ใช้ Bootrec.exe ใน Windows RE ได้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
เมื่อคุณใช้สภาพแวดล้อมการกู้คืน (Windows RE) การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบครั้งแรกลองตัวเลือกการซ่อมแซมการเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการกู้คืนระบบ หากไม่สามารถแก้ปัญหา หรือ ถ้าคุณมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือ Bootrec.exe บทความนี้กล่าวถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Bootrec.exe ใน Windows RE ได้เพื่อแก้ไขปัญหา และการซ่อมแซมสินค้าดังต่อไปนี้ใน Windows Vista หรือ Windows 7:
 • มาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR)
 • เซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ
 • การจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับเริ่มระบบ (BCD)
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ Bootrec.exe เพื่อแก้ไขปัญหา แฟ้มข้อมูลการกำหนดค่าการเริ่มต้นระบบ Windows ไม่มีข้อมูลที่จำเป็น ข้อผิดพลาด

วิธีการเรียกใช้เครื่องมือ Bootrec.exe

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือ Bootrec.exe เริ่ม Windows RE:
 1. ใส่สื่อ Windows Vista หรือ Windows 7 ในไดรฟ์ดีวีดี และจากนั้น เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. กดแป้นใด ๆ เมื่อได้รับพร้อมท์
 3. เลือกภาษา เวลา สกุลเงิน แป้นพิมพ์ หรือวิธีการป้อนข้อมูล และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. คลิกซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. เลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น คลิกถัดไป
 6. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการกู้คืนระบบคลิกพรอมต์คำสั่ง
 7. ชนิด Bootrec.exeแล้ว กด ป้อน.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หมายเหตุ เมื่อต้องการเริ่มคอมพิวเตอร์จาก Windows Vista หรือ Windows 7 DVD คอมพิวเตอร์ต้องถูกกำหนดค่าให้เริ่มการทำงานจากไดรฟ์ดีวีดี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

ตัวเลือก Bootrec.exe

เครื่องมือ Bootrec.exe สนับสนุนตัวเลือกต่อไปนี้ ใช้ตัวเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

/ FixMbr

ตัวเลือกนี้เขียนเป็น Windows 7 หรือ Windows Vista เข้า MBR พาร์ติชันระบบ จะไม่เขียนทับตารางพาร์ติชันที่มีอยู่ ใช้ตัวเลือกนี้ เมื่อคุณต้องแก้ไขปัญหาความเสียหายของ MBR หรือ เมื่อคุณจำเป็นต้องเอาโค้ดที่ไม่เป็นมาตรฐานจาก MBR

/ FixBoot

ตัวเลือกนี้เขียนเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบใหม่ไปยังพาร์ติชันระบบ โดยใช้เซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบที่เข้ากันได้กับ Windows Vista หรือ Windows 7 ใช้อ็อพชันนี้หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • บูตเซกเตอร์ถูกแทนที่ ด้วยไม่เป็นมาตรฐาน Windows Vista หรือ Windows 7 บูตเซกเตอร์
 • บูตเซกเตอร์เสียหาย
 • หลังจากติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7 มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้า ในสถานการณ์นี้ คอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน โดยใช้ตัวโหลด Windows NT (NTLDR) แทนที่เป็น Windows Boot Manager (Bootmgr.exe)

/ ScanOs

ตัวเลือกนี้สแกนดิสก์ทั้งหมดสำหรับการติดตั้งที่เข้ากันได้กับ Windows Vista หรือ Windows 7 นอกจากนี้แสดงรายการที่ไม่ได้อยู่ในเก็บ BCD ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อมีการติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7 ที่ไม่แสดงรายการเมนูจัดการการเริ่มระบบ

/ RebuildBcd

ตัวเลือกนี้สแกนดิสก์ทั้งหมดสำหรับการติดตั้งที่เข้ากันได้กับ Windows Vista หรือ Windows 7 นอกจากนี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเพิ่มไปยังที่เก็บ BCD ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องสร้างเก็บ BCD ใหม่เรียบร้อยแล้ว

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หมายเหตุใช้เครื่องมือ Bootrec.exe เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่ "Bootmgr หายไป" ถ้ามีการสร้างเก็บ BCD ไม่ได้แก้ปัญหาเริ่มต้น การส่งออก และลบเก็บ BCD และคุณแล้ว เรียกใช้ตัวเลือกนี้อีกครั้ง โดยการทำสิ่งนี้ คุณมั่นใจว่า ที่เก็บ BCD โดยสิ้นเชิงได้สร้างใหม่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง Windows RE:
 • bcdedit /export C:\BCD_Backup
 • c:
 • ซีดีสำหรับการเริ่มระบบ
 • attrib bcd -s -h - r
 • ren c:\boot\bcd bcd.old
 • bootrec /RebuildBcd

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 927392
บทวิจารณ์ล่าสุด: 20 สิงหาคม 2557
ใช้กับ: Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927392
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.