น หรือใช้โปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณติดตั้ง การปรับรุ่น หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่บ่งชี้ว่า การเข้าถึงถูกปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์% programfiles % คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" นอกจากนี้ แอพลิเคชันไม่ทำตามที่คาดไว้
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันที่มีลักษณะต่อไปนี้:
  ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ภายใต้C:\MyApp\Temp
  ไม่สามารถสร้างแฟ้มภายใต้C:\MyApp\Temp\output.dat
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดในการเขียนไปยังMyFile.exe
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการดำเนินการต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงในตำแหน่งที่ตั้ง virtualized
  • คุณสามารถใช้ Encrypting File System (EFS) เพื่อที่เข้ารหัสลับแฟ้ม
  • คุณพยายามดูแฟ้มที่บีบอัด
  • คุณสามารถใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อคัดลอกเป็น.exe, .sys หรือแฟ้ม.dll ลงในตำแหน่งที่ตั้ง virtualizable
 • ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องใช้แฟ้มการป้อนข้อมูลหรือผลลัพธ์ไม่งานอย่างถูกต้อง

สถานการณ์ที่ 2: คุณไม่พบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการเปิดใช้ virtualization คุณสร้างแฟ้มข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้ง virtualizable ของระบบแฟ้ม เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์อื่นหรือ Windows Explorer เพื่อเข้าถึงเหล่านี้สร้างแฟ้มใหม่ คุณไม่สามารถค้นหาแฟ้มเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์ใน% programfiles %, % systemroot %, % systemdrive % หรือโฟลเดอร์% programdata %การแก้ไขรูปถ่าย คุณไม่สามารถหาตำแหน่งแฟ้มนี้

สถานการณ์ที่ 3: คุณปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์แล้ว พบลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่ไม่คาดคิด

หลังจากคุณปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
เฉพาะ กรุณาปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์ของคุณ
นอกจากนี้ แอพลิเคชันไม่ทำงานตามที่คาดไว้ แอพลิเคชันปรากฏขึ้นเพื่อให้ สามารถใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ pre-upgrade

สถานการณ์ที่ 4: หลังจากที่การถอนการติดคุณตั้งโปรแกรมประยุกต์ แฟ้มของโปรแกรมประยุกต์จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คุณสังเกตเห็นว่า ข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์สำหรับแอพลิเคชันที่ไม่ถูกติดตั้งยังคงอยู่ใน% programfiles %, % programdata %, % systemdrive % หรือโฟลเดอร์% systemroot %
 • โฟลเดอร์ %userprofile%\AppData\Local\VirtualStore มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่คุณคาดคิด เมื่อมีการถอนการติดคุณตั้งโปรแกรมประยุกต์ แฟ้ม virtualized ที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการใช้งานจริงของโปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกเอาออก

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากอย่างน้อยหนึ่งอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมประยุกต์พยายามที่จะสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ virtualized การระบุค่าที่แน่นอน
 • แฟ้มที่บันทึกไว้ โดยโปรแกรมประยุกต์ในโฟลเดอร์% programfiles % อาจมีการนำทางไปยังโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์การเก็บเสมือนของผู้ใช้
 • โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แฟ้มที่ไม่สนับสนุน virtualization

การแก้ไข

สถานการณ์สมมติ 1

การตรวจสอบว่า คุณมีปัญหาที่อธิบายไว้ในสถานการณ์สมมติ 1 ที่ค้นหาในตัวแสดงเหตุการณ์สำหรับFileCreateVirtualExcludeเหตุการณ์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:eventvwrในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกeventvwr.exeในรายการโปรแกรม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ขยายบันทึกการบริการและโปรแกรมประยุกต์ขยายMicrosoftขยายWindowsขยายUacFileVirtualizationแล้ว เลือกปฏิบัติ. ถ้ารหัสเหตุการณ์ 5000 คำFileCreateVirtualExcludeเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ในโฟลเดอร์% programfiles %ถ้าโปรแกรมจะไม่ได้ติดตั้งในโฟลเดอร์% programfiles %
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลเพื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ค้นหา และคลิ กขวาทางลัดของโปรแกรมประยุกต์ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 • เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์พรอมต์คำสั่งที่ยกระดับ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   จากนั้น พิมพ์cmdในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกcmd.exeในรายการโปรแกรม
  2. ในการโปรแกรมรายการ คลิกขวาcmdแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  3. ประเภท:MyAppsPath/MyAppแล้ว กด ENTERMyAppsPath/MyAppแสดงเส้นทางและชื่อของแอพลิเคชัน
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบนโฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแล และจากนั้น ใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดโฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์
  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกแก้ไข.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  4. ภายใต้ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้คลิกบัญชีผู้ใช้
  5. ภายใต้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้คลิกอนุญาตให้สำหรับสิทธิ์ต่อไปนี้:
   • ปรับเปลี่ยน
   • อ่าน และปฏิบัติการ
   • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
   • Read
   • การเขียน
  6. คลิกตกลง.

