אין באפשרותך לבחור או לאתחל מחיצה של דיסק קשיח בעת ניסיון להתקין את Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 927520 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר מנסים להתקין את Windows Vista, עלולה להופיע אחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • הדיסק הקשיח שבו רוצים להתקין את Windows Vista אינו מוצג.
 • אין אפשרות לבחור בדיסק הקשיח מחיצה להתקנת Windows Vista.
 • אין אפשרות לאתחל מחיצה, או מחיצות, בדיסק הקשיח.
 • אין אפשרות להגדיר את הגודל הנכון עבור מחיצה בדיסק הקשיח.
 • מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
  ??ל-Windows אין אפשרות למצוא אמצעי אחסון של המערכת העונה על קריטריוני ההתקנה שלו

סיבה

הבעיה עלולה להתעורר בגלל אחת מהסיבות הבאות:
 • אין תאימות בין Windows Vista לבקר התקני אחסון בנפח גדול או למנהל התקן לאחסון בנפח גדול.
 • בקר התקני אחסון בנפח גדול או מנהל התקן לאחסון בנפח גדול מיושנים.
 • הדיסק הקשיח שבו רוצים להתקין את Windows Vista הוא דיסק דינמי.
 • כבל נתונים במחשב משוחרר, או התעוררה בעיית חומרה אחרת.
 • הדיסק הקשיח פגום או מערכת הקבצים של Windows פגומה.
 • ניסית לבחור מחיצה מסוג FAT32 או סוג אחר של מחיצה שאינו תואם ל-Windows Vista.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, היעזר באחת או בכמה מהשיטות הבאות.

שיטה 1: בדיקה שהמחיצה תואמת ל-Windows Vista

אין באפשרותך להתקין את Windows Vista במחיצה מסוג FAT32. בנוסף, עליך להגדיר באופן נכון דיסקים דינמיים לשימוש עם Windows Vista. כדי לוודא שהמחיצה תואמת ל-Windows Vista, בצע את השלבים הבאים:
 1. עבור דיסק דינמי שיש לו אמצעי אחסון פשוט, השתמש בתוכנית השירות Diskpart.exe כדי להגדיר את הדיסק כפעיל. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי Diskpart.exe, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  300415 תיאור כלי שורת הפקודה Diskpart (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 2. עבור מחיצה מסוג FAT32, אתחל מחדש את המחיצה או המר אותה למחיצה במערכת הקבצים NTFS באמצעות הפקודה Convert.exe.

  שים לב כאשר אתה מאתחל מחיצה, כל הנתונים מוסרים ממנה. הנתונים כוללים את כל הקבצים במחיצה. לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בפקודה Convert.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  314097 כיצד להשתמש בכלי ההמרה Convert.exe כדי להמיר מחיצה למערכת הקבצים מסוג NTFS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 2: עדכון מנהלי התקן עבור בקר הדיסק הקשיח

אם ברצונך להתקין את Windows Vista כשדרוג, עדכן את מנהלי ההתקן עבור בקר הדיסק הקשיח למנהלי ההתקן העדכניים ביותר.

שים לב תוכנית ההתקנה של Windows Vista כוללת תכונה להעברת מנהלי ההתקן הנוכחיים למערכת ההפעלה החדשה. משום כך, תוכנית ההתקנה של Windows Vista עשויה להשתמש במנהלי ההתקן שמותקנים כעת במחשב. אם במחשב לא מותקנים מנהלי ההתקן העדכניים ביותר, תוכנית ההתקנה עלולה להשתמש במנהלי ההתקן המיושנים. במקרה זה, אתה עלול להיתקל בבעיות תאימות.

שיטה 3: אספקת מנהלי ההתקן הנכונים עבור בקר הדיסק הקשיח

אם אתה מנסה לבצע התקנה נקייה של Windows Vista, עליך לספק את מנהלי ההתקן הנכונים עבור בקר הדיסק הקשיח. כאשר אתה מתבקש לבחור בדיסק שבו יש להתקין את Window Vista, עליך גם ללחוץ כדי לבחור באפשרות טען מנהל התקן. תוכנית ההתקנה של Windows Vista תדריך אותך בהמשך התהליך.

