אין אפשרות להסיר התקנה של תוכנית לאחר השדרוג ל-Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 927395 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר שיטות שבהן ניתן להשתמש כשיש קושי להסיר התקנה של תוכנית ב-Windows Vista לאחר ששדרגת את המחשב מגירסאות קודמות של Windows. ייתכן שתיתקל בבעיה זו כאשר התוכנית או מתקין התוכנית אינם תואמי Windows Vista. מאמר זה כולל הוראות של שלב-אחר-שלב להסרת ההתקנה של התוכנית.

מאפייני הבעיה

לאחר שמשדרגים ל-Windows Vista מגירסה מוקדמת יותר של Windows, אין אפשרות להסיר התקנה של תוכנית. בעיה זו מתרחשת אם משתמשים בפריט לוח הבקרה תוכניות ותכונות או במתקין התוכנית.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר התוכנית או מתקין התוכנית אינם תואמי Windows Vista.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, היעזר בשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן.

שיטה 1: הסר את התקנת התוכנית באמצעות פריט לוח הבקרה תוכניות ותכונות

אם טרם ניסית להשתמש בפריט לוח הבקרה תוכנית ותכונות כדי להסיר את התקנת התוכנית, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הלחצן התחל
  , הקלד appwiz.cpl בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על appwiz.cpl ברשימה תוכניות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין או לאשר סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 2. לחץ על התוכנית באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
 3. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת התוכנית.

שיטה 2: הסר את התקנת התוכנית באמצעות קובץ ההתקנה המקורי שלה

אם התוכנית לא מופיעה בתוכניות ותכונות, ייתכן שתוכל להסיר אותה באמצעות מתקין התוכנית. לשם כך השתמש באחת מהשיטות הבאות.

הפעל את המתקין באמצעות התפריט 'התחל'

כדי להפעיל את המתקין באמצעות התפריט 'התחל', בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הלחצן התחל
  , לחץ על כל התוכניות ואתר את תיקיית התוכנית.
 2. לחץ על מתקין התוכנית בתיקיה זו.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על אפשר.
 3. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת התוכנית.

הפעל את המתקין מתוך תיקיית ההתקנה של התוכנית

כדי להפעיל את המתקין מתוך תיקיית ההתקנה של התוכנית, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הלחצן התחל
  והקלד את שם התוכנית בתיבה התחל חיפוש.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התוכנית ברשימה תוכניות ולאחר מכן לחץ על פתח מיקום קובץ.
 3. אתר את המתקין ולחץ עליו פעמיים.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על אפשר.
 4. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת התוכנית.

הפעל את המתקין ממדיית ההתקנה של התוכנית

אם המתקין לא נמצא בתפריט 'התחל' וגם לא בתיקיית ההתקנה, ייתכן שתמצא אותו במדיית ההתקנה של התוכנית. לדוגמה, המדיה יכולה להיות תקליטור או DVD.

אם קיבלת הודעת שגיאה בעת הפעלת המתקין או אם המתקין לא מצליח להסיר את התקנת התוכנית, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

התקן מחדש את מתקין התוכנית באמצעות Program Compatibility Assistant

אם המתקין אינו פועל כראוי, ייתכן ש-Program Compatibility Assistant יפעל באופן אוטומטי. כדי להשתמש ב-Program Compatibility Assistant, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התקן מחדש תוך שימוש בהגדרות מומלצות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על אפשר.
 2. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת התוכנית.

קבע את תצורת המתקין המקורי כדי להשתמש בו במצב תאימות

כדי לקבוע את תצורת המתקין המקורי לשימוש במצב תאימות, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מתקין התוכנית ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה תאימות.
 3. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון הפעל תוכנית זו במצב תאימות.
 4. לחץ ברשימה על Windows XP ?(Service Pack 2) ולאחר מכן על אישור.
 5. לחץ פעמיים על המתקין.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על אפשר.
 6. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת התוכנית.

שיטה 3: הסר את התקנת התוכנית באמצעות חבילת msi שלה

כדי להשתמש בחבילת msi של התוכנית להסרת ההתקנה, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הלחצן התחל
  , הקלד ?%windir%\Installer בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER.

  תיקיית המתקין תיפתח.
 2. בתפריט תצוגה, לחץ על פרטים.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על העמודה שם ולאחר מכן לחץ על עוד.
 4. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון נושא, הקלד 340 בתיבה רוחב העמודה הנבחרת (בפיקסלים) ואחר כך לחץ על אישור.

  הערה ייתכן שיעברו מספר דקות עד שהנושאים יופיעו ליד כל קבצי ה-msi.
 5. לחץ פעמיים על קובץ ה-msi של התוכנית.
 6. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת התוכנית.

שיטה 4: השתמש בחבילת msi של התוכנית כאשר הרישום ביומן של המתקין מופעל

כדי ליצור רישום עבור תהליך הסרת ההתקנה של התוכנית, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הלחצן התחל
  , הקלד cmd בתיבה התחל חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd.exe ברשימה תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל מערכת.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין או לאשר סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 2. בשורת הפקודה הקלד ?/lv* "%userprofile%\desktop\msi.log"? <שם_החבילה> msiexec /x, כאשר <שם_החבילה> הוא הנתיב ושם הקובץ של קובץ ה-.msi של התוכנית אותה מנסים להסיר ולאחר מכן הקש ENTER.

  לקבלת פרטים נוספים על שורת הפקודה המלאה ב-Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/evaluate/feat/uaprot.mspx
 3. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת התוכנית.
 4. פתח את הקובץ msi.log בשולחן העבודה שלך. באפשרותך להשתמש בקובץ יומן הרישום הזה כדי לחקור בעיות שמתרחשות במהלך הסרת ההתקנה של התוכנית.

  הערה אם תהליך הסרת ההתקנה נתקל בשגיאה, צור העתק של קובץ יומן הרישום לפני שתסיים או בטל את תהליך הסרת ההתקנה. כך תוכל לסקור את קובץ יומן הרישום בנקודה שבה השגיאה התרחשה.
לקבלת מידע נוסף על הפעלת הרישום ביומן, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314852 כיצד להפעיל רישום של Windows Installer ב-Window XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 5: בקר באתר האינטרנט של ספק התוכנית

בקר באתר האינטרנט של ספק התוכנית. ייתכן שהספק יוכל להציע לך תוכנית להסרת התקנה, חבילת msi מעודכנת או הוראות להסרה ידנית.

מאפיינים

Article ID: 927395 - Last Review: יום שני 19 מרץ 2007 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbwindowsinstaller kbuninstall kbprb KB927395

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com