เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows Vista: "แฟ้มข้อมูลการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ Windows ไม่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927391 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Windows Vista และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้::
แฟ้ม: \Boot\BCD
สถานะ: 0xc0000034
ข้อมูล: แฟ้มข้อมูลการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ Windows ไม่มีข้อมูลที่จำเป็น

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • รายการตัวจัดการการเริ่มระบบของ Windows (Bootmgr) ไม่มีอยู่ในเก็บข้อมูลการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ (BCD)
 • ในแฟ้ม Boot\BCD พาร์ติชันที่ใช้งานอยู่คือเสียหาย หรือสูญหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

วิธีที่ 1: ซ่อมแซมเก็บ BCD โดยใช้ตัวเลือกการซ่อมแซมการเริ่มต้น

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการซ่อมแซมการเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมการกู้คืนของ Windows เพื่อซ่อมแซมเก็บ BCD โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. วางดิสก์การติดตั้ง Windows Vista ในไดรฟ์ดิสก์ แล้วเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. กดคีย์เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 3. เลือกภาษา เวลา สกุล เงิน และแป้นพิมพ์ หรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ.
 5. คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณต้อง การซ่อมแซม แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการตัวเลือกการกู้คืนระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการซ่อมแซมการเริ่มต้น.
 7. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีที่ 2: เก็บ BCD ที่สร้าง โดยใช้เครื่องมือ Bootrec.exe

ถ้าวิธีการก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา คุณสามารถสร้างเก็บ BCD โดยใช้เครื่องมือ Bootrec.exe ในสภาพแวดล้อมการกู้คืนของ Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. วางดิสก์การติดตั้ง Windows Vista ในไดรฟ์ดิสก์ แล้วเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. กดคีย์เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 3. เลือกภาษา เวลา สกุล เงิน และแป้นพิมพ์ หรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ.
 5. คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณต้อง การซ่อมแซม แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการตัวเลือกการกู้คืนระบบกล่องโต้ตอบ คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 7. ประเภท:/RebuildBcd Bootrecแล้ว กด ENTER
  • ถ้ามีรันเครื่องมือ Bootrec.exe สมบูรณ์ ดังกล่าวแสดงคุณ ด้วยเส้นทางการติดตั้งของไดเรกทอรี Windows เมื่อต้องเพิ่มรายการไปยังเก็บ BCD พิมพ์ใช่. ข้อความยืนยันปรากฏขึ้นที่บ่งชี้ว่า รายการถูกเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • หากเครื่องมือ Bootrec.exe ไม่สามารถค้นหาการติดตั้ง Windows ไม่พบใด ๆ คุณต้องเอาเก็บ BCD และจากนั้น คุณต้องสร้างดังกล่าวใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับที่ซึ่งแสดง กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
   Bcdedit /export C:\BCD_Backup
   ren c:\boot\bcd bcd.old
   Bootrec /rebuildbcd
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีที่ 3: สร้างเก็บ BCD ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ Bcdedit.exe

ถ้าวิธีการก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา คุณสามารถสร้างเก็บ BCD ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ Bcdedit.exe ในสภาพแวดล้อมการกู้คืนของ Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. วางดิสก์การติดตั้ง Windows Vista ในไดรฟ์ดิสก์ แล้วเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. กดคีย์เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 3. เลือกภาษา เวลา สกุล เงิน และแป้นพิมพ์ หรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่น และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ.
 5. คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณต้อง การซ่อมแซม แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการตัวเลือกการกู้คืนระบบกล่องโต้ตอบ คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  /d ซีดีพาร์ติชัน: \Windows\System32
  หมายเหตุ:พาร์ติชันแทนตัวอักษรของพาร์ติชันที่มีการติดตั้ง Windows Vista โดยทั่วไป นี่คือพาร์ติชัน C.
 8. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  /enum bcdedit ทั้งหมด
  ในส่วนตัวโหลดการบูต Windows ของผลลัพธ์จากคำสั่งนี้ GUID ที่ระบุไว้สำหรับหมายเหตุresumeobject. คุณจะใช้ GUID นี้ในภายหลัง
 9. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  bcdedit - สร้าง {bootmgr } -d "คำอธิบาย:"
  หมายเหตุ:คำอธิบาย:แสดงคำอธิบายสำหรับรายการใหม่
 10. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  bcdedit - พาร์ติชันของอุปกรณ์ชุด {bootmgr } =พาร์ติชัน:
  หมายเหตุ:พาร์ติชันแทนตัวอักษรของพาร์ติชัน โดยทั่วไป จดหมายมี C.
 11. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  bcdedit /displayorder {guid}
  หมายเหตุ:guidแสดงถึง GUID ที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 8
 12. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  bcdedit /default {guid}
  หมายเหตุ:guidแสดงถึง GUID ที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 8
 13. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  bcdedit /timeoutค่า
  หมายเหตุ:ค่าแสดงเวลาเป็นวินาทีก่อนที่ Windows Boot Manager เลือกรายการเริ่มต้นที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 12
 14. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927391 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB927391 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927391

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com