שיטה 4: עיון בקובץ Setupact.log כדי לוודא שהמחיצה פעילה

אם מופיעה הודעת השגיאה הבאה, ודא שהמחיצה פעילה על ידי עיון בקובץ Setupact.log:
??ל-Windows אין אפשרות למצוא אמצעי אחסון של המערכת העונה על קריטריוני ההתקנה שלו
הערות
 • אם אתה מתקין את Windows Vista כשדרוג, הקובץ Setupact.log נמצא בתיקייה Drive:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. הביטוי Drive מייצג את הכונן שכולל את ההתקנה הקיימת של Windows.
 • אם אתה מבצע התקנה נקייה של Windows Vista, הקובץ Setupact.log נמצא בתיקייה Drive:\$WINDOWS\Sources\Panther. הביטוי Drive מייצג את כונן ה-DVD שכולל את קבצי ההתקנה של Windows Vista.
כדי לוודא שהמחיצה פעילה, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל לחץ על הפעלה, הקלד notepad ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על פתיחה.
 3. אתר את הקובץ Setupact.log ולחץ עליו ולאחר מכן לחץ על פתח.
 4. אתר את החלק DumpDiskInformation. חלק זה כולל פרטים על מיפוי המחיצות.
 5. בחלק DumpDiskInformation, אתר את הערך ביומן הדומה לביטוי הבא:
   Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. אם ערך זה ביומן מופיע אחרי ערך הדומה לערך הבא, ייתכן שהדיסק הקשיח אינו מוגדר לשימוש במערכת הפעלה מבוססת-Windows:
  Unknown 
  במקרה זה, השתמש בתוכנית השירות Diskpart.exe כדי להגדיר מחיצה אחרת כפעילה.

  שים לב פעולה זו מונעת הפעלה של מערכת הפעלה מתוצרת ספק חיצוני.

שיטה 5: חיפוש אחר עדכונים לקושחה ולמערכת ה-BIOS

לקבלת עדכונים לקושחה ולמערכת ה-BIOS, פנה ליצרן החומרה במחשב. לקבלת פרטים על פנייה ליצרן החומרה שלך, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 6: בדיקה ש-BIOS המערכת מזהה באופן נכון את הדיסק הקשיח

לקבלת פרטים על הדרך לבדוק ש-BIOS המערכת מזהה באופן נכון את הדיסק הקשיח, פנה ליצרן חומרת המחשב.

שיטה 7: שימוש בתוכנית השירות Chkdsk.exe כדי לחפש אחר בעיות.

הפעל את תוכנית השירות Chkdsk.exe כדי לבדוק אם קיימות בעיות בדיסק. החלף את הדיסק הקשיח אם הוא פגום.

שיטה 8: שימוש בתוכנית השירות Diskpart.exe כדי לנקות את הדיסק ולאחר מכן להפעיל שוב את תוכנית ההתקנה של Windows Vista

אם ניסית את כל השיטות שמונה סעיף זה והבעיה נמשכת, השתמש בתוכנית השירות Diskpart.exe כדי לנקות את הדיסק ולאחר מכן הפעל שוב את תוכנית ההתקנה של Windows Vista.

שים לב השתמש בשיטה זו רק אם ברצונך לבצע התקנה נקייה של Windows Vista. ניקוי הדיסק כולל את אתחולו. כל המחיצות וכל הנתונים בדיסק הקשיח מוסרים לצמיתות. מומלץ מאד לגבות את הקבצים שבדיסק הקשיח לפני ניקוי הדיסק.

כדי להשתמש בתוכנית השירות Diskpart.exe לניקוי הדיסק הקשיח, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד diskpart ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד list disk ולאחר מכן הקש על ENTER. כעת מוצגת רשימת הדיסקים הקשיחים הזמינים.
 3. הקלד sel disk number ולאחר מכן הקש על ENTER. הביטוי number הוא מספר הדיסק הקשיח שברצונך לנקות. כעת נבחר הדיסק הקשיח.
 4. הקלד det disk ולאחר מכן הקש על ENTER. כעת מוצגת רשימת המחיצות בדיסק הקשיח. השתמש במידע זה כדי לוודא שנבחר הדיסק הנכון.
 5. ודא שהדיסק אינו כולל נתונים נחוצים, הקלד clean all ולאחר מכן הקש על ENTER. לניקוי הדיסק. כל המחיצות וכל הנתונים בדיסק מוסרים לצמיתות.
 6. הקלד exit ולאחר מכן הקש על ENTER.
 7. הפעל את תוכנית ההתקנה של Windows Vista כדי לבצע התקנה נקייה של Windows Vista.

מאפיינים

Article ID: 927520 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 1.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com