สถานการณ์สมมติ 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิกการแฟ้มที่เข้ากันได้ปุ่มที่ปรากฏบนแถบ Explorer เพื่อดูแฟ้ม virtualized ในโฟลเดอร์ กระบวนการแฟ้มที่เข้ากันได้ปุ่มปรากฏขึ้นเฉพาะหาก virtualized แฟ้มในโฟลเดอร์
 • ค้นหา C:\Users\User_name\AppData\Local\VirtualStore โฟลเดอร์เพื่อค้นหาแฟ้มและโฟลเดอร์
 • บันทึกข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์ของคุณในโฟลเดอร์ภายใต้โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

สถานการณ์สมมติ 3

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์พรอมต์คำสั่งที่ยกระดับ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ประเภท:cmdในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกcmd.exeในรายการโปรแกรม

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  2. ประเภท:MyAppsPath/MyApp.MyAppsPath/MyAppแสดงเส้นทางและชื่อของโปรแกรมประยุกต์ แล้วกด ENTER
 • เปิดเก็บเสมือน และลบข้อมูลแฟ้มเก่าของแอพลิเคชัน To do this, use Windows Explorer to open the C:\Users\User_name\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\MyAppfolder, and then delete any files that are not your documents or data files.
 • Delete the virtual store from the registry.

  เมื่อต้อง การค้นหาร้านค้าเสมือนในรีจิสทรี และ การเอาคีย์ใด ๆ ที่ไม่จำเป็น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกregedit.exeในรายการโปรแกรม

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
  3. สำหรับโปรแกรมประยุกต์รีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่ไม่ต้อง คลิกขวาคีย์ คลิกลบแล้ว คลิกใช่.

สถานการณ์สมมติ 4

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดแบบ C:\Users\User_nameโฟลเดอร์ \AppData\Local\VirtualStore\MyApp และลบข้อมูลใด ๆ ที่โปรแกรมประยุกต์ที่ล้าสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มและรีจิสทรี virtualization ช่วยผู้มีจำกัดการเข้าถึงรีจิสทรี และระบบแฟ้มเขียนไปยังพื้นที่เหล่านี้ได้รับการป้องกัน virtualization สร้างสำเนา "ต่อผู้ใช้" แล้ว เปลี่ยนเส้นทางการดำเนินการข้อมูล successive ตัวอย่างเช่น สมมติว่า โปรแกรมประยุกต์กำลังรันอยู่ภาย ใต้ บัญชีผู้ใช้ที่จำกัด หรือภาย ใต้บัญชีที่ต้องให้สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้ เมื่อโปรแกรมประยุกต์นี้เขียนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของระบบ เช่นโฟลเดอร์%% programfiles, Windows Vista และการเปลี่ยนเส้นทาง Windows 7 ดำเนินเขียน และอ่านการดำเนินการไปยังตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้เฉพาะในโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ (% localappdata%\VirtualStore) โดยค่าเริ่มต้น ตำแหน่งที่ตั้งนี้คือ C:\Users\User_name\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Application_name. รีจิสทรี virtualization ทำงานในทำนองเดียวกัน แต่ใช้กับคีย์รีจิสทรีภายใต้การHKEY_LOCAL_MACHINE\Softwareลำดับชั้นย่อย คีย์และข้อมูลที่อยู่ภายใต้ทรีย่อยนี้ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
คีย์ย่อย:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480150.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานทั่วไปของการบำรุงรักษาระบบใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927387 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbfilesystems kbregistry kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB927387 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927387

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com